Kultúra

Silvanus, a pannóniai isten

Velünk élő rómaiak. Az erdők, szőlők, határok és vizek védője különös alakja volt a mitológiának – Aratáskor és gyümölcséréskor is áldoztak neki – Emlékek Óbudától Székesfehérváron át Pécsig

Noha a Római Birodalom hatalmas volt, a hódítók pedig mindenhol romanizálták az őslakosságot, nem állítható, hogy ez a nagy kiterjedésű állam teljesen egységes lett volna hitvilágában: mindenhol megvoltak a helyi istenek is. Mint arról sorozatunk előző részében szó esett, Isis egyiptomi istennő kultusza például itáliai közvetítéssel tűnt fel Savariában és más pannoniai városokban. Van azonban egy római eredetű, inkább Pannóniában tisztelt isten is: Silvanus.  

A római hitvilágban vannak olyan istenek, akiket az egész birodalomban tiszteltek. Jupiternek például egész biztosan állt szobra valamennyi provincia valamennyi meghatározó városában, s az idővel átalakuló pantheonból Mithrász vagy Isis tiszteletét is jó eséllyel megtaláljuk mindenhol.  Vannak azonban helyspecifikus istenek, akiknek egyes területeken jóval nagyobb a kultusza, mint máshol.

Pannóniában ilyen volt Silvanus, az erdők (silvae), nyájak és legelők, valamint a birtokhatárok itáliai eredetű istene, aki kezdetben valójában nem is önálló isten, inkább más istenek jelzője volt, mint az „erdei” („silvanus”) Faunus, Terminus vagy Mars. Ebből önállósodott Silvanus istenné, akinek annyi oltárt állítottak Pannóniában, hogy azok száma – Mócsy András egy tanulmánya szerint – meghaladja a Jupiter Optimus Maximusnak állítottakét. Oltárokat igen, külön templomot nem nagyon emeltek neki, ám kegyhelyei a házaknál éppúgy megtalálhatók voltak, mint a határban. Aratáskor és gyümölcséréskor is áldoztak neki – alakjába pedig idővel beolvadt Silenos (Dionysos kísérője, egy öreg szatír), de olykor saját maga női aspektusaként, Silvanaként is megjelenik.


Maga az alak egészen korai itáliai termékenység-kultuszokból ismert vonásokat is őriz. Oltárain nem osztozik más istenekkel, és semmilyen formában nem kapcsolódik sem a klasszikus pantheonhoz, sem a keleti misztériumvallásokhoz, amelyek ugyancsak nagyon el voltak terjedve a Severusok korában – olvasható az Ókorportál.hu összefoglalójában. A bejegyzés szerzője hozzáteszi: nincs kizárva, hogy Silvanust már a 2. század elején mint Pannonia szimbólumát ábrázolták.

Ősitáliai istenként, félistenként,  a földművelés, az erdők, a nyájak uraként sokszor említették együtt Pánnal és a Faunokkal, illetve a vizek istenségeivel: Neptunusszal és a Nymphákkal is – írja esszéjében Horváth Szilvia és Kiss Magdolna. Általában szakállas öregemberként ábrázolják, vállán állatbőrrel, fenyőkoszorúval, késsel, néha lombos-virágzó ággal a kezében, lábánál kutyával.


A kultusz útja a borostyánút mentén kimutatható, és valószínű, hogy kapcsolatban áll Silvanus Augustus aquileiai kultuszával, így nem azonosítható valamely pannon istennel, nincs helyi megfelelője, akivel összeolvadhatott volna. Mások, például Tóth Endre amellett foglalnak állást, hogy az őslakosok saját főistenüket vagy annak illír megfelelőjét ismerték fel Silvanusban, innen népszerűsége - ez azonban nem látszik bizonyíthatónak. Ám annak ellenére, hogy maga az isten római eredetű, fokozott kultusza jellegzetesen pannóniai jelenség.

Ha nem fogadjuk el azt a tézist, hogy alakja összeolvadt a helyi pannon vagy illír főistennel, akkor felvetődik a kérdés, miért épp Silvanus lett a legnépszerűbb isten Pannóniában.

Ennek egyik oka lehet, hogy nem volt politikai jelképisége: inkább Silvanus domesticus („Házi” Silvanus) formában jelent meg. Ábrázolásain a leginkább, ahogy említettük, gazdaként látható, így elsősorban nem a római bürokrácia és ezáltal a császár hatalmának artikulációja, hanem a kisbirtokosok és gazdaságok istene volt. Persze nemcsak egy alakja volt. A Silvanus domesticus mellett felölthette a Silvanus Silvestris (Erdei Silvanus) alakját is – ekkor fordul elő kíséretében Silvana, aki viszont Dianával, a vadászat istennőjével interferál.

Érdekes, hogy nagy számú pannóniai ábrázolásán, például az aquincumi fogadalmi táblán ugyanazt az ábrázolástípust találjuk, mint az itáliai változatokon. Horváth Szilvia és Kiss Magdolna említett tanulmányukban Silvanus egy ritkábban vizsgált képességére is ráirányítják a figyelmet: az isten nemcsak a mezők, erdők, nyájak őrzője, de a vizeké is volt, ezért állítottak neki oltárokat a forrásoknál. Az óbudai Római fürdőnél kialakított forrás­szentélyt például nemcsak a Nym­pháknak és a gyógyító isteneknek, mások mellett Aesculapiusnak ajánlották, de Silvanusnak is. Egy másik aquincumi oltáron egy apa mondott köszönetet fia egészségéért az istennek – eszerint tehát Silvanusnak volt gyógyítói aspektusa is.

Korántsem csak ezek a Silvanus-leletek ismertek a területről: csak a polgárvárosból négy, a környezetéből még négy hozzá köthető tárgy került elő, de találtak töredékeket a mai Flórián téren, sőt a Duna-mederben is. Előkerültek fogadalmi gyűrűk Alba Regiában, azaz Székesfehérváron, de Sopianae-ból (Pécsről) is ismert Silvanus Silvestrisnek szentelt oltár a 3. századból: Pozsárkó Csaba úgy véli, az oltár elhelyezkedése egyértelműen utal arra, hogy a várostól északra, a mai erdővonalnál sokkal lejjebb kezdődött az erdő, Silvanus lakóhelye. Valamennyi pannóniai Silvanus-leletet lehetetlen lenne felsorolni itt – annyi bizonyos, hogy ez a sajátos isten az évszázadok folyamán itáliai eredete ellenére az erdők-mezők vidékének, Pannóniának jellegzetes istenévé és jelképévé vált. 

Fogadalmi ajándék Silvanusnak Aquincumból
Fogadalmi ajándék Silvanusnak Aquincumból
Fotó: Wikipedia

Kapcsolódó írásaink

Isis-szentély Pannóniában

ĀVelünk élő rómaiak. Egyiptomtól Apuleiuson át Savariáig: az Iseumról az ötvenes évek óta tudunk, mára rekonstruálták az épület egykori elrendezését és a kultusz történetét is

Óbuda kétezer évvel ezelőtt

ĀVelünk élő rómaiak. A múlt kövein járunk – A „magyar Pompei” első nyomait, egy ókori villa padlófűtésének darabjait egy sváb földműves fedezte fel 1778-ban