Petrin László

Vélemény és vita

Az Apró–Dobrev-klán politikai természetrajza

Az elmúlt napokban Gyurcsány Ferenc parlamenti évadnyitó beszéde hallatán felfigyelhettünk arra, hogy Dobrev Klára személyében bejelentkezett a hatalomért az Apró-család harmadik generációja. Ma már történelmi tény, hogy a morális határok nélküli volt kommunisták részéről mindig is töretlen az akarat az egykori politikai és üzleti befolyásuk átörökítésére. A bejelentés komolytalansága és Klára asszony kormányzóképtelensége ellenére ne legyenek kétségeink afelől, ők soha nem tettek le arról, hogy restaurálják a rendszerváltozáskor elveszített hatalmukat.

Már mintegy hét évtizede annak, hogy az Apró-dinasztiát alapító hírhedt, Nagy Imre kivégzéséért is lelkesen lihegő kádári főkáder, Apró Antal, a zsidó tulajdonosoktól kalandos módon hozzá került szemlőhegyi villában tengette a nyugállományba vonuló bolsevik vezérek sanyarú életét. Ráérő idejében gondolt egy nagyot, és elkezdte tervezgetni családja hatalmi térfoglalását. Az internacionalizmus eszméjéhez hűen Apró Antal lánya, Piroska házasságkötése révén a bolgár kommunista fővonalhoz tartozó Petar Dobrevvel erősítette a família szerteágazó és szövevényes bolsevik kapcsolatrendszerét. Aztán a rendszerváltozás időszakára a kommunista főelit részévé izmosodott Apró–Dobrev-klán 1989–1990-ben sikeresen átmentette és meg is szilárdította hatalmi pozícióit. Majd a rendszerváltozás korai, a posztkommunista anarchia éveiben a komprádor prominensek közé tartozóként tovább növelte befolyását.

A család ekkor az átlagemberek számára láthatatlan volt, de a velük ezer szálon összefonódó MSZP mindig is jó hozzáférést biztosított nekik a közhatalomhoz, ami elengedhetetlennek bizonyult üzleti érdekeltségeik fenntartása szempontjából. Így aztán Apró Piroska a rendszerváltozás után többek között olyan csúcstisztségeket tölthetett be, mint a Magyar Hitelbank, a Hungexpo és az Eximbank igazgatótanácsi elnöksége, de volt Horn Gyula kabinetfőnöke is. Abban az időben az egyik legbefolyásosabb embernek számított. A Fidesz kormányra kerülésével, 1998-ban azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. Az Apró–Dobrev-család érdekeinek politikai érvényesítéséhez akkor már egy frontvonalbeli politikusra is szükség mutatkozott. Kapóra jött a családnak az ifjúszocialisták fényes szele által odafújt és ’95-ben beházasodó, fiatal, törtető, ifjúkommunista vezetői múlttal rendelkező, ám semmilyen politikai tehetséget nem mutató Gyurcsány Ferenc.

Gyurcsány közszereplőként történő felépítése nem kevés energiájába, könnyhullajtásába és idejébe kerülhetett a családnak. Már jóval a politikai színre lépése előtt megkezdődött emberünk formába hozása annak érdekében, hogy használható figurát faragjanak belőle. Aztán eljött a debütálás ideje, 2002-ben az akkor még csak harmincéves Dobrev Klára, Ferike felesége, édesanyja példáját követve Medgyessy Péter kabinetfőnöke lett. Ezért aztán nem is csodálkozhattunk azon, hogy férjének rögtön sportminiszteri állás dukált, ámbár Gyurcsány annyit értett a sporthoz, mint szamár a szaxofonhoz. Arra azonban mindez jó volt, hogy megkezdődjék Gyurcsány pozicionálása, aki rövid idő múltán, 2004-ben, egykori kiváló ifjúkommunista vezetőhöz illően jótevőjét, Medgyessy Pétert hátba szúrta, és így ízibe be is ülhetett annak székébe.

Egy ideig ez a bolsevik hatalomátmentő modell kiválóan működött. A család a háttérből kockázat nélkül, láthatatlanul irányított. A politika forgószínpadán pedig Gyurcsány Ferenc a modern szociáldemokrata politikus szerepét imitálva illegette magát, és szórakoztatta a nagyérdemű közönséget. Mint ahogyan teszi ezt ma is. Olykor még maga is elhitte, hogy ő valóban az, akinek a szerepében tetszeleg. A projekt azonban többszöri megroppanás után 2009-ben végleg zátonyra futott. Mégis, az utolsó pillanatban ördögi ravaszsággal sikerült gondoskodni arról, hogy Gyurcsány Ferencet egykori politikai bajtársa és közeli üzlettársa, Bajnai Gordon váltsa a kormányfői székben. Így az Apró–Dobrev-klán egy huszárvágással megoldotta, hogy továbbra is közvetlen hozzáféréssel rendelkezzen a „mézesbödönhöz”. A balliberális hatalom 2010-ben bekövetkező földrengésszerű összeomlása utáni MSZP-s belharcokban aztán Gyurcsány nagyot bukott.

Mindez azzal fenyegetett, hogy a klán végleg kiszorul a politikai hatalomból. Az Apró–Dobrev-család azonban továbbra sem tett le arról, hogy restaurálja egykori hatalmát. Erre a célra találták ki a családi projektként összetákolt Demokratikus Koalíciót (DK). Ha kicsi is volt az új politikai formáció, de legalább teljes egészében az övék volt, és totális ellenőrzésük alatt állt. Időközben azonban az Apró–Dobrev-klánnak szembesülnie kellett azzal, hogy Gyurcsánynak a 2006-ban megkezdett brutális zuhanórepülése tovább folytatódik, és minden erőfeszítés nélkül sikerült a legelutasítottabb politikussá leküzdenie magát hazánkban. Ezért aztán, mentve a menthetőt, az Apró–Dobrev-családnak nem maradt más választása, mint a politikai agyhalott Gyurcsány Ferencet a frontvonalból kivonni, és lecserélni a szellemileg lényegesen jobb karban lévő feleségére, Dobrev Klárára. Ezzel a kockázatos előremeneküléssel a klán egy harminc éve jól működő hatalomátmentő modellt dobott a sutba. Ugyanis így egy vér szerinti családtag került a politika élvonalába.

Klára asszony nem hezitált egy percet sem, az unió parlamentjébe bekerülve hozta is a bolsevikokra jellemző, de már szociáldemokrata köntösbe bújtatott formáját, amellyel ízibe nekirontott a keresztény vallásnak és hazánknak. Döbbenetes, hogy szellemileg mennyire lekopírozott alakja felmenőinek és mennyire képtelen az igazmondásra. Úgy látszik, valóban igaz az a rendszerváltáskor keletkezett mondás, miszerint bolsevik kutyából soha nem lesz demokratikus szalonna. De hát férjének is hasonló gyengéi vannak, hiszen 2006-ban Balatonőszödön ő maga ismerte be, hogy „hazudtunk reggel, éjjel meg este”. Ők ketten mégiscsak egy pár, muszáj, hogy legyenek közös jellemvonásaik. Már akkor tudtuk, hogy az Apró–Dobrev-klán végső célja nem az európai parlamenti képviselőség megszerzése. Dobrev Klárát a magyar kormány és a nemzeti-polgári, keresztény oldal Brüsszelből történő bosszantása hosszú távon nem elégíti ki. Azt sem tartom valószínűnek, hogy Klára asszonyt az unió parlamentjében zajló munka annyira földobná.

Bár lassan, de láthatóan már ráérzett a nyilvános szereplések édes ízére. A felszín mögött pedig egy rejtett stratégia sejlik fel, amelynek végső célja Dobrev Klára politikai pozicionálása, felkészítése, megismertetése, majd a maga idejében, s ez napjainkban történik, teljes csúcsüzemmódba kapcsolása. Az uniós képviselőség kiváló alkalom volt arra, hogy Klára asszony folyamatosan tréningezzen, ráadásul még jól meg is fizetik érte. Kiváló felkészülési lehetőség ez az igazi célt jelentő 2026-os hazai parlamenti választásokra. Így aztán nem okozott meglepetést, amikor a Demokratikus Koalíció nagyvezíre föntebb említett beszédében, mint egy rossz porszívóügynök, folyamatosan azt ismételgette: „szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya kell”. Nem arról van szó, mint egyes elemzők gondolják, hogy Gyurcsány azért tolja előtérbe a feleségét, mert ezzel próbál szabadulni a Gyurcsány-korszak kudarcaitól. A meztelen igazság az, hogy Dobrev Klára személyében valóságosan az Apró-család harmadik generációja jelentkezett be a hatalomért.

Klára asszony megpróbálja majd a családi küldetést 2026-ban beteljesíteni, az Apró–Dobrev-klán politikai és üzleti befolyását átörökíteni. Ezért is jó lenne végre tudni, hogy kiknek a bűne a valódi elszámoltatás hiánya, és hány kétharmadra van még szükségünk, hogy megszabaduljon az ország a bolsevik háttértől.

A szerző jogász