Czakó Gábor

Vélemény és vita

Látszatcivilek

Megint egy „különös háború” dúlja a világot, ami bennünket közelebbről érint, Európát s benne hazánkat

Soros úr polgárinak álcázott hadoszlopokat szervez minden, a bűvkörébe tartozó országban, amelyek feladata a célállam erkölcsi, jogi és szellemi lerombolása. Ez azonos a kommunista meg a náci hadviseléssel: a gondolkodás, a lelki-erkölcsi értékek lecserélését jelenti a Vezér utasításai szerint. Az „új eszme” szívesen telepszik „gazdaállatokra”, tehát már kész szervezetekre, például az államra, azon belül az oktatásra, a kultúraiparra, magára az EU-ra stb. És hamar megtalálja azokat, akik szívesen állnak a zsoldjába. Gazdaságkorban élünk, dohány nélkül nem megy. A zsold nem csupán pénz, kell melléje csábos eszme, amit a Vezér talál ki és tálal fel művein és a már meghódított hívein keresztül, miként a nagy elődök: Lenin, Sztálin, Hitler, Mao és társaik tették.

Az elpogányosodott világban a kereszténység visszaszorult, és az emberek éhesek a magasabb gondolatokra. Ha nem is tudják, érzik, hogy a fogyasztói társadalom konzumidióta kínálatának csócsálásánál többre születtek. George Soros magánháborújának áldozatai a jelek szerint nem tudják, hogy mi történik velük. Inkább eszmehősöknek képzelik magukat és keményen dolgoznak. Minden kormányt bomlasztanak, amelynek működése nem tetszik nekik, vagyis az általuk képviselt tőkének. Azaz S. nagyúr pénzének.

Itt érdemes megállni és körülnézni egy pillanatra: a gyakran említett „civilek” már első pillantásra sem azok, aminek nevezik őket, hanem zsandárok, hatalompribékek, az ember és élet fölötti tőke ügynökeiként nem is lehetnek mások. Nyíltabban szólva a pénz szolgái, még nyíltabban: egy világuralomra törekvő Aggastyán pandúrjai, pribékjei, akiket ő képeztetett ki a szó szerint világhódító feladatuk elvégzésére. A történelemben nem először fordul elő ilyesmi.

Régen ennek a ténykedésnek a neve állam elleni orvtámadás, közösség- vagy nemzetellenes izgatás, az alkotmányos rend – ma: demokrácia – megdöntésére irányuló szervezkedés, még inkább összeesküvés volt. E szabadcsapatok harcosait soha, senki nem választja politikai feladatra az Aggastyánon kívül, tehát nehéz őket a nép, a démosz képviselőinek tekinteni.

Pénzt ad nekik a Gazda, hogy csináljanak a társadalomban, a célországban, sőt az egész világon feneketlen felfordulást, miközben globális hálózatai révén előkészíti a saját hatalmi rendszerét is.

A zűrzavar a legjobb orvhalászhely. Hogy csak egy hasznát említsük: a célállam intézményei megrendülnek, rendje felbomlik, a gazság elszabadul, egyetemes tudás helyett hatalomtechnikát tanítanak a jövendő pandúroknak – mindez remek beavatkozási lehetőséget nyújt az új gyarmatosítónak. Ismét kiütközik a birodalmi jelleg: a birodalmak minden gyarmatosított országban a saját bábjaikat helyezik trónra. Persze ez sem új, miként az ellenvélemény eltaposása sem az. Mindeközben az Európai Parlament megszavazta annak a tervezett mechanizmusnak a létrehozását, amellyel „jogállamisági feltételekhez” is kötné az Európai Unió tagállamainak megítélt közösségi források kifizetését a 2021–2027 közötti költségvetési ciklusban.

A tagállamok jogállamiságát már a belépésükkor megvizsgálták az arra illetékesek. Most az illetéktelenek következnek. Az ő jogállami vizsgálatuk az abesszin makaó szabályai szerint történik, miként azt az Aggastyán EU-ban nyüzsgő és szájaskodó ügynökeitől tudjuk. Először is utólag, másodszor a helyes meg a helytelen, a demokratikus, a jogállami stb. és ezek ellenkezőjének megállapítása mindig a Gazda kívánsága és érdekei szerint történik.

Figyelmezzünk: az Aggastyán ebben a hatalomátvételi szakaszban már nem a saját pénzéből fizet, hanem az általa megszállt gazdaállam, valamint az EU pénztárából. Áldozott ő már eleget a demokratikus pribéksereg kiképzésére és megszervezésére.