Kő András

Vélemény és vita

Szlogengyártás

Mivel május elseje a nyakukon volt, ráálltak, hogy a pártállami idők egykori felvonulási jelszavaiból mérettessenek meg

A kártyaparti véget ért. Utána a két férfi, a papa és a vendég – mindkettő elmúlt már nyolcvanéves – azzal múlatta az időt, hogy szlogeneket gyártott. A vesztes pedig – kimondatott – az lesz, aki előbb adja fel a szokásos kézjelzéssel, és egy karton pezsgőt fizet. Mivel május elseje a nyakukon volt, ráálltak, hogy a pártállami idők egykori felvonulási jelszavaiból mérettessenek meg.

A papa, a házigazda kezdte: „Világ proletárjai, egyesüljetek!” És még magyarázatot is adott: – Marx és Engels 1848-ban kiadott jelszava volt.

– A vendégnek jól jött Marx emlegetése: „Éljen korunk legyőzhetetlen eszméje, a marxizmus–leninizmus!” És ő is hozzátette: – Az eszmék háborújában mindig az emberek pusztulnak. – Bravó! – hangzott a házigazda elismerő szava, aztán két újabb szlogen is: „Előre a lenini úton!” „Előre a IV. ötéves terv sikeres befejezéséért!” A papa dúdolni kezdte az 1949-ből való Tervindulót: – Készen áll már új ötéves tervünk, / Dolgos népünk most tettre kész…” Aztán folytatta a szlogennel: „Szabadságot a szocializmus, a haladás, a béke ügyéért bebörtönzötteknek!” Nem késett a vendég riposztja: „Éljen a béke!” – Béke, micsoda íze volt a háború után, aranyaszú – jegyezte meg a papa –, de kiderült, hogy erjedő, lucskos lőre, amellyel sokáig itattak bennünket. – És gyártották tovább a szlogeneket: „Éljen a kommunizmust építő Szovjetunió, a haladás, a béke szilárd támasza!” – hörpintett poharából a papa. „Éljen a párt!” – hörpintett poharából a vendég. Ez újabb dalt juttatott a papa eszébe: – Gyerünk a gátra, szavazz a pártra, / egy jobb világra, szavazz velünk… / a kommunista alkotni fog… – Ugyan-ő: „Éljen és erősödjön a szocialista világrend egysége.” A válasz: „Éljen társadalmunk vezető ereje, a munkásosztály!” A házigazda ezt sem hagyta szó nélkül: – Marx soha nem tette be a lábát semmiféle gyárba, üzembe, bányába vagy valamiféle munkahelyre. Milyen jogon írt akkor a munkásosztályról? Iszogattak, majd a vendég nógatni kezdte a papát egy újabb szlogenre. A papa, ha nehezen is, de kinyögte: „Köszöntjük a kongresszusi és a felszabadulási munkaverseny résztvevőit!” Jött a replika: „Köszöntjük a munkában élen járókat!” Erre a papa már harsogta is a Kazal Lászlótól hallott dalt: „Kovács Pista jó szakmunkás, / ezt mindenki tudja jól… Ne légy hát hanyag, / gyűjtsd a hulladékvasat.”

Látszott, hogy a két idős férfi döntésre akarja vinni a dolgot. A papa erősen összpontosított: „A párt és a KISZ győzelemre visz.” De azon nyomban érkezett a vendég válasza: „Éljen a hős vietnami nép!” Újfent bort öntöttek a poharakba. „Éljen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje!” „Gyarapítsuk népünk szocialista műveltségét, tudatát!” Na, erre a papa berágott:

– Nincs szocialista műveltség, én csak műveltséget ismerek!

„Éljen és virágozzék szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!” – ordította illumináltan a papa, mire
a vendég – feladta.

Így égtek bele a lelkükbe egy beteg kor elködösítő, hamis és ügyes jelszavai.

A papa agyában még földerengtek Medgyessy Péter egykori miniszterelnök 1989-ben, az MSZMP programjáról mondott szavai: „A jelszószerűség nem lehet alkalom arra, hogy betarthatatlan jelszavakat hirdessünk, vagy akár a demagógia határát súroló jelszavakat vállaljunk magunkra, és azt gondolom, hogy kevesebb jelszó többet mondhat
a társadalom számára.”

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Bán Károly

Bán Károly

A Kígyó strómanja

ĀA politikába beleszerelmesedő Gyurcsány Ferenc bukása és az MSZP-ből történt távozása után mert nagyot álmodni: visszatérésről és bosszúról