Kő András

Vélemény és vita

Amilyen az anyja…

Érdekes könyvecskét kaptam a napokban. A címe: Kínai közmondások. A kötet arról győzött meg, hogy milyen közel áll ember az emberhez ebben a műfajban is, és nemcsak Európában, hanem történetesen Kínában. A kínai közmondások többségét ugyanis megtaláljuk más nyelvekben is. A józan ész megdönthetetlen alapigazságaira – a nemzeti jelleg mellett – rátalálunk szintúgy az ázsiai néplélekben. Mivel a kínai élet javarészt a mezőgazdaságra épül, a közmondások jelentős része a földműveléssel kapcsolatos. A kínaiak továbbá erőteljesen hisznek az eleve elrendelésben, ezért a sors gyakori témája a mondásoknak. Például: Az ég terveit nem az ember írja. Magyarul: Ember tervez, Isten végez. A középpont valamennyi nyelvben az ember. Ha nem vág az eszed, nem a kést kell megfenned – áll a kínaiban. A magyarban: Akinek esze nincs, a kovács se csinál annak. Vagy: Amilyen az anyja, olyan a lánya – mondja a kínai. A magyar és a német közmondás szó szerint ugyanaz. Németül: Wie die Mutter, so die Tochter. Bolondnak bolond szerencséje van – állítják a kínaiak. A magyar így fogalmaz: Bolondnak jár a szerencse. Azaz: bolondnak szokott szerencséje lenni, aki nem érdemli meg. Latinul: Fortuna favet fatuis. Sok beszéd, sok gond – véli a kínai. A magyar: Sok beszédnek sok az alja. A kínaiban: Minden baj forrása a száj. Magyar megfelelője: Eljár a szája. A macska és az egér viszonya szintén gazdagítja a szótárakat. A kínai így füstölög: Mindegy, hogy a macska fehér vagy fekete, csak fogja meg az egeret. Magyar nyelven: Érd el, macska, az egeret! Azaz: törekedj szándékod megvalósítására. A kínai nyelvben az fogalmazódik meg: Még a legjobb ló is botlik olykor. A magyar rábólint: A lónak négy lába van, mégis botlik. Azaz: mindenki követ el hibát, mindenki tévedhet. A német ekképpen fogalmaz: Das beste Pferd stolpert, und hat vier Beine. Az angol: A horse may stumble that has four legs. Latinul pedig így szól a közmondás: Errat interdum guadrupes.

Furcsa lenne, ha a pénz nem kerülne terítékre. A kínaiak szerint: Míg pénz csörög a markodban, semmi nem áll utadban. Gyakran idézett magyar mondás: Pénz beszél, kutya ugat. Azaz: csak a pénz számít. Angolul: Money talks. És így tovább.

A kínai kultúra kialakulásával párhuzamosan, ősidők óta megfogalmazódtak azok a tapasztalatok, amelyek közmondásokká váltak. Még napjainkban is divat, hogy ünnepek alkalmával a tömör bölcsességeket megtaláljuk az ablakokban és az emléktárgyakon. Némelyik közmondás valamilyen történethez fűződik, amit csak akkor érthetünk meg, ha ismerjük magát a történetet vagy a szövegkörnyezetet. A magyarban is van hasonló szólás, például: Ő sem jobb a Deákné vásznánál. A kínaiban azonban igen gyakoriak azok a mondások, amelyek mögött egy história rajzolódik ki. Például: Ökörnek citerázik (Tuj niu tan-csin). A mondás egy tehetséges zenész történetére utal, aki, miután a falubeliek nem értékelték művészetét, a falu szélén az ökörnek kezdett el zenélni. A mondást azokra értelmezik, akik méltatlanokra pazarolják tehetségüket, tudásukat, értékeiket.

Az látszik valószínűnek, hogy a több nyelven is meglévő szólások és közmondások a népek kulturális kapcsolatai révén kerültek egyik néptől a másikhoz. Éppen ezért nyilvánvaló, hogy mint a folklórnak sok területén, a szólások és közmondások vonatkozásában sem tekinthetjük a népi jelleget olyasminek, ami az egyik népet elválasztja a másiktól. Sőt, összekapcsolja.

A szerző újságíró