Kő András

Vélemény és vita

Béke, avagy háború?

Egy statisztika szerint az emberiség történelmét tanulmányozva azt látjuk, hogy a Kr. előtti 1496 és a Kr. utáni 1861 között eltelt idő alatt – ami 3357 évet tesz ki –, mindössze 227 békeév volt. S akkor még nem számoltunk a 20. és a 21. század háborúival

Ha így nézünk a múltba, a népek történelme megszakíthatatlan háborúk sorozata. Úgy tűnik tehát, hogy a háború az emberi élet természetes kísérője, a gyűlölködés, a gyilkolás történelme, és nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy egyetemes és örök béke törne ki századunkban.

Alátámasztja ezt egy egyszerű angol szógyűjtemény, amely a nyelv szavainak gyakoriságát jelöli meg. Ezek szerint a war a 341., a peace pedig csak az 1255. a sorban. Szokták volt mondani, hogy a háborúk első áldozata az igazság. De ki határozza meg, hogy mi az igazság? A tényeket ismerni és az igaz­ságot ismerni nem ugyanaz. A tények olyanok az igazság számára, mint a dátumok a történelem számára. Eseményeket pontosítanak, de semmit sem árulnak el a lényegről. Háború idején az igazságot rengeteg hazugság hálózza be, és nem lehetünk mindkettőnek a birtokosai. Sok arca van a hadakozásnak, de bármelyiket nézi az ember, bánat ül mindegyik mögött.

Mit mond a Biblia? Sehol sem tiltja a háborút. Az Ótestamentum dicsérően szól a viszálykodásokról, és bár Jézus és az apostolok korában mindenütt háborúk dúltak a világban, ők egyetlen szót sem szóltak a vérontás erkölcstelenségéről vagy törvénytelenségéről. Hibás nézet tehát azt vallani, hogy Isten semmilyen háborút nem támogat és Jézus nem pacifista. Jézus ugyanis semmiképp nem ösztönözte harcra a követőit, sőt azt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy mennyei Atyátok fiai legyetek…” (Máté 5:44,45).

A gonosz emberekkel teli világban megesik, hogy a háború szükséges egy még nagyobb gonoszság megelőzéséhez. Pál apostol azonban ezt írta a hittársainak: „Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért” (Róm 12:18,19). Hérodotosz még reménykedett: „Senki sem olyan ostoba, hogy a háborút válassza a béke helyett. Mert békében a fiúk temetik el apáikat, a háború azonban felborítja a természet rendjét: az apák temetik el a fiaikat.” Egy megszállás vagy hódítás csekélységnek tekinthető – megmaradni, igen, az a minden!

Eisenhower, az Egyesült Államok hajdani elnöke hivatalának átvételekor kijelentette: „A háború árnyéka az emberiség számára egyenlő a keresztre feszítéssel.” Mondhatjuk, hogy a háború az emberi elme találmánya, és ha így van, akkor képes arra is, hogy feltalálja a békét. Ugyanakkor igaz az is, hogy türelmesnek kell lennünk, mert békét kötni mindig nehezebb, mint háborút indítani.

A Bibliába kapaszkodva: „Háború idején a legfontosabb, amit tehetünk az, ha vezetőink számára Istentől jövő bölcsességet kérünk, imádkozunk… a konfliktus gyors megoldásáért, azért, hogy mindkét oldalon a lehető legkevesebb polgári áldozat essen” (Fil 4:6,7). Bizakodjunk tehát, mert a háborúban minden megtörténhet, ebben hasonlít a békére. „Legyen átkozott minden háború – most és mindörökké” – írta Mihail Bulgakov. Az élet művészete döntően abban rejlik, hogy békében, vagyis semmi másban, csak békében éljünk azokkal, akikkel összehozott a sors bennünket. 

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Deme Dániel

Deme Dániel

Ünnepnap

ĀHolnap ünnepnap van. Négy év után újra, vagy fogalmazhatnánk inkább úgy, még mindig egy valódi választás előtt állhatunk, ellentétben a nyugati típusú szabadon választható nemzetellenes és embertelen alternatívák közti álválasztásokkal

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

A szabadság erénye

ĀA választás és a főleg az okos választás képessége a szabadság erénye. Bizalom kell hozzá és tájékozottság, hogy átlássunk a fűt-fát ígérgetők sivár tülekedésén, és felmérjük a jelöltek várható teljesítményét