Krónika

Nagyszombattól hallhatjuk a Mária-himnuszt

Az ünnepet negyvennapos, hamvazószerdától nagyszombatig tartó böjti időszak készíti elő, központi liturgiája a nagyszombat esti-éjszakai húsvét vigíliája (vigilia paschalis). Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Szent István-bazilikában vezette húsvét vigíliájának szertartását. A mise végén feltámadási körmenetet tartottak.

Nagyszombattól hallhatjuk a Mária-himnuszt
Erdő Péter: A feltámadás fényében felelősek vagyunk egymásért
Fotó: MH / Török Péter

Ekkor ünneplik a világosság győzelmét a sötétség, az élet győzelmét a bűn és a halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadott Üdvözítőt a világ világosságaként jelképezi. 

Nagyszombattól pünkösdvasárnapig a katolikus egyházban a reggeli, déli és esti harangszó alatt az Úrangyala (Angelus) imádság helyett a Regina coeli (Mennyek Királynője) ősi Mária-himnuszt mondják.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Szent István-bazilikában vezette húsvét vigíliájának szertartását
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Szent István-bazilikában vezette húsvét vigíliájának szertartását
Fotó: MH / Török Péter

A misén már az Üdvözítő feltámadása fölötti öröm nyilvánul meg, a Gloriára ismét megszólalnak a harangok, és felhangzik az Alleluja. Estefelé tartják a feltámadási körmenetet.

Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt, a körmenetből hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztják a nagyrészt sonkából és tojásból álló húsvéti vacsorát.

Szokás volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés lehulljon, ne legyen férges az új. A tűzszentelés hamuját, parazsát megőrizték, gyógyításra használták; tettek belőle a jószág ivóvizébe, szétszórták az istállóban, a házban és a földeken.

A nagyszombat esti szentmisére zsúfolásig megtelt a székesegyház
A nagyszombat esti szentmisére zsúfolásig megtelt a székesegyház
Fotó: MH / Török Péter

Erdő Péter: A feltámadás fényében felelősek vagyunk egymásért

A feltámadás fényében felelősek vagyunk egymásért, népünkért és a teremtett világért - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján, szombat este a budapesti Szent István-bazilikában.

A zsúfolásig megtelt székesegyházban a bíboros arról beszélt: mivel „ugyanaz az Atya teremtett minket”, láthatatlan kötelékek kapcsolnak össze a világmindenség összes létezőjével, és „egyetlen nagy családot alkotunk”.

Ez a közösség pedig nem lehet valódi, „ha nincs a szívünkben gyengédség, együttérzés és aggódás” a többi emberért - hangsúlyozta Ferenc pápát idézve.

Ugyanakkor a húsvét öröme nemcsak felelősségre szólít, hanem erőt és reményt is ad, mert Isten „minden jó igyekezetünkben szeretettel kísér minket” - tette hozzá Erdő Péter.

A bíboros felidézte, hogy a feltámadt Krisztus ezt mondta a tanítványoknak: „Ne féljetek!”. És ezt mondja „nekünk is, mert az élet és a szeretet lehetőségei meghaladják az emberi képzeletet” - fogalmazott.

Kitért arra: Szűz Mária szívét határtalan öröm töltötte el húsvétkor a „földre sújtó teljes fájdalom után”, mert egész szívével szerette fiát, a „titokzatos egyetlent”, akiben Isten ígéretei maradéktalanul és minden emberi várakozáson túl beteljesedtek.

„Ha tehát imádjuk Krisztust, és mindenki másnál jobban tiszteljük Máriát, örüljünk is velük együtt!” - kérte a főpásztor.

Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter felnőtteket keresztelt meg és részesített a bérmálás szentségében, a jelenlévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat.

A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől, és mindenkit meghív az örök életre.

A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül
A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül
Fotó: MH / Török Péter

Kapcsolódó írásaink

Róma megtelt hívőkkel

ĀKét év után ismét korlátozások nélkül zajlanak a húsvéti ünnepi szertartások a Vatikánban, Ferenc pápa vezette nagypénteken a Via Crucist a Colosseumnál