Kő András

Vélemény és vita

Az ölelés a legjobb orvosság

Székelyföld bizonyos területein a feszültség, a stressz, a baj és a bánat levezetésére a mai napig szokássá vált, hogy az ott lakók különböző fákat ölelnek át

Más fát ölelnek a gyermek, és más fát a szülők, a nagyszülők elvesztésekor, és más fát szerelmi bánat esetén, vagy ha betegség sújtja őket.

A fák ugyanis – koruktól függően – évszázados, akár évezredes rezgéseket rögzítenek a testükben. Ezeket a rezgéseket megfelelő körülmények között képesek átadni anélkül, hogy a rezgés tudatosulna bennünk. A fa ezért nemcsak a felső és a földi világ lelki-szellemi kapcsolatának üzenethordozója, közvetítője, hanem a gyökereken keresztül a földbe, az alsó világba is elvezeti a fölösleges energiákat. Állíthatjuk tehát, hogy az élet éléséhez az ember segítségére van. Írom ezt akkor, amikor az ölelés, amely bizonyos esetekben többet mondhat minden szónál, a járvány idején távol tartja az embert a testi érintkezéstől. Maradnak a fák. A segesvári tiszafa (Maros megyében) kerülete több mint három méter, de így is rásimulhat az, akit fájdalmában történetesen szerettei elvesztése emészt. Mellesleg a tiszafa szinte minden esetben a halál, az elmúlás fája, a temetőkben is megtaláljuk. Emellett nagyon szívós a faanyaga.

A homoródújfalui nyírfa (Hargita megyében) törzse szintén három méter, az északi népek kedvenc fája, bár a görögök is ismerték és tisztelték. A hetvenes években nagy feltűnést keltett a nyírfakéregre írott ősi szövegek megtalálása. László Gyula ír arról, hogy az északi népek rokonai körében az özvegy nő nyírfabábot készít elhunyt férjéről, s vele alszik.

A mirkvásári kocsányos tölgy (Brassó megyében) a legnagyobb ismert tölgy Székelyföldön, kerülete meghaladja a kilenc métert, ezért átölelni lehetetlen, de testtel hozzátapadni megtörténhet. A görög–római mitológiában Zeusz és Héra szent fája volt. Alacsony gyulladási hőfoka miatt a villám nagyon kedveli. Athéné talán azért tett tölgyágat a hajó orrába, hogy mutassa az utat a szomorú utódoknak. A gadinti nyárfa (Neamt megyében) törzse nyolc méter, és a halál, a feltámadás, az újjászületés szimbólumát hordozza. Választhat a vándor, hogy melyik rezgésére bízza magát.

Ölelés. Márai Sándor figyelmeztet bennünket, hogy a magyar nyelvben mennyire összecseng és egymásból következik ez a két szó: ölés és ölelés. Az egyikről naponta szólnak a hírek, a másiktól manapság félünk. Pedig minden igaz ölelés örökké szeretne tartani.

Többjelentésű szóval van dolgunk, amely sokféle üzenetet hordoz.

Az ölelés erősíti a test immunrendszerét, gyógyítja a boldogtalanságot, a depressziót. Reményik Sándor verssorai vágyakozók: „Magamhoz vonnék néha valakit / Közel, közel, / Közel hozzám, a félelmes magányba. / De szegett szárnyként visszahull a két kar, / És visszahull a nagy ölelés vágya, / A kitárt karok félszeg ritmusát / Nem a szív dirigálja.”

A költő is tudja, hogy az ölelés a legtökéletesebb orvosság, mindenféle mellékhatás nélkül. Fenséges ajándék. Bátorítás, biztonság, törődés, bensőség, érzékiség, megsemmisülés. Dallam és fény. De mondhatjuk, hogy megnyugvás, szárnyalás és vallomás is, magasság és mélység, távlat és közelség, támogatás és együttérzés, borzongás, felmelegítés, meghosszabbodó élet, egymásba költözés.

Adja Isten, hogy mihamarabb megcáfolhassuk azt, amit József Attila egyik versében megénekelt: „Mert annyi mosoly, ölelés fönnakad / a világ ág-bogán.”

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Faggyas Sándor

Faggyas Sándor

A Momentum széttört álmai

ĀVéleményformáló publicisták és ismert zsurnálpolitológusok körében az a szinte általános nézet, hogy a baloldali térfélen a Gyurcsány-párt és a Fekete-Győr–Cseh–Donáth-trió fémjelezte Momentum vetélkedik az ellenzék vezető ereje címért

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

Októberi keresztút

ĀGyönyörű kincs, vagy sötét átok-e az emlék, még mindig nem tudom, talán már meg sem tudom sohasem. Szép ködök, szép idők, s dühösek, bánatosak is egyszerre. Elégedett és elégedetlen is vagyok. Bizakodó és hitehagyott