Kő András

Vélemény és vita

Röpirat

Kedvenc sétáim helyszíne gimnáziumi éveim alatt a Németvölgyi temető – a mai Gesztenyéskert – volt Budán, amelynek szomszédságába 1956 után költöztünk

Izgalmas órákat éltem át ebben az elhagyott sírkertben, mert akkortájt végezte exhumálási munkáit mostoha körülmények között Miklós Imre, és zárta dobozokba az ide temetett 1848–49-es hősök földi maradványait.

Ma is előttem van a pillanat, amikor az egyik sírból egy jó állapotban lévő röpirat került elő, amelyen ez volt olvasható: „Magyarok, örvendezzetek, Görgey elfoglalta a budai várat. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” Vajon a Landerer és Heckenast vagy a Trattner–Károlyi-féle nyomdagépek állították elő a relikviát, amely tudatta az ország népével a tavaszi hadjárat csúcspontját?

Már nem emlékszem, ki volt az a hazafi, akinek a sírjából a szóban forgó dokumentum előkerült, de minden bizonnyal részt vett Buda 1849. évi visszahódítása során abban a hősi harcban, amely a fővárost adta vissza egy függetlenné vált országnak. A halott hozzátartozói fontosnak tartották, hogy ezzel a röpirattal temessék el azt az embert, aki ötnapi lövetés után, május 21-én hajnalban társaival együtt rohamra indult a császári, királyi csapatok ellen.

Idősödő fejjel egyre jobban kapaszkodunk az ifjúkor élményeibe. A gimnazista nem érzékelte, de az idősödő férfi emlékezetében az él, hogy kincs került elő a földből, amely értékesebb az aranynál és az ezüstnél. Beragyogta az egész temetőt. S ahogy ott a régi sírköveken üldögéltünk, és a röpiratot forgattuk a kezünkben, mintha megelevenedett volna lelki szemeink előtt a csata, amelyben oly sok vért ontottak ki.

Nagysándor József vezérőrnagy I. hadteste a Krisztinaváros felől, a fehérvári rondella mellett lőtt rés ellen indult; Aulich Lajos vezérőrnagy II. hadteste a vár déli végét támadta meg, mindenekelőtt a dunai kertek felől; a III. hadtest a Bécsi kapu ellen vonult fel; Kmety György ezredes 15. önálló hadosztálya pedig a szívósan védett Víziváros cölöpfalát vette célba. A III. hadtestet Knezić Károly vezérőrnagy helyett – akinek egy közeli rokona a budai vár osztrák tisztikarában teljesített szolgálatot – gyakorlatilag Leiningen-Westerburg Károly gróf ezredes irányította.

A budai diadalmas küzdelem után a vár utcáin szanaszét hevertek a kövezeten a hősök. Ökrös szekereken szállították el tetemüket a temetőbe. Egész nap tartott az elesettek összegyűjtése, de még délután is sok honvéd holttestét szedték fel a bástyák alól. Magyar részről elesett többek között Ghyczy százados, a várfalat lajtorjákon megmászó rohamszázad parancsnoka és báró Burdina Alajos őrnagy, a rés ellen támadó 116. honvédzászlóalj parancsnoka. Ifjú hősök élete ért itt véget, akiknek a szívében a szabadság érzése lángolt.

A több évtizedig a föld alatt alvó röpirat felkavarta érzéseinket. Csak ültünk némán Miklós Imrével, nem tudtunk megszólalni. A sírrablóknak semmit sem jelentene ez a röpirat – gondoltuk –, de nekünk, kései utódoknak heves szívdobogást okozott. Ma már tudom, hogy miért. A történelem vonult el lelki sze­meink előtt, amely több volt minden történelemkönyvnél, mert a röpirat újra élt és lélegzett. Kitárta karjait, és átölelt bennünket.

A nagy pillanatok időtlenek. Kiszakadnak az időből. Ezt éreztem azon a délutánon a Németvölgyi temetőkertben. S most, a honvédelem május 21-i emléknapjára gondolva elmeséltem az olvasónak.

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Faggyas Sándor

Faggyas Sándor

Karantén (11.)

ĀLassan kezdünk hozzászokni, hogy a magyar gazdasági növekedés évről évre minden várakozást és előrejelzést felülmúl, és az Európai Unió élmezőnyében van – írtam három hónapja épp e hasábokon

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

Autózni az óceánig

ĀMár egyre gyötrőbben érzem, hogy menni kéne, tovább, sokáig, a hegyeken túl