Domonkos László

Vélemény és vita

Gewoon naar Hongarije

Holland lányok kollektív akciójáról elég ritkán hall az ember, ha meg az még magyar vonatkozású is, pláne

Mostanában mégis ilyesmi történt, illetve történik. S a dologban az is fölöttébb érdekes, hogy a főszereplők hollandok, de az is - hogy lányok.

Régen jártam Hollandiában, a holland lányok nem tetszettek különösebben (az angolokhoz hasonló típusok, jómagam, elenyészően csekély számú kivétellel, a mediterránabbakért rajongok) – de arra jól emlékszem, hogy Amszterdamban a nők nem voltak éppen a prüdéria és a hűvös tartózkodás megtestesítőinek nevezhetők (és korántsem csak a nevezetes piroslámpás-kirakatos negyedben). Igaz, akkoriban még csak egy-két városnegyedben – főleg és inkább Rotterdamban és Hágában – tűnt föl az idegenekkel zsúfolt utca, a más kultúra, más földrész, másféle világ másféle attitűdjének tolakodó valósága.

Napjainkban a holland hatóságok különféle eljárásokat – „terápiákat” – dolgoznak ki és ajánlanak hazájuk leányainak a mindinkább hétköznapivá váló migráns-erőszakolás ellen. Hogy ezen felkészítő jellegű intézkedések különféle rafinált karatefogásokat tartalmaznak-e, avagy a muszlim (bocsánat: „más”), meglehetősen sajátságos szerelmi közeledés és szexuális technika fogadásának toleráns fortélyaira okítanák a nőnemű polgártársakat: nem tudni. Azt viszont igen, hogy a holland lányok enyhén szólva nem lelkesednek a hivatalos elképzelések iránt, ki tudja, milyen okból, vélhetően személyes tapasztalatok okán, alig hinném, hogy holmi női szeszélyből kifolyólag. Az ifjú hölgyek – válaszként akár, egyféle reprezentatív vizuális reakció gyanánt – egyen-pólókat kezdenek hordani, ezzel a felirattal: „Ik heb geen THERAPIE nodig – ik moet gewoon naar HONGARIJE”. „Nem kell semmiféle terápia – Magyarországra költözöm.” A szöveg két része között, szép babérkoszorús, csillagos körben Magyarország térképének kontúrja. (Igaz, a csonka országé, de – most – kicsire nem adunk.)

Így állunk, feleim. Mondhatnám, egyik szemem sír, a másik úgyszintén.

Közben persze furcsa, borzongató büszkeség is elborít, a csodák csillagporával behintve – hitte, gondolta volna ezt bárki, mondjuk, 1986-ban, de akár még 1996-ban vagy 2003-ban is? Halljuk, halljuk már egy ideje (két-három éve) a mind több idetelepült nyugatival mindinkább megtelt dunántúli – bakonyi, Balaton-felvidéki, zalai, somogyi – falvak hírét, olvasunk riportokat francia, német, svéd vagy éppen holland magyarországi új telepesekről, házaikról, közérzetükről, elragadtatott, megnyugodott vagy éppen lelkes véleményeikről, nézeteikről, következtetéseikről – talán már kicsit kezdjük is megszokni. Ezek a holland lányok, úgy lehet, csak a soron következő hullámot fogják jelenteni.

Csakhogy a jelenség ennél kissé összetettebb. Sokrétűbb, eredetibb és elgondolkodtatóbb tanulságokat kínáló.

Hová fog mindez vezetni? A nyugatiak baja legyen a nyugatiaké – nem túl humánus alapállás, de sajna minimum félig-meddig elfogadható az „egyék meg amit főztek” népi alapigazsága – de nagyon nem volna jó, ha az odakozmásodott étekből nekünk is jutna. (Pláne, ha túl sok.) Igaz, a fajtánknak, az európai fehér ember közös históriát és kultúrát hordozó egyedeinek menedéket adni enyhén szólva más káposzta, mint… Mint amaz. Ami miatt a holland lányok is jönnek. Jönnének, jönni akarnak. És HOZZÁNK akarnak jönni. Ebbe a szörnyű Orbán-diktatúrába, ebbe az elviselhetetlen országba. Hollandiából, Franciaországból, Németországból, Svédországból.

Alighanem pontosan úgy kell viselkednünk (és cselekednünk), ahogyan „amaz” a Hollandia (Svédország, Franciaország stb.) anno, annak idején tett a vasfüggöny mögül odamenekülő szerencsétlenekkel. (Szemléltető oktatás: így fordul a kocka, hölgyeim és uraim.) Méltósággal, egy szabad és büszke ország higgadt, kicsit leereszkedő, de alapjában véve mélyen humánus jóindulatával és segítőkészségével, de közben mindvégig a legkisebb gyengeség és megingás nélkül ügyelve a saját érdekekre. És csakis és kizárólag azokra. Egyszerű ez…

Persze, a holland lányok (is) csak jöjjenek. Hogy mennyire más lesz itt nekik minden – hangsúlyozom: MINDEN – téren: tapasztalni fogják. És ez a terápia hasznos lesz, állítom. Sőt: ez lesz majd a hasznos. Sok magyarul gagyogó hollandus bébi fogja bizonyítani. A technikáról nem is beszélve.

(A szerző író)