Kondor Katalin

Vélemény és vita

Nyelvében él a nemzet

A baloldal kitenné az ellenzéki összefogásból az egri polgármestert. Még azt is feltételezhetjük, Mirkóczki megásta a saját sírját a bírálattal

Csakhogy már ott sem úgy, ahogy kellene. Gyönyörű nyelvünk hétköznapjait (ebből van több) ugyanis a trágárság hatja át. Jó régen tapasztalhatjuk már ezt a jelenséget, ám sosem gondoltam volna, hogy ha valaki kifogásolja ezt a szégyenletes szokást, amely már a parlamenti padsorokban ülők közül is jó néhány embernek hozzátartozik a mindennapjaihoz, annak még politikai következményei is lehetnek.

Hozzám március közepén jutott el a hír, miszerint Eger volt jobbikos polgármesterének, Mirkóczki Ádámnak meggyűlt a baja a baloldali összefogásban résztvevőkkel. Pedig Mirkóczki semmi bűnt nem követett el, egy normális ember ugyanis nem tartja bűnnek, ha bárki is kifogásolja például politikus társainak trágár hangnemét. Nos, a mai magyar valóságban ez bűnnek számít. Az történt ugyanis, hogy az egri polgármester bírálni merészelte az ellenzéki összefogásban résztvevők egyik-másik tagját, mondván, a Jobbik kommunikációja proli, a Momentum pedig visszataszító.

Függetlenül attól, hogy kijelentésével valószínű meglehetősen sokan egyetértenek, én csak véleménye első állításával, a proli kommunikációval foglalkoznék kicsit. A vitatott proli helyett, békén hagyva az úgynevezett proletárokat, én alpárit, szégyenleteset, trágárt mondtam volna, de ez részletkérdés.

Amikor először olvastam a Mirkóczki elleni bírálatot, rögtön gondoltam, hogy szegény ember ezzel nem tett jót a saját karrierjének, legalábbis az úgynevezett haladó baloldaliak eszmeiségét némiképp ismerve. Hamar igazam lett, hiszen szinte rögtön megjelent a hír, hogy bírálata miatt a baloldal kitenné az ellenzéki összefogásból. Még azt is feltételezhetjük, Mirkóczki megásta a saját sírját a bírálattal.

Egy kicsiny és nagyon személyes kitérőt hadd tegyek. Gyermekkorom egy jelentősnek mondható időszakában minden nyarat Eger környékén s magában a városban töltöttem. Sok-sok személyes, részben máig is tartó kapcsolatot őriztem meg.

Az egri emberek büszke, művelt polgárok, akik őrzik hagyományaikat – nem mellesleg van is mit. S bár tudom, hogy azóta az élet, s vele sok-sok város összetétele nagyon is változott, kizárt dolog, hogy bármelyik egri lakos dicsőségnek tartaná, hogy politikusaink – származzanak az ország bármely tájáról is – trágár hangnemben beszéljenek. Nyilván az egriek döntő többségének sem tetszik ez a jelenség. Jól érezte tehát Mirkóczki, hogy ezt a szégyenletes szokást avagy kommunikációs módszert szóvá kell tennie, ha az összefogás egyes szereplőinek a trágárság eluralkodásáról más is a véleménye. Ennyit a baloldal demokráciájáról.

No de vissza a véleménykülönbséget nem tűrő ellenzéki összefogáshoz! Ha magukba néznének, csak annyit sajnálhatnának, hogy Mirkóczki bizony későn szólt. Már aligha lehetséges, hogy az örök ordítozók, káromkodók, hazudozók, akik ráadásul még büszkék is trágár beszédükre, valamint hangerőbeli képességükre, meg tudnának változni. Én legalább is nem hiszek benne.

Mégis kötelességünk lenne elgondolkodni azon, hogyan vethetnénk véget ennek az emberhez nem méltó viselkedésnek, amelynek nyilván kell hogy legyenek hívei is, hiszen ha nem volnának, akkor nem szavazna rájuk senki. Ám hogy vannak, annak elemzése megérne egy szociológiai tanulmányt arról, hogy ez a jelenség hol, mikor s miért keletkezett és vert gyökeret, hogy végül az ország házában is felüsse a fejét.

Amúgy, ha már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, a méltatlan, alpári viselkedésre lehet, megtalálható a magyarázat, de a mentség semmiképpen sem. Akkor sem, ha tapasztalhattuk, hogy a világ parlamentjeiben is ordítoznak, mi több, még kesztyű nélküli ökölvívást is láttunk már, de ez nem mentség, sőt! Ezeknél kellene sokkal különbnek lennünk. Kicsit hasonlatosan a „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel” mondáshoz. Ha ők trágárkodnak, mi szépen, helyesen és méltósággal fejezzük ki magunkat.

Testnevelési főiskolát végzett barátnőmmel nemrég a közeli réten sétálva belecseppentünk egy általános iskola felső tagozatos osztályának szabadtéri tornaórájába. Boldogan szaladgáltak a karanténból kiszabadult nebulók, egyikük-másikuk vaskos káromkodásokat is megengedve magának.

E jelenségre jegyezte meg barátnőm, hogy nem kell ilyenkor mást csinálni, csak éppen arra utasítani a káromkodót, hogy na, kisfiam/kislányom, akkor most még két kör, békaugrásban. Ha pedig ez még egyszer előfordul, fokozzuk a tempót. Bizonyára van más megoldás is, de hogy meg kellene keresnünk és találnunk a lehetséges megoldást, az biztos.

Visszatérve a pártok politikájához, Mirkóczkinak igaza volt. A helyében én megkérdezném a bírálóitól, s a válaszukat nyilvánosságra is hoznám, hogy ugyan milyen erkölcsi alapon támadják a polgármestert a Jobbik egyes tagjairól mondott véleménye miatt, hiszen tagadhatatlanul igaza van. Példáján talán többen is ráébredhetnének, hogy emberi méltóságunkból még akkor sem engedhetünk, ha egy időre a politikai karrierünk is veszélybe kerül.

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

Sásliliom

ĀMa már az ok nélküli lázadás ipari mértékű politikai és gazdasági bóvlivá vált

Kő András

Kő András

Kegyes csalás

ĀSzűk körű baráti társaságban idéztük fel Richard Nash Az esőcsináló című komédiáját, amelynek főszerepét 1959-ben a Magyar Néphadsereg Színházában az isteni Bulla Elma játszotta, partnere pedig Páger Antal volt