Lezsák Sándor

Vélemény és vita

Ima a lakiteleki Hétboldogasszony Emlékhely avatóünnepén

Ez az Emlékhely bennünk tudatos ellenállássá magasztosul egy olyan világban, ahol istenhite miatt százmilliókat üldöznek, létükben fenyegetnek

Boldogasszony Anyánk, Régi Nagy Pátrónánk, mi is szólítunk Téged e földi világból, megszólítunk, ahogy ezen a napon, menny­bevételed ünnepén milliók és százmilliók szólítanak, fordulnak Hozzád szerte a világból.

Boldogasszony Anyánk, Istenszülő Asszony, sok-sok százmillió fohász és könnycseppes könyörgés közepette tekints le a drága Kárpát-hazánkra, annak is szívtájéki közepére, Lakitelekre.

Boldogasszony Anyánk, Védőszentünk, itt a két templom között tiszteletedre emlékhely épült, ennek köztéri vonzereje, élete a helybéli plébános Bagi Ferenc atya áldásával most kezdődik.

Boldogasszony Anyánk, Égi Királynő, megerősítjük előtted, hogy a Hétboldogasszony Emlékhely kezdeményezője Dombi Sándor barátunk, támogató társa a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület és pénzbeni adományozók mellett sokan segítették Dombi Sándor munkáját. Fáradozásukat megőrzi az idő, a helyi krónika.

Boldogasszony Anyánk, Országunk Úrnője, továbbá tudatjuk Veled, hogy ez az Emlékhely bennünk tudatos ellenállássá magasztosul egy olyan világban, ahol istenhite miatt százmilliókat üldöznek, létükben fenyegetnek.

Boldogasszony Anyánk, Országunk Patrónája, gyámságod alatt élünk, de ez nem korlátoz, hanem szabadságot, a felelősség szabadságát adja nekünk.

Boldogasszony Anyánk, Szentlélek Mátkája, megerősítjük most és mindörökké, hogy a felelősség szabadságában a magunk és hitünk megújulása kötelességünk: keresztény értékrend, templom és iskola, közjó és a lélekszámban is gyarapodó, családban élő nemzetünk szolgálata. Az európai népek sorsközösségében pedig ésszerű és céltudatos visszatérés az alapokhoz, mert kereszténység nélkül Európa eltorzul, fájdalmas görcsökben szétesik, szétmállik az időben.

Boldogasszony Anyánk, Babba Mária, tudod, látod, érzed a sorsunkat: nehéz időt viszünk. Istenünket becsmérlő és tagadó emberáradat özönlik felénk, akiket európai vezetők, gátlástalan pénzváltók és szellemi kufárok hipnotizálnak. Az emberáradatban fanatizált gyilkosok, terroristák készülődnek.

Boldogasszony Anyánk, Napbaöltözött Asszony, ebben a nehéz időben is a rendíthetetlen, nyugodt erő segít, mert hittel valljuk, hogy az egészséges veszélytudat szervezi az új történelmi erőteret bennünk és körülöttünk, a Kárpát-hazában és szerte a fenyegetett Európában.

Boldogasszony Anyánk, Istenanyánk, Nyugat-Európában az elmúlt években templomok százait rombolták le, mi itt a Kárpát-hazában az elmúlt tíz esztendőben háromezer templomot újítottunk fel, és közel 150 új templomot építettünk. A lelkek újjáépülése folyamatos kötelességünk.

Boldogasszony Anyánk, Boldogságos Szűz Mária, 1938-ban a budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson százezrek hallgatták Balla Sándor lakiteleki gazdát, aki a földműves magyar nép nevében köszöntötte a kongresszust, Pacelli bíborost, a későbbi XII. Pius pápát. Most Dombi Sándorral Lakitelek a Hétboldogasszony Emlékhellyel köszönti az 52. Nemzetközi Eucha­risztikus Kongresszust, ami hitünk megújulása, gyógyító erőforrása lesz.

Boldogasszony Anyánk, Rózsafüzér Királynője, most együtt mondjuk, küldjük Hozzád fohászunkat, az angyali üdvözletet: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján, Ámen.

Elhangzott Lakiteleken, a Hétboldogasszony Emlékhely avató-ünnepségén 2021. augusztus 15-én

(A szerző író, költő az Országgyűlés alelnöke)

Kapcsolódó írásaink

Rab Irén

Rab Irén

Extra Hungariam non est vita

ĀA magyarok sohasem vártak hálát azért, hogy a kereszténység védőbástyájaként életük árán védelmezték évszázadokon át Európát

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Sikerfrász

ĀFricska. Olvasom, hallgatom az ellenzéki médiumokat (amelyek ugyebár elvben már rég nincsenek, mert beszántotta őket a gaz Orbán-rezsim), és csak röhögni tudok