Bogár László

Vélemény és vita

JogÁllamVédelem

A világ ugyanis soha nem épült (nem épülhetett) másra, mint a szellemi hierarchiára

Amikor azt mondjuk, jogállam, fel se merül bennünk az a kérdés, hogy szükség van-e a fogalom meghatározására, hisz evidensnek látszik a szó jelentése. Pedig nem az. Érdemes lenne elgondolkodnunk, hogy vajon egyáltalán minden, a nyilvánosságba bekerülő és ott használatban levő fogalom automatikusan alkalmas-e arra, hogy a jelentése segítsen minket a világ jobb megértésében. A fogalmak jelentős része talán valóban semlegesen jóindulatú és segítő fogalom, de olyan világban élünk, ahol rohamos gyorsasággal növekszik a valószínűsége az olyan „rosszindulatú” fogalmak megszületésének, amelyek a gyanútlan használóját csapdába ejthetik. Léteznek ugyanis, olyan „mérgező” fogalmak, amelyek látszólag megneveznek ugyan valamit, ám valódi céljuk az, hogy végzetes jelentéstani csapdába csalják használóikat. Konstruktőreik célja nem a létmegértés, hanem éppen a létmegértés megakadályozása. És ezzel el is jutottunk a lényeghez, ahhoz, hogy egyre több az olyan mérgező fogalom, amely esélyt sem ad arra, hogy a szabad vélemény kifejtése végbe­mehessen. Ezekbe a fogalmakba már eleve bele van kódolva az állásfoglalás, így aki óvatlanul belép abba a diskurzustérbe, ahol e fogalmak használatát „természetesnek” tételezik fel, eleve vert helyzetbe kerül. Hiszen mire nagy nehezen kifejtené e csapda lényegét, hogy maga a fogalom eleve alkalmatlan, tehát ne használjuk, ellenfelei máris elégedetten hátradőlhetnek, a csatát már annak megkezdése előtt megnyerték.

Tucatjával sorolhatnánk ezeket a fogalmakat, most csak néhányat említenék közülük. Ilyen például a feminizmus, a homofóbia, a populizmus, a rasszizmus. A globális média leggyakrabban használt fogalmai közé tartoznak, ám valójában jobb esetben jelentés nélküliek, hiszen mindenki azt ért rajtuk, amit akar, rosszabb esetben viszont, mivel eleve a megbélyegzés eszközeként jöttek létre, csak újabb és újabb indulatokat gerjesztve viszik az emberi közösségeket a progra­mozott káosz beteljesülése felé.

Az, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol a homo sapiens éppen szétroncsolja létezésének külső és belső természetét, azért lehetséges, mert az univerzális „világszabadság” konkrét értelmezése ma leginkább az, hogy én, a liberális, szabad individuum életem minden pillanatában azt csinálok, amit akarok. Ez a világértelmezési logika egy olyan világban, ahol soha nem látott rejtett hatalommal rendelke­ző „valósággyárak” tetszés szerint hamis identitásokat injektálhatnak bármelyik „szabadságára” oly büszke individuumba, elég vérfagyasztóan hangzik. Mindez azért alakulhatott így, mert az elmúlt évszázadok során lassú fokozatossággal sikerült elterjeszteni egy végzetes tévhitet arról, hogy „minden ember egyenlő”.

A világ ugyanis soha nem épült (nem épülhetett) másra, mint a szellemi hierarchiára. Mivel a jogállamiság valójában a demokrácia szervezeti-intézményi működését kifejező fogalom, így eljutottunk a legkényesebb kérdéshez. Ha hiszünk abban, hogy van olyan, hogy demokrácia, akkor persze automatikusan abban is hiszünk, hogy van jogállamiság, hiszen a kettő lényegét tekintve ugyanazt fejezi ki. Ám ami demokráciának igyekszik mutatni magát, az valójában csak egy rejtett diktatúra „fedőtörténete”, ami folyamatosan dúdolt „altatódalként” arra szolgál, hogy az alávetettek, a szervezetlen többség, vagy, ha úgy tetszik, a „nép”, minél tovább higgye azt, hogy mindez létezik, és őt szolgálja. Ennek nagyon gyakorlatias oka az, hogy az uralomgyakorlás, vagyis e rejtett diktatúra működtetésének e módja sokkal „olcsóbb”, hisz az alattvalók engedelmessége így egyszerűbben megoldható. A nyílt diktatúra ugyanis nagyon költséges megoldás, a modern „demokráciát” éppen azért találták ki, mert kiderült, hogy ez a módszer sokkal egyszerűbb, olcsóbb és veszélytelenebb, mint a nyílt diktatúra.

Az európai integráció hatvanéves történetében számos alkalommal előfordult, hogy egy „népszavazást” addig-addig ismételgettek, amíg a nép megtanulta, hogy miként kell „helyesen” szavazni. Az elmúlt évtized folyamán Magyarország népéről is úgy vélték ezek az uralmi csoportok, s ma is úgy vélik, hogy „még nem tud jól szavazni”, ezért igyekeznek minden lehetséges módon megbüntetni, de minimum megbélyegezni a magyar kormányt és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnököt. Azt remélve ettől, hogy a magyar nép e büntetések nyomán egyszer majd csak „fellázad”, és felismeri, hogy „demokratikusan” le kell végre váltania kormányát, amely lépten-nyomon megszegi a jogállamiság normáit, vagyis Magyarországon „csorbul” a demokrácia, mármint az a „valami”, amit ők demokráciának és jogállamiságnak neveznek. Pedig csak arról van szó, hogy Magyarország nemzetstratégiájának néhány pontján saját létérdekeit követve kénytelen volt szembeszegülni a globális „birodalommal”, és ezt csak úgy tudta megtenni, hogy a társadalomműködtetés néhány elemét átalakította. Ami tehát mindössze annyit jelent, hogy Magyarország életben maradása érdekében kénytelen a birodalom kifosztó szivattyúinak szívásintenzitását némileg csökkenteni.

Ha a jogállamiság vita egyes elemeinek mélyszerkezetét részletesen megvizsgálnánk, minden esetben kiderülne, hogy valójában csak arról van szó, hogy Magyarország birodalom általi kifosztása sokkal nehezebb és költségesebb lett, ezért van a felháborodás, megbélyegzés és büntetés. Azt még valahogy talán tolerálnák is, hogy Orbán Viktor Magyarországa kilóg a sorból, de növekvő aggodalommal érzé­kelik, hogy e mentalitás egyre több követőre talál Európában,
s ezt mérhetetlen veszélynek vélik. És számukra az is!

(A szerző közgazdász)

Kapcsolódó írásaink

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Kell-e írni?

ĀFricska. Érdekes kutatási eredményt tett közzé a Norvég Tudományos- és Technológiai Egyetem

Dippold Pál

Dippold Pál

Liberális librettó

ĀA nemzetköziség legújabb csapatai porrá akarják zúzni a görög-római kultúrára és a zsidó-keresztény hagyományokra felépített Európát