Domonkos László

Vélemény és vita

Októberi kezdés

Kezdés? Persze hogy folytatás, sokkal inkább. Ami októberrel – „a kampányt közvetlenül megelőző időszak kiélesedésének kezdetével” összefüggő megállapításokat illeti: pontosan úgy és annyira érvényesek, amennyire a pápa magyarországi látogatásával, a magyarországi életszínvonal és életminőség alakulásával vagy éppen a magyar külpolitika elfogadottságával kapcsolatos úgynevezett ellenzéki (értsd: ocsmány módon ellenséges) kijelentések. Nem elég, hogy hazugok: igaz­ságtartalom híján egyértelműen a leginkább vérlázító célt: a megtévesztést – a hazudozással a hülyítést, a torzítások sokaságával az agymosást – szolgálják, készítik elő, mélyítik el. És folytatják.

Kezdés persze mégiscsak van, illetve lesz most októberben.

Az igazi, a nagyarányú, valóban súlyos ellencsapás kezdete. A Védett Társadalom Alapítványról már egy-két hete olvasni – jön a többi is. A dicsőséges forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulójára szervezendő október 23-i békemenet – és mindaz, amit mindezen akciók magukkal hoznak – az igazi kezdetet jelentik. Ha úgy tetszik, a kezdet kezdetét.

Jövőre éppen egy évtizede lesz, hogy ezeken a hasábokon megidéztem egy valamikori kedves, fiatal kolléga egyik régi könyvem elé írt előszavának több mint emlékezetes, roppant tanulságos bevezető mondatát: vissza kell lőni. Jó fél évtized múltán, 2018-ban egy egész vaskos kötetnyi esszé címének választottam az akkorra már korparancsnak felismert és alkalmazott visszalövést: A visszalövés módszertanához (Hitel Könyvműhely, Budapest, 2018).

Most is ez kezdődik. Folytatódva.

Jó, hogy már egyre inkább úgy tűnik: a nemzeti oldal nemcsak felismerte, de mindinkább alkalmazni is tudja a kemény ellencsapások, a visszalövés megannyi elemét – már amennyire ez nem csak látszat, netán jó magyar módra nem bizonyul ilyen-amolyan szalmalángnak… A szívós kitartás legalább olyan alapkövetelmény, mint a szervezettség, a higgadtság vagy éppen az éles elméjűen körültekintő, éber figyelem képessége. Jól állunk-e mindebben vagy rosszul, mennyire van okunk bizakodásra és mennyire az aggodalomra: javaslom, most ne latolgassuk. Sokkal inkább a fel-felhangzó kürtök szavára kell fülelni és – aki volt katona, tudja, aki nem, tanulja meg – fegyelmezetten és a lehető leggyorsabban és legtalpraesettebben összekészíteni az összekészítendőket, mindenféle anyagi és szellemi felszerelést, lőszert és tartalékot, utánpótlást és terveket. Mindent, ami kell.

Azután nekiindulni.

És itt, ennél pontnál kell még megállni egy pillanatra.

Magyarországon még valamikor a kilencvenes évek elején, a rendszerváltoztató időket közvetlenül követő esztendőkben tartottunk ott, hogy minden érdemleges közéleti-politikai tartalmat, kifejezést, szót, terminust három-négy másikkal kellett magyarázni. (Az antiszemitizmustól a demokráciáig, az önkormányzatoktól a másságig és tovább.) Ebben az egyben fogadjuk el a szovjet hódoltság leghíresebb muszkavezető gyászmagyarjának (Kádár-Csermanek Jánosnak hívták) mondását: a krumplileves legyen krumplileves. Merthogy tényleg így van. ( Ha ő mondta, akkor is.) Nevezzünk végre mindent a nevén. A muszkavezetőt muszkavezetőnek, a hazaárulót hazaárulónak, a jellemtelen köpönyegforgató álnemzetit jellemtelen köpönyegforgatónak. A krumplilevest krumplilevesnek.

Enélkül komoly gondok lehetnek visszalövéskor. Gellert kaphatnak a lövedékek, netán visszafelé repülhetnek, nincs rendesen kibiztosítva a gránát vagy nem jó az irányzék a lövegen. A mellébeszélésnek, a jól neveltnek, intellektuálisnak tűnő hablatyolásnak, a több mint sokértelmű finomkodásnak legyen vége.

Azután indulhatunk. Neki a kezdetnek. Amiről jól tudjuk, hogy folytatás. 

(A szerző író) 

Kapcsolódó írásaink

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Kerületi cenzorok

ĀOlyan súlyos és szakértőkhöz méltó érveket hoztak fel a film ellen, mint hogy nem való a mozikba! Kiktől veszik a mintát? Észak-Koreától?

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Feszkó van!

ĀFricska. „Nem lesz ez így jó, urak! (…) Ha most bármelyik miniszterelnök-jelölt kijelenti, hogy szakértői kormányt akar, akkor ezt a legalapvetőbb parlamenti demokratikus alapszabályt rúgja fel”