László Tamás

Vélemény és vita

Ferenc pápára várva húsvét és pünkösd között

A világban háború dúl. Borzalmas képek látnak napvilágot városok pusztulásáról, értelmetlen halálról. Az egyre pusztítóbb fegyverek gátlástalan és cinikus kipróbálása zajlik. Két nagyhatalom összecsapása Ukrajnában világháborúval, sőt atomháborúval fenyeget. Az eddigi világrend megbomlik. Mindez azért történhet meg, mert a keresztény emberkép a világban megkérdőjeleződött. Tektonikai mozgások vannak a mélyben, kifordulni látszik a helyéből minden. Iszonyú változások közepette élünk – kissé gyanútlanul.

Márai Sándor így ír Füves könyvében a Változásról és a reménységről (80 évvel ezelőtt, 1943-ban, a II. világháború közepén): „Az élet – néha így érzed – csaknem elviselhetetlen. Sorsforduló és korforduló pillanatában élsz, mikor minden reng és változik, a hagyományok, az erkölcsi törvények, az ismert életformák. (…) S a változásban reménykedel. Bízol abban, hogy egyszer hamuvá ég a szívekben minden indulat, a pernye és a keserű füst, mely a szívekben terjeng, eloszlik. Megint napfény hull az emberi tájra. A tenger kék lesz és a fák gyümölcse illatos. A változás elhozza a békét.”

Ferenc pápa április végi látogatásának jelentősége a békét óhajtó változásnak a reménységében rejlik. Az idős, beteg pápa veszi a fáradságot és eljön hozzánk, mert megígérte. Mert megragadta őt a magyarok hite, hívő közössége. A mai világhelyzetben minden őszinte találkozásnak különös jelentősége van. Ez az lesz…

Az Argentínából érkezett pápa fokozatosan ismerkedett meg velünk, magyarokkal. Meggyőződhetett arról. hogy mindaz, amit az európai politika és média rólunk terjeszt, az egyszerűen nem igaz. Az ismerkedésének jelentősebb stációi: a csíksomlyói búcsú 2019-ben, amikor Európa egyik legrégibb, 1567 óta élő hagyománnyá vált zarándoklatán celebrált szentmisét. Ahol évről évre magyarok százezrei gyűlnek össze, amiről az erdélyi katolikusok azt vallják: Csíksomlyóra minden magyarnak életében legalább egyszer el kell zarándokolnia.

A 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a magyarság élő hitével találkozott. Biztosan megérintette őt IV. Béla királyunk mongolok elleni segítségkérő levele IV. Ince pápához, amelyet fakszimile változatban kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől. Híreket kapott több forrásból, többek között Novák Katalin köztársasági elnöktől a magyar családtámogatási rendszerről. Kiemelt jelentőségű lehet számára, hogy Európában a magyar kormányfő áll ki az Ukrajna elleni háború kapcsán következetesen az azonnali tűzszünet és béketárgyalások mellett.

Húsvét és pünkösd között – miért van ennek különös jelentősége? Isten terve a kereszthalállal és a feltámadással megvalósult – de nem jutott el még a szívünkhöz. Mit várunk a szívünk legmélyén? A húsvéti vigília egyik legszebb ószövetségi olvasmánya Ezékiel prófétáé: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.” Ezt várjuk a Ferenc pápával való találkozástól: új szívet magunknak személyesen, a kapcsolatainknak, a közösségeinknek, a nemzetnek (annak is van szíve…).

Húsvét és pünkösd között a feltámadott zarándokol először a mélységesen csalódott, bezárkózó tanítványokért, akikből megszületnek az apostolok, Péterből a háromszori tagadása után az első pápa. Néhány állomása ennek az útnak: az emmauszi tanítványok, a hitetlen Tamás, a csodálatos halfogás – a mártíromság vállalásáig terjedő hit megszületése bennük. Ennek az ötven napnak a közepén jön hozzánk Ferenc pápa. Találó a találkozó Camino – Krisztus a jövőnk című himnuszának refrénje: „Új lángot lobbants bennem, / hiszen tőled lesz erőm, / Új álmot lássál bennem, / Krisztus, te vagy a jövőnk!”

A hangsúlyok a programban: találkozások az állami vezetőkkel a Várban, az egyházi vezetőkkel a Szent István-bazilikában, a fiatalokkal a Papp László Sportarénában, a szociális szférával a Rózsák terei Szent Erzsébet templomban, szentmise lesz a Kossuth téren. Megannyi emblematikus helyszín, amelyek a pápalátogatás élménye által még erőteljesebb sajátos jelentést hordoznak majd.

Az igazság pillanata a pápa és a magyar vezetők találkozása. Az azonosságok hozták ide Ferenc pápát: a keresztény emberkép következetes, a legmagasabb szinten, az Alaptörvényben való megvallása, a béke óhajtása mindenekfelett, az egyedülállóan erőteljes családpolitika azok a pontok, ahol azonos hullámhosszon van a Vatikán és Magyarország. Ezeket a hitevesztett Európa körömszakadtáig támadja, mi viszont Ferenc pápa jelenlététől megerősödhetünk ezekben. A pápának különleges a kapcsolata a fiatalokkal: alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy milyen sok és elkötelezett hívő fiatal él ebben az országban. A pápának mindig volt, van szava, gesztusa az elesettek felé, ezért lesz felemelő a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonában tett magánlátogatás. A Rózsák terei Szent Erzsébet templomban – Európa egyik nagy magyar védőszentjére is emlékezve – szegényekkel és menekültekkel találkozik a pápa. A látogatás csúcspontja a szentmise, az áldozatbemutatás lesz 30-án, vasárnap délelőtt a magyar Parlament előtt, a Kossuth téren – ahol már annyi áldozat volt…

Minden program tervezett, a beszédek előre készek lesznek, mégis a váratlan is kiemelten fontos lesz. A tervezhetetlenre is figyeljünk, azokra a szavakra, gesztusokra, amelyek szíven ütnek, erős visszhangot váltanak ki belőlünk. Egy ilyen találkozássorozat rendkívül sok interakciót generál. Minden eseményt, találkozást felerősít majd a média, amely nyomon követi az összes programot – persze a személyes jelenlét mindennél erősebb hatást válthat ki a résztvevőkben.

Fix pontokat keresünk a megbomlott világban. Ferenc pápa látogatása egész biztosan egy fix pont lesz a magyarság és a világ számára. Hiszen a pápa apostoli útja nagyon fontos esemény nemcsak a katolikusoknak, hanem minden magyarnak határon innen és túl. Büszkeséggel tölthet el minket, magyarokat az, hogy Olaszországon kívül (ahol egyébként „otthon” van) Magyarország az egyetlen, amelyet kétszer látogat meg…

Biztosak vagyunk abban, hogy ez a húsvét és pünkösd közötti találkozás Ferenc pápával hosszú időre feladatot ad majd egyénnek, családoknak, kisközösségeknek, az egész nemzetnek. Úgy legyen! „Akkor a kőszívünkből hússzívünk lesz (…) és a változás elhozza a békét…”

A szerző építész, volt országgyűlési képviselő