Kő András

Vélemény és vita

Rafinált csalás

A renoválás során rátetette Raffaello testére a 18. században élt Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz polihisztor fejét

Orosz turisták sétálnak a Tudományos Akadémia homlokzata előtt, és betűzik az épületet díszítő szoboralakok nevét. Balról jobbra haladva olvassák: Newton, Lomonoszov, Galilei, Révai, Descartes és Leibnitz. A piarista nyelvtudós és költő Révai Miklós bizo­nyára ismeretlen előttük, de a többiek ismerősként köszöntenek rájuk. Lomonoszov alakja a magyar főváros legpatinásabb épületeinek egyikén pedig egyenesen melegséggel töltheti el a szívüket.

Csakhogy… Az okos könyvekben az áll, például az 1993-as kiadású Budapest-lexikonban, hogy Raf­faello, Newton, Descartes, Galilei és Leibnitz szobrait Emil Wolf berlini szobrász formálta, Révai Miklós szobrát pedig Izsó Miklós.

De hol van Lomonoszov? A Magyar Tudományos Akadémia tudós professzorainak egyike elárulta: a hat szobor közül az egyiknek, amelyik a Duna hömpölygését figyeli, az olasz reneszánsz híres festőjének, a 37 éves korában elhunyt Raffaellónak a második világháborúban levitte egy belövés vagy szilánk a fejét, és a kommunistákat kiszolgáló Rusznyák István, az Akadémia hajdani elnöke – 1949 és 1970 között töltötte be a címet – a renoválás során rátetette Raffaello testére a 18. században élt Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz polihisztor, tudós és költő, a felvilágosodás első jelentős oroszországi képviselőjének a fejét!

Tehát ahogy Thomas Mann híres novellájában, Az elcserélt fejekben a szépséges Szítá az egyik férfi fejét a másik nyakára illesztette, Nanda fejét Srídámanra és Srídáman fejét Nandára, úgy történt ez esetben is, azzal a különbséggel, hogy ezúttal egy másfajta „szerelem” okán…

Elképzelem a tudós szovjet vendégeket, akik annak idején csak bólogattak, kezet ráztak és mosolyogtak, amikor vélhetően elmondták nekik, hogy az 1865. december 15-én felavatott székházat – minő véletlen – az akkor éppen száz esztendeje, 1765-ben elhunyt Lomonoszov szobrával is díszítették. (Miközben a moszkvai Lomonoszov Egyetemet is csak 1949 végén kezdték el építeni…)

Ugye, milyen előrelátás? Vagy mondhatjuk azt: rafinált csalás. Nem az egyetlen a pártállam idején…

Hányan forognak a sírjukban?

Mi lenne – gondoltam –, ha az éjszaka leple alatt József Attila nyakára ráültetném Horger Antal fejét? Kossuthéra Ferenc Józsefét, Zrínyi Miklóséra Szulejmánét, Bethlen Gáboréra Báthory Gáborét, Rákócziéra Lipót királyét. Kinek-kinek az ellenlábasa fejét, nap nap után, ahogy az időm megengedi. Dózsa helyett jönne Szapolyai, Damjanich helyett Haynau, Ady helyett Tisza István, Márai helyett Károlyi, Latinovits helyett Várkonyi… Vagy Nagy Imre fejét kicserélném Kádár János fejével. Összeszaladna a parlament?

S amikor a Gyorskocsi utcában valaki rákérdezne, hogy miért vagyok e hírhedt helyen, azt felelném: mert kicseréltem Lomonoszov fejét Martinovicséra. De miért éppen Martinovicséra? – kapnám a következő kérdést. Mert az övé bizonyosan lehull…

Kíváncsi lennék, hogy Budapest orosz nyelvű könyvismertetőiben kiről emlékeznek meg a Magyar Tudományos Akadémia épülete kapcsán: Raffaellóról vagy Lomonoszovról? Nincsenek kétségeim. 

(A szerző újságíró) 

Kapcsolódó írásaink

Bogár László

Bogár László

9. 11.

ĀHa a világrend fenntartására már alkalmatlanná válik egy birodalom, akkor maga kénytelen előállítani a káoszt, hogy rendteremtő képességének mitológiája egy darabig még fenntartható legyen…

Vitéz Ferenc

Vitéz Ferenc

Búvárfelszerelés

ĀÉppen csak hazaért rövidített, pénteki munkanapjából, egy csomagküldő szolgálat kézbesítő­je csöngetett J. Károly ajtaján