Domonkos László

Vélemény és vita

Film a titokról

Tudatos és dicséretes lépésekkel, érdemi tettekkel próbálják lassacskán gyógyítani a Szent Korona által megjelenített magyar közjogiság hatalmas históriai sebeit

„A kormány 1. szükségesnek tartja a Szent Korona mint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklye és a hozzá tartozó magyar királyi koronázási jelvények megismertetését, a nemzet tudatának és közjogi hagyományainak megfelelő erősítését;2. egyetért a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó események megrendezésével 2018. január 1-től 2018. december 31-ig; felkéri a Szent Korona Testületet, hogy vállaljon védnökséget a 2. pontban szereplő események felett.”

Fenti idézet az 1963/2017-es számú, tavaly december 19-én megjelent kormányhatározatból való, amely egymilliárd forintot irányzott elő a határozattal kapcsolatos idei programokra.

Miközben az Uránia moziban ülök, és Jelenczki István éppen tíz éve készült és most – aligha véletlenül – ismét vetített, Égi élő igazság című filmjét nézem, eszembe jut, hogy alig negyedévvel ezelőtt, 2017 novemberének végén, a Szent Korona hazahozatalának akkoriban már igencsak közelgő negyvenedik évfordulójára alkalmából, Korona, leghátul címmel egyebek között azt írtam, hogy „valaha, nem is olyan régen, még a magyar Szent Korona nevében hozták a bírósági ítéleteket és a Szent Korona népeiről beszéltek, és senkinek nem jutott volna eszébe holmi múzeumi dísztárgynak tekinteni Szent István, Szent László, Hunyadi Mátyás meg a többiek fejékét”.

Vélhetnénk, Istennek hála, hol vagyunk már ettől. Feltétlenül üdvözlendő, roppant örömteli a fenti kormányhatározat, s a kormányzati szándékon túl az is észrevehető, hogy tudatos és dicséretes lépésekkel, érdemi tettekkel próbálják lassacskán gyógyítani a Szent Korona által megjelenített magyar közjogiság hatalmas históriai sebeit – ám, sajnos, még mindig nem elég szép ez a menyasszony (sem).

Ez a sanyarú helyzetben – a gyurcsányi éra legsötétebb időszakában, 2007-2008-ban – készült film világosan megmutatta, mi is valójában, teljes mélységében és hatalmasságában ez a páratlan, valóban égi magyar csoda, ez a bámulatosan megrendítő, lélegzetelállítóan gyönyörűséges – s közben nagyon is valóságos – magyar történelmi misztériumjelenség.

Ahogyan kiváló drámaírónk, Kocsis István, az egyik legragyogóbb magyar jogász, Zétényi Zsolt, valamint Molnár V. József néprajzkutató és V. Hunyadi László ötvös-történész beszélt róla: a titokról – az egyik legszebb, magyar titokról szóló fejtegetések gyűjteményeként kötelező anyaggá tenném minden, magyarokat okító iskolában. Mi több, elemi szakmai, testületi feladatként előírnám tanulmányozását a Szent Korona Testület tagjai számára is.

Egy magyar Magyarországon nem lehetséges, hogy a közjogi méltóságok ne ismerjék a Szent Koronáról mindazt, amit bő másfél órában érdekfeszítően, közérthetően, olykor krimiizgalmasságúan, viszonylag tömören, nem akármilyen hozzáértéssel elegy empátiával a megszólaltatottak közrebocsátottak.

Ugyanis körülbelül mostanra érkeztünk el – a tavaly év végi kormányhatározat a legjobb bizonyíték – odáig, hogy a magyarságnak ez a vezetése, a végre magyar külpolitikát folyatni tudó és a valóban a magyar érdekeket felvállaló, minden szempontból magyar Magyarországot képviselő kormányzat méltó lehessen arra, hogy azt tudja, ismerje és képviselje a Szent Korona-tanról, amit ezeregyszáz esztendő kötelezettsége reá ró. Ami nekünk Orbán Viktor kormányával óriási történelmi szerencse – kijár végre nekünk, régóta rászolgáltunk –, az nekik történelmi feladat és kötelezettség.

A film vetítése egyben a közelmúltban tragikusan fiatalon, ötvenegy évesen elhunyt, az Égi élő igazságban szintén megszólaló Tóth Zoltán József jogtörténész emléke előtti tisztelgés is volt – ez a kiváló elme ezt írta A Szent Korona és a Szent Korona-tan című tanulmányában: a hagyományos magyar közjog szerint „csak az gyakorol legitim hatalmat, aki a korona szuverenitását elfogadva, annak tagjaiként a természeti-isteni törvények szellemében (…) gyakorolja a megosztott politikai-törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalmat. Vagyis a király és a nemzet is a Szent Korona jogán bírja hatalmát. Ez a szuverenitásfogalom azt is jelenti, hogy Magyarországon (…) a szuverenitás forrása Szent István magyar Szent Koronája”.

Több mint megfontolandó mondatok. És ha abban a november végi írásban megidéztem azokat a történelmi értelemben nem is oly régi időket, amikor a Szent Korona nevében hozták az ítéleteket, és a Szent Korona népeiről beszéltek, csak ismételni és nagyon-nagyon odafigyelni kell Jelenczki István régi-új filmjére csakúgy, mint a hazaszállítandó koronát tartalmazó ládára írott mondatra: „sugárveszélyes tárgy”.

Sohase feledjük.