Kiss Antal

Vélemény és vita

Az elveszett Erdély új védkápolnái

Vajon az agyontechnicizált 21. században mennyi az esély, hogy három székely rönkből vagy kőből, egymásról nem tudva kápolnát épít kalákában, mindenféle állami, alapítványi támogatás nélkül?

Vajon az agyontechnicizált 21. században mennyi az esély, hogy három székely rönkből vagy kőből, egymásról nem tudva kápolnát épít kalákában, mindenféle állami, alapítványi támogatás nélkül? A Google Maps pedig megmutatja a valóságot: mint hajdanán az őrtüzek, egymástól azonos távolságra vannak, fenn a magaslatokon. Közel, közelebb kerestek nyugalmas helyet a magyarok Istenéhez, mint a völgylakó, városi, elektronizált, internetizált, korcsulásra ítélt fogyó, híguló székely véreik? A történet komoly, komolyabb, mint elsőre gondolnánk...

Nemzeti ünnepeink, de akár egy-egy sportesemény kísérője is az új székely himnusz. A bőgatyás, szittya, egymás vállán zokogó magyarok, történelmi sebünket újra és újra szívbemarkolóan feltépő magyar hangja: „ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!” Vannak, akik tényleg nem hagyják. Ők a posztmodern Erdély kétkezi kápolnaépítői, akik dacolnak a valóságos fogyasztói és a virtuális webvilággal. Nagy Balázs, Esztány Zsolt, Bodó Lóránt. Csíkcsinód, Széphavas, Egyes-kő. Ezek a derék emberek nem tudják, de történelmet írtak, pontosabban történelmet építettek, mely a lélek legmélyéről fakadt. Egy néprajzkutató, egy bútortervező mérnök és műemlékvédő, egy építési vállalkozó. Mind a három kápolna építése egy-egy önálló regény. Nem politikai handabandás hangoskönyv, hanem csendes történet az övék. Méghozzá sikertörténet. „A jó nem csinál zajt.” – válaszolta állítólag a II. világháború idején Budapesten szolgálatot teljesítő pápai nuncius, Angelo Rotta arra a kérdésre, miért nem hangoztatta jobban a Vatikán magyarországi zsidómentő munkájának nagyságát. Zajmentesen mentettek egykor és zajmentesen tették manapság is a jót, épültek a kápolnák. Szinte azonnal zarándokhellyé is váltak. Jöttek és jönnek a völgyi népek, egyre csak jönnek, mert tudják, hogy jönniük kell: a Lélek magasan lakik. Jönnek százan és ezren a kápolnákba, szólnak a harangok, telnek az imaszándékos könyvek, másszák a dombot fiatalok és öregek, gyermeket várók és abortuszbetegek, szegények és szegény gazdagok, lihegve másszák a hegyet, aztán ülnek a csendben, néznek a csendben, kémlelik a csendet. Gyógyulnak a lelkek. Három hely, ahol végre az Istent, a magyarok Istenét nem az interneten szörfözve keresik, hanem a büszkeség vitorláit lehúzva, megfáradva csak úgy ott. Ahol van.

Életünk ezen csodálatos története tavaly kezdődött, amikor kis keresztgyerekünket meglátogattuk Csinódon, ahova Balázs és Erika költöztek, s építették meg a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnát. Harmadik gyermekük Szűz Máriának tett fogadalomból született, ahogy a kerek, Szent István-i időket idéző csutakkápolna is. Balázst Csíkszeredából jövet megcsapta a villám, elterült a nagy esőben az úzvölgyi úton, mint egy gyalogbéka. Lemondtak róla az orvosok, a tudomány. De nem az Ég. Erika imaláncot szervezett, Balázs pedig szépen, lassan visszanyert mindent, amit elveszített emlékezetében. Beépültek a zárt csángó világba, néprajzosból népnevelő lett, Erika tanítónőből imádságos lelki vezető. Gyermekeikkel napi imaszolgálatot végeznek sok-sok szándékért, Erdélyért, hazáért, nemzetért és a béke angyalának mielőbbi látogatásáért. Gyógynövényes tea, tehén- és kecsketej van, a többi megoldódik. Tavalyi vizitünkön onnan velük, s öt gyermekes keresztkománkkal egy kalandos túrára indultunk. Csaba koma családjával az általa is épített Széphavasi Kápolnához csalt el minket. Vezetőnk, a megálmodó és építtető, akkor nyolc, ma már feleségével kilenc gyermeket terelgető, nevelő Esztány Zsolt volt. A hargitai hegymagas lenyűgöző. Kelet Svájca? Nem a helvétek tévedtek véletlenül Nyugat-Erdélye? Felérve a meredélyes, döcögős utakon, vezetőnk levette kalapját, letette a földre és megkondította a harangot. Úszott, úszott a kongás messzire, néhány pásztor hallhatta csak, s talán a vájtfülű jó Atya, s a magyarok Nagyasszonya. Pengett a fennsík, lélekhúrjainkon szólt a csend, ültünk a kerek kápolnában szótlanul. Aztán énekeltünk, beszélgettünk, szalonnáztunk, ahogy illik, s visszaereszkedtünk a mélybe, az elrománosodott multikulturálódott Erdély székely valóságába.

A kápolna-építővel kapcsolatban figyelmeztetek Budapestről: túlmarketingeli magát a kilenc gyermekkel, a nagyrészt önellátó gazdasággal, a kós károlyi hagyomány őrzésével, a megóvott 19. század közepi parasztházzal, a maga építette új otthonnal. Szívesen látnám az ilyen vagy fele ekkora székely, magyar családok tízezreit, s jómagam még társadalmi munkában is szívesen lennék ott marketing igazgató, aztán jól túlmarketingelném őket, mindahányat. Mert akkor legalább lenne esély, hogy újra benépesítjük azt a földet, amit kaptunk. Ne szépítsük, Erdély (is) elveszett. És nem az Isten hagyta elveszni. Oda már Kolozsvár, Marosvásárhely, elesett Déva, Arad, Gyulafehérvár. Szó szerint elvérzett az egykézés oltárán a Mezőség is, maradt egy-két rezervátum, ahol népviseletbe öltözve még bemutatnak újratanult táncokat, húzzák még a muzsikát, kinyitják a százéves, hímzett párnákkal teli első szobát, néznek ámuldozva a buszos turisták, aztán harangoznak. Mármint a lelkészek. Szinte csak maguknak. Azaz, harangoztak. Nekik is.

Sokan szinte mára csak kongó templomaik őrei. Lassan mindenki elment. Előbb a magzatok, aztán a hajtók, az ügyesebbje, a bátrabbja, a tanultabbja, majd mindenki. Ki az égbe, ki a messzeségbe. Nincs kit túlmarketingelni, sem itthon, sem odaát. Márton Áron püspök reálisan fogalmazott a nemzet sorsán panaszolóknak: „Erdélyt nem a magyar hadsereg vesztette el és nem a román hadsereg hódította meg. Hanem meghódították a román anyák, akik szültek, szültek és szültek. És elvesztették a magyar nők, akik nem szültek.” És a kis Magyarországunk? Soha ilyen kevés gyermek nem született, mint tavaly, alig nyolcvannyolcezer – maroknyi magyar. Gyarapodik fogyó nemzetünk gazdasága, s fogy egykor gazdagon gyarapodó nemzetünk.

Hol van már az a tizenötmillió, akinek lélekben miniszterelnöke volt Antall József? Hol van már az a Lélek. A kihalás lélekben indul el, ahogy az újjászületés is. Akik a megszentelt életet választó szerzetesnőkön kívül tudatosan nem szülnek, eladják a jövőt. Az ördögnek. A magukét, a családjukét, a nemzetét. Aki szül, átadja a jövőt. A Teremtőnek. Aki a modern világ kínálta komfortzónára fittyet hányva sok gyermeket szül, na ők demográfiai mélypontunkon a nemzet hősei. Az előbbi pénzt kap, boldogulást vastagon, jólétet, szép lakást, utazást, fényt, pompát, autót, ölebet. Az utóbbiak boldogságot. Csak a boldogság már nem divat. A nyolc boldogság pláne. Helyette lett a boldogulás. Bírvágy a neve: birtoklás, tulajdon, hatalom.

Székelyföld még van, mert a csíksomlyói búcsúba évente módszeresen visszatérő szelfizgetők mellett vannak azért őrzők még sokan, vannak kápolnaépítők a lassan egymillió alá süllyedő magyar népesség számú Erdélyben. „Hiszen tudjuk, hogy a túlságos jólét, a semmittevés, a teljes gondtalanság puhít és zülleszt, testileg, lelkileg. Az elnyomás, a szenvedés, a küzdelem viszont megedzi az embert, növeli ellenálló erejét és ébren tartja benne a hazaszeretetet.” – hangzott el 1940. szeptember 11-én Kolozsvárott Horthy Miklós kormányzó beszédében a diadalmasan bevonuló magyar katonaság díszszemléjén. Három emberöltő alatt pedig kivonultunk, nem túl diadalmasan. Ki a Házsongárdi Temető díszes síremlékei alá, ki a kishazába, ki a gazdag nyugati világba. De a legerősebbje e hegyre. A harmadik építő Bodó Lóránt. Ötszázhetvenkilenc méter szintemelkedés alig több mint másfél kilométeren, az Isteni Irgalmasság Kápolnája így érhető el. Liheg, szuszog, zakatol a lélek, mire a tizennégy keresztút stáció végén a rönkkápolna fa ölében megpihen. Olyan, mint egy anyaméh ez a picinyke templom. Befogad. És új életet ad. A XV. állomás ez, a feltámadás. Egy új életre. Vállalkozóként jól boldogult, gyarapodott Lóránt, gondtalanságban élt, mígnem egyszer csak fejre állt. Erőgépével a patakmederbe fordult, s olyan szerencsétlen módon ugrott ki, hogy arccal a vízben találta magát, felette a vasmonstrum. Sötétség, halálfélelem a fulladástól, kálvária, mentő, huszonhét műtét, vérmérgezés, kilátástalanság, testben bénaság: egy keze tehetetlen maradt. Azért arra pont elég, ott lógva, hogy a másikkal imára kulcsolja és az ég felé emelje. Mert nem csak egy kápolna született, hanem egy új Bodó Lóránt is. Egy megtért ember. Elmondta a kormányzó egykor Kolozsváron: a szenvedés megedzi az embert, a gondtalanság puhít. Hallotta Erdély népe, csak elfelejtette, ahogy Márton Áront is.

Három felszentelt védkápolna áll a székely magaslaton, önzetlen hitvallók kezei alkották őket. A remény kápolnái. Krisztus és Boldogasszony Anyánk kőkatonái ezek a magyar végeken. Jelek. Isteniek, emberiek, igazak. Ajtajuk nyitva áll. Aki betér, másként tér haza: teremtő reménnyel, Isten erejével, magyar jövőbe vetett hittel, szeretettel. Isten áldásával. Tisztelet az építőknek, tisztelet a reménytelenségben is a fellegajtót nyitogatóknak!

A szerző teológus