Bogár László

Vélemény és vita

A kerekasztal szegletei

Éppen huszonöt évvel ezelőtt, 1989. szeptember 18-án jött létre az a megállapodás, amely formálisan is megnyitotta a magyar rendszerváltozás folyamatát.

Lévén, hogy így ez az esemény a legfőbb legitimációs bázisa az azóta fennálló rendszernek, azt gondolhatnánk, hogy nagy ünnepélyesség övezi az évfordulót, ám ennek nyomát sem látjuk.

Nos, azt hiszem, politikai rendszerünknek és politikai elitjeinknek jó okuk van arra, hogy ne nagyon erőltessék a megemlékezést, mert ez a formális legitimációs bázis enyhén szólva ellentmondásos. Mi több, pontosan arról van szó, hogy a már ma is elég súlyos, szavakkal vívott polgárháború lényegében eleve kizár minden nemzetstratégiai együttműködést. Még a valóban nemzeti sorskérdésnek számító ügyekben is, éppen arra vezethető vissza, hogy a rendszerváltozás rendszerének legitimációja eleve hamis, mi több, hazug alapokra épül. Persze az alaphazugság nem 1989-ben született, ez inkább már csak az 1978–82 között lezajlott, máig feltáratlan „sötét alkuk” menetrendszerű következménye. Ebben az írásomban éppen ezekre szeretném terelni a figyelmet. Formál logikailag a rendszerváltozás egyenlő azzal a folyamattal, amelynek során a magyar társadalom átfordult a szocializmusból a kapitalizmusba. Mint utóbb kiderült, „csak” annyi a baj ezzel az amúgy logikusnak látszó állítással, hogy mindegyik eleme tökéletesen tisztázatlan. Nem tudjuk, mi az, hogy magyar társadalom, nem tudjuk, mi az, hogy átmenet, átfordulás, nem tudjuk, mi az, hogy szocializmus, és végül nem tudjuk, mi az, hogy kapitalizmus. (Ez utóbbi használatától ráadásul következetesen igyekszik tartózkodni minden közbeszélő, mert pontosan tudja, hogy a magyar társadalom számára a kapitalizmus szó csengése nem túlságosan vonzó.) Pontosabban nem is igazán arról van szó, hogy nem tudjuk e szavak jelentését, hanem hogy e szavakhoz fűződő jelentéstartalmak olyan kaotikus kavargásában élünk, ami méltán nevezhető verbális polgárháborúnak. És ennek az újabb és újabb konfliktusai sikeresen akadályozták, s akadályozzák ma is, hogy a magyar társadalom mint emberi közösség visszaforduljon a lepusztulás lejtőjén, amelyen egyébként igen régóta száguld már lefelé.

A huszonöt éve lezárult kerekasztal- tárgyalások azért játszottak dicstelen szerepet a magyar társadalom történetében, mert az ott szereplő elitek, ahelyett, hogy tisztázni igyekeztek volna az éppen kialakuló történelmi dráma lényegét, mindent megtettek annak érdekében, hogy meghamisítsák azt. Így aztán súlyos történelmi felelősség terheli őket azért, hogy az elmúlt negyedszázad nemcsak hogy felemelkedést nem hozott a magyarság döntő többsége számára, de anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi és szellemi értelemben még mélyebbre lökte. Az elit nagy részénél a szimpla tudatlanság volt a kudarc fő oka. A másik, kisebb résznél viszont sokkal inkább az alávalóság.

„Mindössze” azzal kellett volna szembesíteni a magyar társadalmat, hogy az éppen zajló átalakulás, mint az elmúlt évszázadok minden nagy tömegmozgalma, valójában „csinálva van”. Magyarán manipulatív módon hozták létre. A magát szocializmusnak nevező konstrukció, és az ő 1948-as „rendszerváltozása” például azért volt „csinálva”, hogy egy-két évtized alatt brutálisan felszámolja a szakrális paraszti társadalmat, a tőkét és a munkaerőt a falvak világából átszivattyúzza a városi ipari tömegtermelés rendszerébe, megteremtve ezzel a kapitalizmus alapjait. És hogy az, amit akkor, 1989-ben „rendszerváltozásnak” neveztek, nem más, mint az az aktus, amelynek során az egész „oda-visszaváltási” folyamatot vezérlő globális hatalmi struktúrák visszavezetik a térség népeit a saját közvetlen kifosztási övezetükbe. (Mérhetetlen cinizmussal szabadságnak, demokráciának, jólétnek titulálva ezt az addiginál is brutálisabb lepusztítást.) A további kifosztás fő hivatkozási alapja éppen az lesz, hogy mivel a térség tőkeszegény, majd ezek a globális hatalmi struktúrák fognak számára „jótékonyan” tőkét biztosítani. A kerekasztal lovagjai közül azonban senki sem akadt, aki például elbeszélte volna, hogy azokkal az értelmezési keretekkel, amelyeket ott használtak, csak egy újabb történelmi megpróbáltatásnak tették ki az ország népét. Így aztán a hatalmas arányú tőkebevonás ellenére az anyagi értelemben vett vagyonunk ma alig több mint felét teszi ki az 1989-esnek. Ráadásul közben - ki tudja, miért - a nemzeti vagyon egész számbavételi rendszere nyomtalanul eltűnt a statisztikai összesítésekből, és azóta sem került vissza. (A jelek szerint hiába hozott Orbán Viktor második kormánya a 2010. augusztus 20. előtti héten ünnepélyes határozatot arról, hogy egy éven belül átfogó nemzeti vagyon-nyilvántartási rendszert kell létrehozni, mindmáig semmi sem történt az ügyben). Legyünk őszinték, volna tehát miről emlékezni a huszonöt évvel ezelőtti eseményeket illetően. A kerekasztal részvevőinek például személy szerint illene „elszámolniuk” azzal, hogy esetükben inkább a „szimpla” tudatlanság, vagy inkább a gátlástalan cinizmus volt-e a drámai kudarc oka. És mindez azért volna igen fontos, mert enélkül a történelmi tanulási folyamat nélkül aligha lesz esélyünk a visszafordulásra, a méltó emberi létfeltételek megteremtésére.