Bogár László

Vélemény és vita

A valóság visszavág

Az elmúlt fél évszázad tehát a valóság leváltására törekvő globális hatalmi akarat egyre gátlástalanabb megnyilvánulásának időszaka

Korunk a narratívák permanens globális háborújának kora, aminek oka az, hogy a világ nem létező urai az elmúlt fél évszázad során rájöttek arra, nem érdemes bajlódni azzal, hogy valahogy mégiscsak elfogadtassák a világgal elfogadhatatlan hatalomgyakorlásukat. Erre egyébként azért kényszerültek rá, mert globális hatalmi rendjük valósága a világ jelentős része számára pusztító hatású, és ellenállásuk arra kényszerítette a világ urait, hogy kénytelen-kelletlen tiszteletben tartsák a valóságot.

Az elmúlt évtizedek során, és ebben az elképzelhetetlen dimenziókat megnyitni képes technológia döntő szerepet játszott, a világ urai rájöttek arra, hogy a valósággal nem „bajlódni” kell, megkísérelve legalább részben hozzáigazítását az ellenállók követeléseihez, hanem egyszerűen le kell váltani azt.

Az elmúlt fél évszázad tehát a valóság leváltására törekvő globális hatalmi akarat egyre gátlástalanabb megnyilvánulásának időszaka. A tetszés szerint legyártott mesterséges valóságok legmélyebb célja a folyamat lényegéből adódóan minden hagyományos önazonosság lerombolása, és az így a legelemibb identitását is elvesztő világ tökéletes ellenőrzése. A tény, igazság, valóság lerombolásával megnyílt az út egy olyan „láthatatlan” globális diktatúra előtt, amelynek már nem kell bajlódnia a valósággal, hisz az már valójában nincs is.

A Napkirálynak tulajdonított mondást parafrazálva, a valóság én vagyok! A nemi identitás totális szétzúzása felszámolja a családot, a nemzeti érzés megbélyegzése, megalázása és kigúnyolása lerombolja a nagyobb emberi közösségek összetartó erejét és végül a nagy kultúrákhoz való tartozás szétverése engedelmes munkaerő- és fogyasztóerő-állatok gigantikus csordájává, zavaros multikulturális moslékká teszi az emberiséget.

Magyarország azért került a globális érdeklődés homlokterébe, és azért tette megbélyegzett és kiközösített páriává a globális média véleményhatalmi rendszere, mert a magyar társadalom nem hajlandó engedelmesen alávetni magát e minden hagyományos önazonosságot megsemmisíteni igyekvő globális hatalmi akaratnak. Ezért törekszik egyre nyilvánvalóbban diktatórikus globális hatalmi akarattal leváltani a magyar politikai vezetést, a lehető legdurvábban megsértve ezzel az éppen általa hangsúlyozott legalapvetőbb demokratikus értékeket és a jogállamiság alapelveit.

Ám ebben az összehangolt és frontális, globális hatalmi támadássorozatban most történt valami, ami – legalább is látszólag – ellentmondani látszik e globális világ működési logikájának. Közel egy hetet töltött ugyanis Magyarországon a Fox News globális tévétársaság stábja, élén azzal a Tucker Carlsonnal, aki ma a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb média-személyisége. Carlson személye eddig is egy élő paradoxon volt, hiszen megszólalásaiban fesztelen természetességgel megy szembe a minden hagyományos identitást felszámolni kívánó globális hatalmi akarattal, ám ettől csak folyamatosan növekszik népszerűsége és elismertsége.

Magyarországra pedig főként azért érkezett, hogy közvetlenül vegye szemügyre azt az országot, amelyet a globális hatalmi struktúra által kitartott fegyelmező hatalmak, mint például a Freedom House afrikai diktatúrák szintjére sorolnak, és hogy erről megkérdezze magát Orbán Viktor miniszterelnököt is. Nos, a hatás nem maradt el egyik oldalról sem!

A globális véleményhatalmi rendszer elemi felháborodással ítélte el Carlsont és a Fox News-t, hogy szerintük mentegetni próbál egy, a szent emberi jogokkal és a liberális alapértékekkel szembe menni merészelő „diktatúrát”, ahelyett, hogy jól nevelt módon, felháborodottan elutasítaná azt. Vagyis magyarra fordítva, hogy meg merészelte mutatni a valóságos valóságot a globális hatalmi rend által felépített mesterséges hamis valóságokkal szemben.

De volt egy másik hatása is az interjúnak, ahol nem a reakciók irányultsága a meglepetés, hanem az ereje és intenzitása. A hozzászólások tízezrei között ugyanis túlnyomó többségben voltak azok, akik nagy örömmel és elégedettséggel nyugtázták Carlson misszióját, és elismerően szóltak Magyarországról, a magyar miniszterelnökről és annak politikai stratégiájáról. Érdemes lenne tehát eltöprengeni azon, hogy vajon miért mutathatja meg magát ennyire nyíltan az identitásfelszámoló akarattal fesztelen természetességgel szembemenő törekvés, és főként miként merészelhet a legszélesebb globális nyilvánosságot adni a Magyarországot politikai kommunikációs elszigetelésre ítélő hatalmi akaratnak.

A legfőbb ok valószínűleg az, és ennek más jelei is észlelhetők, hogy a globális hatalmi szuperstruktúra legbelső magjában is léteznek törésvonalak. Ez ugyan eddig is sejthető volt, de a dolog természetéből adódóan biztos tudásunk aligha lehetett róla. A globális vírusjárványnak „látszó tárgy” körüli egyre vészjóslóbb értelmező-hatalmi örvénylések is azt valószínűsítik, hogy ebben a legbelső magban is növekszik a feszültség. A migráció, klíma és vírus „csinált” világtémáinak eredetileg eltervezett és megrendezett projektjeiben egyre több „váratlan” zavar mutatkozik.

Az emberiség döntő többségének (mint általa létrehozott, de most már „okafogyottá” vált engedelmes munkaerőállatok tömegének) felszámolására irányuló projekt alapvető kérdéseit illetően mintha súrlódások jelei lennének érzékelhetők. Nem zárható tehát ki, hogy a „valóságos valóság” visszavág, és ez talán elbizonytalanítja e sok ezer éve nem létező világerőnek egyes uralmi áramlatait. Carlson, aki egy tehetséges és ambiciózus fiatalember, ennek a hírvivője lehet. 

(A szerző közgazdász)

Kapcsolódó írásaink

Domonkos László

Domonkos László

A dal mögött egy sziget

ĀPaul McCartney-t 1972-ben nemcsak világhírességként és nagy zenészként, de ex-Beatle-ként is számon tartották

Deme Dániel

Deme Dániel

Összeomlás

ĀBiden elnökről nem hallani, szabin van, de hát úgysem történik most semmi fontos. Amúgy is már öt héttel ezelőtt megmondta, rendkívül valószínűtlen lenne, hogy a tálibok lerohanják egész Afganisztánt