Bogár László

Vélemény és vita

Mátrix

A most lezajlott klímacsúcs után újra gratulálhat önmagának a világot irányító, „nem létező” hatalmi struktúra, mert a globális „fődestruktőr” minden ilyen alkalommal elmélyíti azt a létcsapdát, amelyben azt a „valamit” tárolja, amit emberiségnek nevezünk. Mindezt főként azzal képes elérni, hogy tematizációs és értelmező hatalmi gépezetét mozgásba hozva, hamis narratíváival mesterséges valóságokat képes felépíteni. Már maga az is igazi telitalálat, hogy az elmúlt lassan egy évtized során három olyan „csinált világtémát” sikerült megkonstruálnia, amelyeket sehol a Földön nem kell lefordítani, hisz a migráció, klíma és vírus szavak szinte minden nyelvben jelen vannak, és hasonlóan is hangzanak.

E „beetetési” fázis után már csak arra van szükség, hogy mindig „történjen” valami, és minő meglepetés, valóban mindig történik valami, mármint e „nem létező” világerő kiterjesztett virtuális valóságában. Lehet persze, hogy a valóságos valóságban is van „valami”, de ennek már nem nagyon van jelentősége, mert a valóságos valóság soha nem volt annyira elérhetetlen s megismerhetetlen az ember számára, mint a bizonyítékokon alapuló (evidence-based) modern tudomány szép új világában.

Azért az egzotikum kedvéért néha talán érdemes kísérletet tennünk arra, hogy eltöprengjünk azon, hogy vajon mi lehet a virtuális vetített valóság (köd)függönye mögött. Természetesen nem arról van szó, hogy ne létezne a migráció, klíma és a vírus mint kérdés az emberi létezés számára, „csak” annyi a probléma, hogy a globális uralkodó valóság által „csinált” elbeszélési mód éppen arra szolgál, hogy egyre távolabb vigyen minket e valóban drámai kérdéskörök valóságos valóságától.

Hogy bevigyen minket abba a „nagy sötét erdőbe”, ahol már Dante sem lelhette meg az igaz utat. Egyre valószínűbb, hogy Dante óta nagyon sokat romlott az emberi megismerés esélye arra, hogy közelebb kerüljön a nagy sötét erdőből kivezető igaz út megtalálásához, de aki nem hisz a csodákban, az nem realista, tartja a mondás.

Tegyünk kísérletet arra, hogy megfogalmazzuk, mit kellene egyáltalán végiggondolnunk a kivezető út megtalálásához, ami azért nem holnap lesz. Először azt próbáljuk megfogalmazni, hogy mi kapcsolja össze a tektonika mélyszerkezetében a migráció, a klíma és a vírus kérdéskörét. Ha egyetlen fogalomba kellene belesűríteni a lényeget, a létrontás. Az, hogy az élet szakrális kultúrája helyett a halál deszakrális, önfelemésztő civilizációjába vagyunk bezárva. Tegyük mindjárt hozzá, hogy az emberiség meghatározó hányadának ehhez már semmilyen reflexív viszonya nincs. Ezt a helyzetet a Mátrix című film főszereplője így foglalja össze.

„A Mátrix egy rendszer, de amikor benne vagy és körülnézel, üzletembereket látsz, tanárokat, ügyvédeket, ácsokat, akik amíg a Mátrixban élnek, részei a rendszernek, és ellenségként tekintenek mindenkire, aki ezt szeretné elbeszélni nekik. A legtöbb közülük nem érett meg a valóságra, és sokuk úgy megszokta, oly gyógyíthatatlanul függ a Mátrix rendszerétől, hogy foggal-körömmel védeni fogja azt.” Nekünk, magyaroknak Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse ezt úgy beszéli el, hogy „hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, mindenki szem a láncban, te magad is zsarnokság vagy”.

Hol létrontás van, ott létrontás van, és aki ezt felismeri, esetleg ki is mondja, ne tán megpróbál erről másokat is meggyőzni, mi több, cselekedni kívánna, az ne csodálkozzon, ha a „birodalom visszavág”. A migráció, a klíma és a vírus e létrontás tragikus következményeinek egy-egy önkényesen kiragadott és hamis értelmezési keretbe helyezett, hamis fogalomkészlettel elbeszélt szelete.

A történet arról szól, hogy a létrontás Mátrixa szétroncsolja az emberi létezés külső természetét és belső természetét egyaránt. Ezt azonban egy olyan elbeszélésbe ágyazza bele, amely mindezt az emberi létezés legnagyszerűbb tetteként írja le, és az ezzel való teljes együttműködést, vagyis az emberiség kollektív öngyilkosságát mint az egyetlen erkölcsileg helyénvaló cselekvéssort ábrázolja. Hamis narratívája mindössze a lényeget takarja el. Azt, hogy a migráció azért megy végbe, mert az emberiség szétroncsolta és kifosztotta nagy részének természetes élőhelyét.

A klímakérdésnél azt, hogy a globális hatalmi rendszer roncsolja szét folyamatosan a földi élet legfőbb feltételrendszerét. Itt ráadásul többszörösen hamis a narratíva, mert „előre megfontolt szándékkal” egyetlen részletet (ez a „klíma”) ragad ki, azt is meghamisítva. És végül a vírus mint harmadik „világtéma” esetében még tovább mennek a világ „nem létező” urai, mert itt már minden tökéletesen zár, és úgy zajlik az emberiség történetének legnagyobb drámája, hogy sejtelmünk sincs, és a jelek szerint soha nem is lesz arról, hogy mi is megy végbe valójában. Itt már az uralkodó elbeszélési módon belül is totális káosz örvénylik, egymásnak és saját maguknak is ellentmondó narratívák zavaros és szennyes áradata ömlik ránk egyre vészjóslóbban.

A létrontó Mátrix tehát a végső kapcsolat az elmúlt évtized három nagy világtémája között, de a kapcsolat mélyebb lényegének megértésével nem nagyon boldogulunk. Sejtéseink és feltételezéseink vannak ugyan, de az egész rendszert, a Mátrix egész rendszerét átlátni képes értelmezési keretünk, bármilyen fájdalmas is ezzel szembesülni, egyelőre nincs. Talán ennél is nagyobb dráma annak a belátása, hogy e hiány legmélyebb oka az, hogy szellemileg nincs rálátásunk a Mátrixra. Csak alulnézetből próbáljuk kitalálni, hogy ki ő és mit akar. Sebaj, innen szép győzni! 

(A szerző közgazdász)

Kapcsolódó írásaink

Bán Károly

Bán Károly

Jogállami próbák

ĀTegnap Brüsszelben is bemutatták az Elk*rtuk című politikai krimit, amely idehaza heves indulatokat váltott ki

László Tamás

László Tamás

Hamiskártyások az ivóban

ĀVadnyugati filmekben látunk olyan alakokat, akik naphosszat együtt kártyáznak, isznak