Szarka László Csaba

Vélemény és vita

Rutte mattot kapott

Még 2021. július 14-én történt az eset, de csak néhány napja (2022. január 14-én) került fel angolul az internetre, miként adott egy fiatal holland parlamenti képviselő sakk-mattot Mark Rutte miniszterelnöknek

Gideon van Meijeren, az FVD képviselője megkérdezte a holland parlamentben a kormányfőt, hogy mi a véleménye Klaus Schwab, a World Economic Forum (WEF) alapítója és ügyvezető elnöke által írt könyvről, a COVID-19: The Great Reset című kötetről.

Háttér: a Great Reset (Nagy Világújraindítás) a WEF (Gazdasági Világfórum vagy Világgazdasági Fórum?) programja. Saját honlapjukon (WEForum.org) 2020. június 3-án jelentették meg. A célkitűzés nem kevesebb, mint az emberek földi együttélésének alapvető átalakítása. Egy hónap múlva – 2020 júliusában – a programismertetés már könyv formájában is elérhető volt. „Klaus Schwab a World Economic Forum (WEF) nevű exkluzív globális beszélgetőhálózat életre hívója a The Great Reset, vagyis a Nagy Újraindítás nevet adta kezdeményezésének. Indoklása szerint a világjárvány nagyszerű lehetőség arra, hogy végre valóban elindulhasson egy új világrend felépítése.” E sorokat Bogár László a Magyar Hírlapban 2021 januárjában írta.

Klaus Schwab és Thierry Malleret könyve részletesen taglalja az új világrend vízióját, valamint annak makro- (gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti és technológiai), mikro- (vállalati) és egyéni szintű hatásait. A könyv nagyjából mindent meg akar valósítani, ami ellen a normális emberek a világban küzdenek: globális transzhumán társadalom, digitális kiszolgáltatottság stb. A klímapolitika felgyorsítása – miként sejthető volt – a Nagy Világújraindítás egyik leghatásosabb eszköze.

Idézet az 59. oldalról: „Éppen csak hogy elkezdődött egy hosszú és fájdalmas kilábalás. És közülünk sokan azt hiszik, hogy a luxus fenntartható. Ám amikor javulni fog a helyzet, a kollektív emlékezetben megmarad, hogy a levegőszennyezés és a Covid-19 között ok-okozati kapcsolat van. És akkor majd a fenntarthatóság kérdése másodlagossá válik. A klímaváltozás (ami ugyancsak szoros korrelációban van a levegőszennyezéssel) lesz a fő gondunk.

A társadalomtudósok által „viselkedési fertőzésnek” nevezett jelenség (vagyis az az attitűd, ahogyan az eszmék és viselkedési módok terjednek a lakosság körében) kifejti a varázslatát!” Nahát… Vajon miféle kapcsolatra gondol a levegőszennyezés és a covid között? Indoklása kimerül abban, hogy „évek óta ismert, hogy a légszennyezés – aminek oka nagyrészt ugyanaz a globális kibocsátás, ami egyúttal felmelegedést is okoz – csendes gyilkos”.

Ugyanilyen megalapozatlan minden további állítás, de gazdasági és információs hatalmuk birtokában istennek gondolják magukat. Voltaképp érthető: a világ legszélsőségesebben önző rétege lehetőségeinek „kimaxolására”, egyenesen a végtelenre törekszik. Klaus Schwab a klímaváltozással összefüggésben már régen mondogatja, hogy „a kapitalizmus jelenlegi formájában már nem illik a minket körülvevő világhoz”. Kommunisztikus elveket hirdet, de az ef-féle ötletgyártók – amint azt már Eötvös József Kommunista Kiáltvány-elemzése óta (1849) tudhatjuk – valójában a despotizmust (az önkényuralmat) valósítják meg.

Mark Ruttét jól ismerjük: 2021. június 24-én, az uniós tagállamok vezetőinek konferenciáján még azt is megengedte magának, hogy Magyarország térdre kényszerítésével fenyegetőzzön. (Rutte állandó meghívottja, lényegében belső embere a World Economic Forumnak.) Tavaly júliusban valójában csak ügyvezető miniszterelnök volt. A 2021 márciusában megtartott választások után ugyanis háromszáz (!) nap kellett ahhoz, hogy felálljon (2022. január 10-én) a Mark Rutte vezette – negyedik – holland kormány.

A júliusi képviselői kérdésre Rutte képes volt azt válaszolni, hogy nem hallott a könyvről. Van Meijerennek pedig azt tanácsolta, hogy tartsa magát távol az összeesküvés-elméletektől. Parlamenti esküjének súlya alatt van Meijeren hazugsággal vádolta a kormányfőt. Bemutatta Rutte 2020. november 26-án keltezett és Klaus Schwabnak szóló levelét, amiben megköszönte a COVID-19: The Great Reset című könyvet. Rutte a levélben a kötetet „egy jobb jövő érdekében végzett reményteljes elemzésnek” nevezte.

„Miniszterelnök úr memóriájából kevesebb, mint fél év alatt kitörlődött e levél. Kérem, igyekezzen még egyszer – de most már becsületesen – megválaszolni első kérdésemet, azaz árulja el, mit gondol a könyv tartalmáról” – mondta a fiatal képviselő, Rutte közbeszólását is leiskolázva. „A becsületes válaszomat az ön jóvoltából közzétett udvariassági levél tartalmazza. Lehetetlen minden könyvet elolvasni, amit kap az ember, de aki könyvet küld, annak illik köszönőlevelet írni” – így Rutte.

Mire van Meijeren: „Ezek szerint nem nekem hazudott, hanem Schwabnak. Második kérdésem: Schwab úr e könyvében a Nagy Világújraindítás mellett érvel. Azaz a parlamenti demokráciát a globális technokrácia hatalmával akarja felváltani, sőt még a magántulajdonnak is véget kíván vetni. Miniszterelnök úr pedig ezt nevezi a jövő reményteljes elemzésének. Miként lehetséges, hogy ön neokommunista könyvet méltat, de azt még nem is látta?”

Rutte mattot kapott. 

(A szerző geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja)

Kapcsolódó írásaink

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

Pásztor a viharban

ĀSzóval mégis van ott a mélyben valami titok, és a nyelv egy pengeél, amelyen megcsillan a magyar irodalom, a művészet, a kultúra fénye

Kő András

Kő András

Jajszó

ĀA kis budai lottózóban mellém telepedett egy férfi. Ápolatlan benyomást keltett. Lehámozta kezéről a kötött kesztyűt, fekete, kopottas kucsmáját az ölébe rejtette, és szuszogott