Gong Tao

Vélemény és vita

Kéz a kézben az emberi sorsközösség építéséért

Pont tíz évvel ezelőtt vetette fel Hszi Csin-ping elnök az emberi sorsközösség építéséről szóló koncepcióját. Egy évtizede a világ, a történelem és korunk fontos kérdésére – miszerint Mi a baj a világgal és mihez kezdjünk vele? – Hszi elnök az emberiség sorsközösségének közös építésére irányuló gondolatával kreatív választ adott. Viharos változásokkal teli korunkban markáns konszenzust alakított ki a nemzetközi együttműködés érdekében. A világ jólétéhez és fejlődéséhez Kína bölcsességével járult hozzá.

Az emberi sorsközösség építésének gondolata válasz arra, hogy merre tart az emberiség. Példátlan változások korát éljük. A régi és az új problémák, összetett ellentmondások halmozódnak, ütköznek, keverednek és kölcsönösen hatnak egymásra. Az emberiség példátlan kihívásokkal néz szembe. A nemzetközi környezetben az instabilitásra és a bizonytalanságra utaló tényezők egyre hangsúlyosabbak. A béke, a fejlődés, a biztonság és a kormányzás terén tapasztalható hiányosságok is felerősödnek.

Az emberiség két nagyon különböző választási lehetőség előtt áll: vagy visszatér a hidegháborús gondolkodáshoz, a megosztottsághoz és a konfrontáció szításához, a hatalmi tömbök egymásnak feszüléséhez, vagy pedig az emberiség közös jólétéből kiindulva elköteleződik a szolidaritás és az együttműködés mellett, egyenlőséget és tiszteletet gyakorolva támogatja a nyitottságot és a mindenki számára előnyös együttműködést. Kína az emberiség szebb jövőjének építése érdekében az együttműködést választotta. Egy globális válság idején a világ országai nem százkilencven kis csónakban, hanem a közös sors egyetlen nagy hajójában eveznek. Egy kis hajó nem tud megbirkózni a széllel és a tajtékzó hullámokkal, erre kizárólag a nagy képes. Csak a világ összefogásával, az emberiség sorsközösségének közös építésével lehet leküzdeni a nehézségeket és közös jövőt teremteni.

Az emberi sorsközösség építésének koncepciója egy szebb világ közös építésének új jövőképét tárja elénk. Hszi Csin-ping elnök javaslata síkra száll amellett, hogy a különbségek megőrzése és közös nevező keresése előfeltételével kell megvalósítani a békés egymás mellett élést, a közös fejlődést, elő kell mozdítani a tartós béke, az általános biztonság, a közös jólét, a nyitottság és az elfogadás, az egészségesebb és szebb világ építését. A párbeszédhez és a konzultációhoz való ragaszkodás, valamint a világ tartós békéjének építése azt jelenti, hogy búcsút veszünk a háború fegyvereitől, és elkötelezzük magunkat a béke földjének művelése mellett. Együttes erőfeszítéssel olyan világot kell építenünk, amely egyetemes biztonságot nyújt, vagyis búcsút mondunk a kevesek abszolút biztonságának, és osztozunk az örömön és a bánaton.

A közös jólét világát kell felépítenünk a mindenki számára előnyös együttműködés által, vagyis magunk mögött kell hagynunk a „győztes mindent visz” gondolkodásmódot, és osztoznunk kell a fejlődés gyümölcsein. Eszmecsere és a kölcsönös tanulás révén nyitott és elfogadó világot kell építenünk. Vagyis felejtsük el, hogy az egyik kultúra felsőbbrendű lenne a másiknál, kezdjük el értékelni más kultúrák erősségeit. Világunkat a zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztésekkel tegyük tisztává és széppé, azaz mondjunk búcsút a rövidtávú haszon szűk látókörű hajhászásának, hogy a kék vizeket és a zöld hegyeket örökké élvezhessük. Ez a koncepció túlmutat az olyan elavult gondolkodásmódokon, mint például a zérusösszegű játék vagy a hatalmi politika, és egy szebb jövőt vázol fel az emberiség számára.

Az emberi sorsközösség építésének gondolatát – amely úttörő módon és minden szempontból jelentős eredményeket ért el – a nemzetközi közösség széles körben támogatja és elismeri. Az utóbbi évtizedben Kína szilárd meggyőződéssel és határozott tettekkel járult hozzá ehhez az építkezéshez. Nemcsak felvetette, de végre is hajtotta globális fejlesztési kezdeményezését, globális biztonsági kezdeményezését és globális kulturális kezdeményezését, amelyre kifejezett támogatást és pozitív választ kapott több mint száz országtól.

Magáért beszélő adat, hogy emberi sorsközösség építéséhez az „egy övezet, egy út” keretén belül a világ országainak több mint háromnegyede járult hozzá közel ezermilliárd dollárnyi beruházással, több mint 3000 együttműködési projekttel, 420 ezer munkahelyet teremtve a részes országokban, és közel 40 millió embert kiemelve a szegénységből. Kína az egészségügy, az éghajlatváltozás, a kiberbiztonság és az emberiség előtt álló egyéb nagy kihívások terén is terjesztett elő megoldásokat, melyek a globális kormányzás javításához a bölcsesség erejével járultak hozzá.

Kína a napokban tette közzé fehér könyvét „Összefogás az emberi sorsközösség építéséért – Kína kezdeményezései és intézkedései” címmel, melyben azért, hogy széles körű konszenzust alakítson ki a nemzetközi közösségben, és jobb válaszokat adjon korunk aktuális kihívásaira, átfogóan mutatja be az emberi sorsközösség építésének ideológiai összefüggéseit és pezsgő gyakorlatát. A fehér könyv behatóan rávilágít, hogy az emberi sorsközösség megteremtése nem arról szól, hogy az egyik rendszert felváltja egy másik, de arról sem, hogy az egyik kultúrát egy másikkal cseréljük fel, hanem arról, hogy az eltérő társadalmi rendszerű, ideológiájú, történelmű és kultúrájú, valamint fejlettségi szintű országoknak a nemzetközi ügyekben közös érdekeik, jogaik és felelősségük van.

A sült galamb nem repül magától a szánkba, a jövőnket közösen kell megteremtenünk. Egy közmondás szerint „ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, de ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!” Kína kész továbbra is erősíteni a szolidaritást és az együttműködést a világ minden országával, így Magyarországgal is, együtt törekedni a világ fejlődésére és jólétére, a béke és biztonság megteremtésére, a kultúrák közötti cserekapcsolatok és a kölcsönös megértés megteremtésére, valamint az emberiség fejlődése, biztonsága és a kulturális vívmányok megosztása érdekében. A világ békéjének megőrzése és a közös fejlődés előmozdításának helyes útján Kína kész együttműködni a világ minden országával, hogy valósággá váljék az emberi sorsközösség megteremtésének álma, és közösen egy jobb jövőt teremtsünk!

A szerző a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete