Kő András

Vélemény és vita

A Füvészkert

A grundot hazánkban a futballisták és a Pál utcai fiúk tették halhatatlanná

A minapában a Füvészkert környékén jártam (jövőre lesz 250 esztendős), bekopogtattam hozzá, és emlékeztünk. Pontosabban csak én beszéltem, ő pedig hallgatott. Vannak szavak, amelyek a történelmet hordozzák magukban. Ilyen szó a Füvészkert is, ahol Molnár Ferenc regénye játszódik. Ami a füvészkert etimológiáját ille­ti, Szily Kálmán 1902-ben kiadott, A magyar nyelvújítás szótára című műve vezetett nyomra. Ez áll benne: Füvész, Baróti Szabó Dávid, 1792 (S. I.) [Sándor István,1750–1815, nyelvész, író, könyvgyűjtő]. Füvet ismerő vagy fü-szedő. – Alkalmasint Benkő Józseftől [református lelkész, 1740–1814] való e szó. S. I.-nál: füvész, füvészet, füvészség, füvészni (botanisare). – [Márton József, 1771–1840, nyelvész, lapszerkesztő, számos nyelvtan és szótár szerkesztője] (1803): füvészkert…

Hoppá, itt van, amit keresek! A füvészkert szó furcsa találmány. Egyetlen nemzet nyelvében sem fedezhetjük fel, az egész világon botanikus kertről beszélnek, legfeljebb még növénykertről. A meglepő az, hogy időtállónak is bizonyult, pedig a nyelvújítás szavaiból már nagyon sok kilúgozódott. Hogy miért maradt meg a füvészkert? Nos, kilencvenkilenc százalékban Molnár Ferenc könyve miatt. Ha nem írja meg a szerző A Pál utcai fiú­-kat, akkor ma nem ismerjük a szót.

„Az Üllői út… Itt baktattak hárman, Csónakossal, mikor először mentek kémszemlére a füvészkertbe” – olvashatjuk egy helyütt a regényben. A Füvészkert 1971-ben volt kétszáz éves. Az akkor rendezett kiállítást nagy kutatómunka előzte meg, amelynek során a Molnár-féle leírások zöme bizonyítást nyert. Az író ott volt kisdiák, ahol a regény cselekménye játszódik. Ott csámborgott a józsefvárosi kertben, ott csintalankodott a barátaival, nem véletlen tehát, hogy kertbeli leírásai annyira élesek és pontos képet mutatnak. Az eszmélés gyönyörűséges tárháza pedig beleköltözött a művébe. Regényének szereplőiről maga nyilatkozott egyszer. Elmondta, hogy bár a regény teljességgel a fantáziája szüleménye, szereplői azonban a diáktársai voltak. Közülük kettővel – Feiks Jenő rajzművésszel és Pásztor Árpád íróval – hosszú éveken át fenntartotta a barátságot. Az öreg, bicegő őr – hosszas kutatás után kiderült – ’48-as honvéd lehetett, aki a szabadságharc alatt megsérült, ezért kapott könnyebb munkalehetőséget.

A Füvészkert történetéről oldalakat lehetne írni, de a lényeg: az alapítási év színhelye Nagyszombat (ma Szlovákia, Trnava). Hat évvel később Budára költözött az egyetem, s vele együtt a Füvészkert is, majd II. József alatt Pestre. De Pesten is enyhe gúnnyal „vándorló Füvészkertnek” nevezték, mert 1777-et követően három költözést ért meg, amióta itt van a fővárosban. A jelenlegi helyre 1847-ben, közvetlenül a szabadságharc előtt került. A Füvészkert területét az 1890-es évek közepétől kezdték beépíteni, s így az akkori, több mint tízhektáros kert egyharmadára csökkent. Jelenleg három és fél hektár. Ami a Füvészkertben történt, arra enged következtetni, hogy minden mulandó. A siker meg a többi. Mindez csak idő kérdése.

Ha a szerző meghalt, mit ér neki a halhatatlanság? Egy szó azonban – lásd Molnár Ferencet – halhatatlanná teheti. Szily Kálmán szótárában a Füvész szócikk alatt közvetlenül a Füzet szócikk olvasható, mellette a „keresztapa”, Kazinczy neve és egy évszám: 1815. Ez a mondatelem is – a gúnyolódások ellenére – a halhatatlanság felé jelzi az utat.

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Faggyas Sándor

Faggyas Sándor

Önveszélyes csodafegyver

ĀNem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba, tanította úgy kétezer-ötszáz éve Hérakleitosz. A dialektika atyjának nevezett ógörög bölcs az Égei-tenger partján fekvő Epheszosz poliszban élt, nem messze Leszbosztól

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

Egy magyar hagyomány

ĀNem csodálom, hogy ezt az országot nem érti senki. Nemcsak a nyelve miatt, hanem a lelke miatt sem. Itt évszázadok óta egy időben, egyszerre mindenki úgy érzi, hatalmon is van meg ellenzékben is