Domonkos László

Vélemény és vita

Rejtélyek fogságában

Telnek a napok, emlékezések ’56-ra, természetesen, mégis: nem tudok szabadulni a mind kínzóbb hiány­érzettől. Vagy ha úgy tetszik, néhány eretnek gondolattól. Uramisten, mennyi mindent nem tudunk még mindig azokról a csodás-dicsőséges napokról

Ám akár az előzményeket, akár a következményeket vesszük: tulajdonképpen azokról sem. Mennyi rejtély, homály, titkolt vagy titkos, ismeretlen vagy rosszul/félreismert tény, esemény, ember és történés…

Emlékszem, a Kádár-korszak évente február elején rendezett magyar játékfilmszemléinek vetítéseit néhány évig a körúti Royal szálló mellett, az akkor Vörös Csillag nevet viselő moziban tartották. A tőszomszédságban az igen színvonalas Ízek utcája, no és a szemlék utánozhatatlan hangulata – de volt ott más is. A Royal. Amely a mi szabadságharcunk történetének (egyik) legismeretlenebb fejezetét is jelenti. Akárcsak a lakásomhoz oly közeli Rózsák teréről a Baross tériekkel harcolni ment fiúk históriája, például. Ugyan ki hallott róluk csaknem hat és fél évtizeddel a nagy harcok után?

A Rózsák teréről a közelben lakó srácok egyenesen a focizásból mennek előbb a Rádióhoz, azután a Keletihez, az ott harcolók közé. Nemzetőrök lettek, november negyedikén mindnyájan felvették a harcot a Kerepesi út felől özönlő hódítókkal, ekkor halt hősi halált egyik cigány bajtársuk, Sári Jóska is.

Október 28-án alakul meg itt a VII. kerületben a Farkas csoport, parancsnoknak a 36 éves hőszigetelőt, Kovács Dezsőt választják, helyettese egy 27 éves vasesztergályos, bizonyos Kovács Imre és a hasonló korú Drbál Ferenc építészmérnök, de a csoport vezetői közé tartozik a 24 éves Dóczi Dénes kárpitos és a 33 éves Modori Sándor bányász is. Civil nevüket nemigen használják, főleg a vezetők nem, „Farkas apó”, „farkasok gazdája” és hasonló neveken mutatkoznak be. Előbb a Wesselényi utcában, azután az Almássy téren építenek ki bázist maguknak. Amikor november 4-én megindul a szovjet támadás, a Dob és a Dohány utca közötti szakaszon hat vagy hét barikádot emelnek, védik a Dob utcában levő Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumot – és a Royal szállót. Olyan hősiességgel, hogy a belvárosban ők tartanak ki a legtovább: egészen november 10-én reggelig… Hogy aztán mi lett az életben maradottak sorsa, sejthető: akik nem tudtak külföldre menekülni, a szabadságharc mártírjai lettek – a két Kovács, Dóczi Dénes, Modori Sándor…

Azt az egész ország tudta, hogy életben maradt a még 1948 karácsonyán letartóztatott hercegprímás, Mindszenty József is. Ám hogy hol, merre sínylődhetett hosszú éveken át, majdnem addig, míg felsőpetényi házi őrizetéből a magyar honvédség katonái ki nem szabadították – senki sem tudta. Ma sem nagyon… A napokban az elsők között volt módom bejárni a máig több mint titokzatos néhai Conti utcai (Tolnai Lajos utcai) előbb NKVD-, majd ÁVH-börtönt, ahol meg lehet nézni a bíboros úr celláit, a kínzópincét és az udvart  is – ahol sokak mellett Rajkékat is kivégezték.

Mi is fogságban vagyunk, akárcsak Magyarország valamikori első zászlósura. Rejtélyek fogságában. És nem is kell olyan messzire mennünk mindig, elég, ha csak szűk másfél évtizedet ugrunk vissza az időben: előttem Csurka István levele a legfőbb ügyészhez, amelyet nagy írónk alig néhány nappal 2006. október 23-a után írt. Ebben többek között a következők olvashatók: „2006. október 25-én reggel a Magyar Rádió Kossuth adójának Reggeli Krónika című műsorában, annak is a Háttér című részében, amelyet ekkor Nagy Katalin vezetett, elhangzott, hogy egyes bejelentések, híresztelések, észleletek alapján a különféle tüntetőkkel szemben fellépő magyar rendőrség kötelékében nem magyarul beszélő, de a magyar rendőrség egyenruháját viselő és a tömegoszlatásban részt vevő külföldi személyek is voltak. Ezek a személyek a rendőrségi frontvonal első sorában állván a magyar rendőrség mindegyik harci cselekményében részt vettek…

a gumilövedékek fejmagasságban való kilövésével magyar állampolgárok szeme világának kioltását is megtehették. (…) Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, lebeg a magyar közvélemény fölött néhány egyelőre bizonytalan igazságtartalmú mondat, amelyek azonban később mintegy erjedésnek indulnak, és ha nem történik meg a cáfolatuk vagy a megerősítésük, és ezután nyomban a felelősök felkutatása és felelősségre vonása, alá fogják ásni a közbizalmat, ha lehet, még a jelenleginél is nagyobb mértékben. Ezért kérem, indítson azonnali körültekintő és mindenre kiterjedő vizsgálatot. (…) Mely állam vagy államok milyen beosztású személyei voltak ezek, milyen minőségben tartózkodtak hazánkban? (…) Ki vagy kik adtak engedélyt részvételükre és miért? (…) Ha pedig a hír valótlan, hogyan és miként kelhetett szárnyra? Ki ennek a felelőse? (…)  
A magyar társadalomnak elemi joga tudnia, kik és hogyan s miért merészelték legnagyobb nemzeti ünnepünkön a rendcsinálás műveletébe idegen állam embereit bevonni, illet­ve, ha ezt nem tették, most miért hallgatnak, és mi a bizonyítéka ártatlanságuknak. (…) Meg vagyok győződve arról, hogy a magyar társadalom végzetes kettészakadottságán és ebből következő lesüllyedésén csak a teljes nyíltsággal, a szembenézés bátorságával lehet segíteni, illetve ezt a süllyedést megállítani.”

Kik voltak azok a fiúk a Rózsák teréről? És kik voltak a várost hat álló napon át mesebeli bátorsággal védő FÉRFIAK, csupa nagybetűvel? Mi is folyt hosszú évekig az egykor vigalmi negyed egykor egészen másról híres utcájában, a Conti utcában, abban a szörnyű börtönben? És mi és hogyan is történt azon az emlékezetesen rémes, tizennégy évvel ezelőtti
október 23-án Budapesten?

Lesz dolgunk a közeljövőben, barátaim.

(A szerző író)

Kapcsolódó írásaink

Őry Mariann

Őry Mariann

Tusk harca a valósággal

ĀMeglepően hangozhat, de Európában sem mindenhol egyértelmű, hogy éppen a koronavírus-járvány második hulláma tombol, egyre riasztóbb fertőzési és halálozási adatok miatt rettegnek az európaiak

Bogár László

Bogár László

Fejetlenség

ĀÉletünk során mindig jelenségekkel találkozunk, de mindig a lényeget keressük, mert azt reméljük, hogy ha a lényeget megértjük, akkor ennek segítségével azt is megsejthetjük, hogy mit hoz a jövő