Király József

Vélemény és vita

Az éghajlatváltozás színe és fonákja I.

A folyamatosan észlelhető csapadékcsökkenést elsősorban a vízgazdálkodás, a mező- és erdőgazdálkodás megváltozása okozza a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban

Hozzászólás Lóránt Károly A szén-dioxid-csata című írásához és Zlinszky János Már megint ez a Galilei? című, erre adott válaszához

Lóránt Károly pragmatista megközelítésű írásait régóta követjük, és üdítő színfoltnak tekintjük a magyar sajtóban. Idézett írásában felhívja a figyelmet az EU által megfogalmazott szén-dioxid-redukálási célok illuzórikus voltára, illetve arra, hogy az úgynevezett klímacélokat inkább a balliberális erők teszik magukévá. Az ő írására reagált Zlinszky János szakbiológus, a PPKE környezetpolitikát oktató egyetemi docense, aki válaszában természettudományos alapokra hivatkozva védi meg az IPCC (International Plant Protection Convention – Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) által favorizált szén-dioxid-redukálási célokat. Ez indított arra, hogy a kérdéskörnek a nagyközönség előtt ismeretlen aspektusaira is kitérjek.
Mivel az emberi lét alapja a szén-dioxid, nem kellene nagyon forszírozni a világ szén-dioxid-kibocsátásának nullára csökkentését. Igaz, a klímarögeszme csak a nyugati világban (EU, Észak-Amerika, Ausztrália) tudja kifejteni hatását, úgyhogy különösebben nem aggódom, hogy a világ valaha is csak megközelítené a nulla kibocsátást. De azért azt a biológus jobban tudja, mint az átlag, hogy élet elképzelhetetlen szén-dioxid-kibocsátás nélkül, és 2050-ben is az lesz. Ezért felesleges illuzórikus célokat megfogalmazni, és azokra egy fillért is költeni, ha tudjuk, hogy soha a közelébe nem jutunk azok eléréséhez.

Az ember nélküli világ szén-dioxid-kibocsátása évi körülbelül 770 gigatonna (Gt) (egy gigatonna egymilliárd tonna), az ember ehhez 30–35 Gt-t tesz hozzá. Ennek körülbelül egyharmadát produkálja a már említett nyugati világ. Az ázsiaiak meg közben szépen mosolyognak, aztán ezrével építik szénerőműveiket. Magyarul, ha a nyugati világban nullára esne le a szén-dioxid-kibocsátás, az a világ kibocsátásának tizenkét százalékos csökkenését jelentené, olyan áron, hogy ezek az országok kőkorszaki rendszerbe zuhannának vissza, de persze még akkor is lenne szén-dioxid-kibocsátás. Szóval a nulla emisszió fantazmagória, csak kollektív öngyilkosság útján lenne elérhető. És ne feledkezzünk meg róla: a víz(gőz) jóval hatékonyabb klímagáz, mint a szén-dioxid, egyrészt körülbelül negyvenszeres mennyiségénél, másrészt körülbelül négyszer olyan széles abszorpciós spektrumánál fogva. Tehát, ha megerőszakolom magamat, és elhiszem, hogy a szén-dioxid mérhető hatással van az atmoszféra hőmérsékletére, az üvegházhatást 0,075 százalékkal redukáltam, ha egyszer eltűnnek a fenti országok. Szóval elérkeztünk a mérhetetlen és értelmetlen kategóriához.

Lóránt Károly azt írja: „A tengerek szintje emelkedik, akár százmillió ember életterét veszélyeztetve, a viharok erőteljesebbekké válnak, a Föld egy részét egyre nagyobb szárazság fogja sújtani, míg más részén hatalmas árvizek pusztíthatnak, és még lehetne sorolni a szén-dioxid okozta felmelegedés negatív hatásait.” Amire Zlinszky János így reflektál: „Mert hát miért is »hisztérikus« azok félelme, akiknek az életterét a szerző szerint is kétségtelen viharok, árvizek, aszályok, tűzvészek az utóbbi évtizedekben közvetlenül, ismételten és fokozódó mértékben veszélyeztetik?”

Vizsgáljuk meg ezeknek az állításoknak a tényszerűségét, kezdjük a tengerszint-emelkedéssel.

A tengerszint emelkedése az elmúlt tizenegyezer évben (az utolsó nagyobb jégkorszak óta) az északi féltekén százhúsz méterre tehető.

A tengerszint változása hűen követi a jégkorszakok és a meleg időszakok változását. Ezek a változások eddig is a levegő szén-dioxid-tartalmának változásától függetlenül, kozmikus okok miatt (Milankovics–Bacsák-ciklusok) következtek be.
Mértékadó források szerint a tengerszint emelkedése az elmúlt száz évben átlagosan 14 és 32 centiméter között van. Az emelkedés egyenletes és lineáris, az eltérés az egyes mérőállomások és mérési módszerek között van. A szintmérések már száz éve folyamatosan évente három milliméter lineáris emelkedést mutatnak, a szatellitmérések évente 1,6 milliméter emelkedést. De egyik mérésnél sem jelentkezik a szintemelkedés gyorsulása, ahogyan azt az IPCC kommunikálja. A szén-dioxid-koncentráció emelkedésétől való függést nem lehet kimutatni egyik módszerrel sem. Ha valaki azt állította, hogy gyorsul a tengerszint emelkedése, ezt csak annak alapján tudta megtenni, hogy a korábbi adatokat alacsonyabbra javította át.

A tengerszint problémakörnek bőséges irodalmát találjuk meg az interneten elsősorban angol, német, de részint magyar nyelven is.

Az erőteljesebb viharokról, szélsőséges időjárási eseményekről az internet klímával foglalkozó szakmai oldalain (EIKE, Whatsupwiththat) találjuk meg az alábbi állításokat. Például azt, hogy 2018-ban az időjárás okozta káresemények rekordalacsony szinten voltak, több tanulmány is bizonyítja a pusztító tüzek csökkenését, így azt is, hogy a görögországi és dél-európai bozót- és erdőtüzek 1980 óta csökkennek, a kaliforniai bozót- és erdőtüzek pedig szintén csökkentek az elmúlt negyven évben. Fontos kiemelni, hogy ezek a honlapok általában az állami kutatóintézetek (NASA, nemzeti meteorológiai intézetek) közreadott mérési eredményei alapján foglalnak állást
az éghajlattal, energiagazdálkodással kapcsolatos kérdésekben.

Hogy hogyan jár az a tudós, aki lelkiismeretére és tudós önbecsülésére hallgatva szembeszáll a politika elvárásaival, és a tényeknek megfelelően nem hajlandó nevét adni a hazugságokhoz és ferdítésekhez, azt megmutatja a boulderi University of Colorado kutatója, Roger Pielke esete. Pielke vezetésével sikerült csaknem egyhangú konszenzust alkotni klímakérdésben az egyetem kutatói között. Bebizonyították, hogy ha a népesség növekedését figyelembe veszik, akkor semennyivel nem magasabb az extrém időjárási esetek aránya. A politikusok azonban nemhogy megköszönték volna fáradozásait, hanem fizetett lejárató kampányt indítottak ellene. A kezdeményezők közt ott volt a Barack Obama vezette szövetségi kormány és a demokrata kongresszusi képviselők. Hogy milyen övön aluli lépésekre volt képes az IPCC ebben az ügyben, míg elérte, hogy a politika számára készített összefoglalóban pontosan a Pielke vezette csoport megállapításainak ellenkezője szerepeljen, szintén az említett honlapokon lehet német és angol nyelven elolvasni.

Az IPCC extrém időjárással foglalkozó, speciális beszámolója egyébként 2012-ben megjelent, és abban ismét szót kaptak az extrém időjárási elemek gyakoriságának növekedését vitató tudósok. Ezután az Obama-kormány olyan nemtelen támadást indított Pielke ellen, hogy levonta a konzekvenciákat, és 2015-ben hátat fordított a klímakutatásnak.

Más helyen Lóránt Károly azt írja, hogy „a Föld egy részét egyre nagyobb szárazság fogja sújtani”. Nos, aszályos időszakok mindig voltak.

A Magyarországon folyamatosan észlelhető csapadékcsökkenést elsősorban a vízgazdálkodás, a mező- és erdőgazdálkodás megváltozása okozza a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban. Az azonban biztos, hogy a levegő szén-dioxid-tartalma és a szárazság között semmilyen összefüggés nincs. Még ha el is hinnénk, hogy a levegő szén-dioxid-tartalma az átlaghőmérséklet növekedését okozhatja (amit fizikai és kémiai törvényszerűségek zárnak ki), akkor is csak azt tudnánk mondani: a magasabb átlaghőmérséklet több csapadékot eredményez.

Lóránt Károly azt is írja, „míg a Föld más részén hatalmas árvizek pusztíthatnak, és még lehetne sorolni a szén-dioxid okozta felmelegedés negatív hatásait”. Itt meg kell jegyezni, hogy az árvizek gyakoriságának növekedésére sem tapasztalati adatok, sem ok–okozati összefüggést tárgyaló, elméleti levezetések nem léteznek. És meg kell jegyezni azt is, hogy az időjárás és a klíma nem kívánságműsor. Minden korban voltak mind aszályos, mind csapadékos, árvizes időszakok. A 21. század embere a legjobban akkor jár, ha mindkettőre felkészül, nem pedig a teljesen haszontalan klímavédelemre fordítja szűkös pénzeszközeit.

Hogy mit tartanak a legnagyobb riogatók saját riogatásukról, mutatja két példa. Abban az évben, amikor Al Gore a tengerszint katasztrofális emelkedésével riogató horrorkomédiáját forgatta (A Profitable Fiction, azaz Egy jövedelmező fikció), vásárolt egy villát négymillió dollár értékben néhány méterre a Csendes-óceántól, San Francisco Fisherman’s Wharf nevű körzetében. A fő-fő klímariogató politikus, Barack Obama, 11,75 millió dollárért vásárolt 2019-ben egy 640 négyzetméter alapterületű villát az Atlanti-óceán partján a Martha’s Vineyard szigeten.

Összefoglalva megállapíthatjuk, nincsenek bizonyítékok az árvizek, a hurrikánok, az aszályok gyakoriságának növekedésére. Azonban ha a híradók a nyugati világban mindenütt ezt szuggerálják, akkor hajlamosak vagyunk ugyan ennek hitelt adni, de hit és tények, két külön dolog.

Zlinszky János azt írja: „Vajon miért és milyen alapon állítja azt Lóránt Károly, hogy attól, hogy a későbbiekben csillagászati, geofizikai tudásunk előrehaladt a Föld saját mozgásai és Nap körüli keringésének sajátosságai terén, a légkörfizikusok és kémikusok valamiképp elfelejtették volna mindazt, amit addig az üvegházhatásról felfedeztek és megtanultak? Vagy ez is a tudósok bohóságát lenne hivatott érzékeltetni?” Nos, a tudósok nem felejtettek el semmit, inkább hozzátanultak, újabb összefüggéseket fedeztek fel. És ennek alapján állítják: az üvegházban nem azért lesz melegebb, mert az üvegház beengedi ugyan a látható fényt, de csapdába ejti az infravörös (IR-) sugarakat, hanem a hőáramlás megakadályozása miatt. Azt pedig, hogy miért nem működhet a valóságban a számítógépes modellek atmoszferikus üvegházhatása, ennek levezetése szétfeszítené ennek az írásnak a kereteit, de a szakmai fórumokon az érdeklődő természetesen megtalálja.

Arrhenius állította fel azt az elméletet – amelyet egyébként kortársai elvetettek –, hogy hatezer méter magasságban van egy vastag szén-dioxid-réteg, amely visszaveri a Földről az infravörös sugarakat. A derék svéd tudós vitathatatlan érdemeket szerzett az elektrolitos disszociáció törvényszerűségeinek felfedezésével, emiatt kémiai Nobel-díjat kapott 1903-ban. De ez nem jelenti azt, hogy egy másik területen – légkörfizika – ne tévedhessen. A tudomány azért tudomány, mert képes korábbi tévedéseit korrigálni. Ma tudjuk, hogy ilyen szén-dioxid-ernyő nem létezik. Mégis Zlinszky János egy köztudottan téves hipotézisből nyert, értelemszerűen téves következtetést próbál nekünk eladni a saját területén valóban kiváló Arrhenius nevével.

Arrheniusnak nem lehet felróni, hogy fölállított egy téves és a maga idejében ellenőrizhetetlen elméletet. A tudományt az viszi előre, ha a tudós fölállít egy elméletet, aztán az vagy valósnak, vagy hamisnak bizonyul. De annyi esze azért volt Arrheniusnak, hogy nem állította, hogy a troposzférában, ahol a szén-dioxid aránya 0,04 százalék, a vízé pedig egy és három százalék között ingadozik, azaz minden 2500-adik molekula szén-dioxid, ez az igen lyukacsos szén-dioxid-ernyő képes lenne az IR-sugarakat visszaverve a Földet melegíteni. Azért is súlyosabb a mai tudósok felelőssége, akarom mondani, felelőtlensége, mert vitathatatlanul több ismerettel rendelkeznek, mint Arrhenius, mégis képesek ilyen furcsa teóriákat elfogadni.

(A szerző okl. vegyészmérnök, Klimarealista.hu)

Szerkesztőségünk a témában várja a további véleményeket, észrevételeket a [email protected] e-mail-címen.

Folytatjuk

Kapcsolódó írásaink

Kelemen András

Kelemen András

Valami Amerika (1.)

ĀBelpolitikai csatározásaink szakadatlansága és kíméletlen személyeskedő hangvétele azt mutatja, hogy vannak, akik Magyarországon mintául veszik az Egyesült Államokban folyó, belső háborút

Csizmadia László

Csizmadia László

A bumeráng visszatalál

ĀA nemzetárulók zsoldoscsapata összebútorozott az Európai Unió ultraliberális pártjait irányító pénzmágnásokkal