Kultúra

Rúmi aktuális tanításai

Megjelent az Intelmek az uralkodóhoz című könyv magyarul, amely a szúfizmus bölcsességeit meséli el

„Elragadtatás, leegyszerűsítés, átszellemülés, kívánság, hogy az embert megérintsék, nyugalom. A legnagyobb erőfeszítés arra, hogy az ember eggyé váljék, és ha lehet, szemtől szemben álljon azzal, amit szentély rejt. De ha az ember odanézne, semmit sem látna. (…) Négy ilyen pszichológiai remekművet ismerünk. Patanjali yogasutráit, a zent, a szuft és a chasszidizmust” – írja Hamvas Béla a szúfizmusról, amelynek most jelentős műve vált elérhetővé magyarul.

Rúmi aktuális tanításai
Pakisztáni hívő táncol a koronavírus-járvány miatt bezárt szúfi szent hely előtt
Fotó: AFP/Arif Ali

Az Intelmek az uralkodóhoz, Dzsalál ad-Dín Rúmi gondolatainak gyűjteménye a Szenzár kiadásában jelent meg Sárkány László Zoltán és Csóka F. Katalin fordításában, Sárkány László Zoltán előszavával.

Hogy mi is a szúfizmzus, és ki is Dzsalál ad-Dín Rúmi, azt elég nehéz néhány mondatban összefoglalni – főleg úgy, ha jobb híján az európai filozófiatörténet, vallástörténet vagy művelődéstörténet fogalmait alkalmazzuk.

Láthatóan ezzel küzd az előszót jegyző fordító is. Ha a szúfizmus, az iszlám eme misztikus irányzatának mibenléte nem is fogalmazható meg könnyen pár mondatban, van azért, ami bizonyos: Dzsalál ad-Dín Rúmi 1207-ben született a mai Afganisztánban. A mai Törökországban, Konyában halt meg 1273-ban. A legnagyobb, perzsa nyelven író misztikusnak mondják, akit hívei a „mesterünk” címmel emlegetnek a mai napig (perzsául Mavláná, törökül Mevlána).

Az ő követőiből alakult az a dervisrend, amelynek tagjait kerengő dervisekként (mevlevik) ismerik a világban, és akiknek Magyarországon is volt kolostoruk, mégpedig az oszmán megszállás alatt álló Pécsett. Rúmi, aki az uralkodó hívására telepedett le Konyában, korántsem csak a Koránt ismerte, de beszélt görögül, és tanulmányozta a görög filozófusokat is. Legismertebb műve a Meszneví, amely több mint ötezer perzsa versszakot tartalmaz. Az Intelmek az uralkodóhoz című kötetben prózai művei és előadásai szerepelnek, mégpedig perzsa eredetiből fordítva.

A leginkább megdöbbentő Rúmi filozófiájában (tanításában) az, hogy nemcsak az istennel való eggyé válást hirdeti, de egyenesen azt, hogy a jó úton járó misztikus megszűnik, feloldódik az istenben, így kijelentheti: isten vagyok. Ez nemcsak a maga korában számított az iszlám közegben botránynak, de még évszázadokkal később is – ennek megértése (vagy inkább átélése, hiszen a szúfizmus szerint mit sem ér az intellektuális megközelítés) nélkül azonban épp az nem érthető, hogy Rúmi mit tanít.

Aki azt hinné, valamiféle több száz éves, a Korán tanulmányozása nélkül nem érthető szövegről van szó, téved. Rúmi érthető és időszerű nemcsak a tradíció felé kicsit is nyitott ember számára, de mindenkinek. A szövegek – tanítások – tagolása lehetővé teszi, hogy a hetvenegy részre osztott, kicsit több mint háromszáz oldalon akármilyen sorrendben haladjunk végig, mégis legyenek olyan csomópontok, amelyekben hirtelen mintha megvilágítaná a tanítások lényegét. Így például amikor a szavakról beszél, meglehetősen egybehangzóan néhány buddhista iskola vagy a (sokkal későbbi) német filozófia egyes irányzataival, kifejti, hogy a szavak csupán vetületei a valóságnak, és valójában a dolgok képzete mozgat bennünket.

„Egy kert képzete juttat el minket a kertbe. Egy bolt képzete késztet arra, hogy elmenjünk a boltba. (…) Ezek a képzetek valamit takarnak. Ha azonban a valóság az, ami vonz és mozgat, és a képzet leple lehullt, nem kell többé csalódnod. Akkor csak a valóságot fogod látni, és semmi mást” – így a tanító. Rúmi egyértelműen magyarázza a fenti teológiai célt is, amikor kijelenti, isten jelenlétében nem létezhet két „én”. Nem ismerheted egyszerre az istent és önmagadat is, az egyiknek meg kell halnia. De isten nem tud – marad az egó. A vallástörténészek szerint Rúmi tanításaiba beszűrődtek a keresztény és a védikus filozófia egyes elemei.

Egy jóginak pontosan ugyanaz a célja, mint egy szúfi misztikusnak: eljutni oda, ahol már nem feltételez a hívő egy külön istent és egy külön hívőt, hanem – Rúmi szavaival – a hívő semmivé válik és a szélbe veti magát.

Természetesen nemcsak az istenhez, de az embertársainkhoz való viszonyról is tanít a több száz éve élt bölcs, mégpedig nemcsak a hallgatóit, de az uralkodót is, aki tisztában van vele, kivel áll szemben:

ha Rúmi belép hozzá, nem több, mint bármely tanítványa, akinek ő szolgál. Máskor Rúmi, a költő szólal meg Rúmiban, a filozófusban, például itt: „A földek és a virágok könnyű ringásából látjátok meg a tavasz szépségét. De ha csak magát a tavaszi szellőt nézitek, nem láttok semmit. Ez nem azért van, mert a rózsaágyások szépsége a tavaszi szellő valóságán kívül létezik, mivel a tavaszi szellőben benne vannak a ringó rózsaágyások és az édes növények képei, de azok a képek rejtettek. (…) Csak néhány közvetítő közegen keresztül fedik fel magukat az árnyékból.”

Megint máskor Mózes történetét magyarázza vagy az emberi lélek természetét, intve arra, hogy a lélekben élő kígyót (gonoszt) ne hagyjuk negyven évnél tovább egyedül növekedni, mert akkor sárkánnyá válik. Vessük inkább arra a kincsre a tekintetünket, amit őriz: az emberi lélek valódi – istennel azonos – természetére.

Jó kérdés, hogy a jógafilozófia, Rúmi vagy Buddha szavait miképp olvassa a keresztény, európai ember. Hamvas Béla briliánsan egyszerű megoldása: normális emberként. Aki hajlandó erre, a saját, ettől akár eltérő útján is könnyebben végigmegy.

könyv

Kapcsolódó írásaink