Kő András

Vélemény és vita

A t. Ház

Mikszáth Kálmán 1882-ben írott országgyűlési karcolatait olvasgatom mostanában

Jóllehet, hosszú idő telt el az Apróságok a Házból óta, mégis néha azt hiszem, hogy a mában járunk, mert az egykori képviselőket és megnyilvánulásaikat be tudom helyettesíteni a maiakkal. Tegyünk próbát. A tisztelt olvasó is találgathat.

„Mikor egy időben a szélsőbalnak szemére vetették, hogy vesztegeti az ország idejét, mert mindig csak beszél: Simonyi Ernő méltó botránkozással mondá, hogy »hát mi a mennydörgős ménkőt csináljak, hiszen a parlamentben volnánk talán, ami annyit jelent, hogy ,beszélő ház’, hát mi másért küldtek bennünket ide a választóink…«” A képességek egyik legértékesebbje, ha valaki sohasem használ két szót ott, ahol egy is elég – állította Thomas Jefferson amerikai államférfi.

„Szép része volt a beszédnek az, amely a nemzeti gyűlölködésről beszélt. Aláírhatja minden elfogulatlan ember.” Sokak véleménye megegyezik a tekintetben, hogy a leghaszontalanabb időpocsékolás a gyűlölködés.

„Esztendőkön keresztül tűrik a gyanúsítást, a súgást-búgást, vádaskodást, a becsületbe mélyen belevágó dolgok hirdetését utcán, kávéházakban, nyilvános helyeken, kinyomatásukat a hírlapokban…” A lelkiismeret több, mint a pletyka; többet jelent, mint a vélemények halmaza.

„Meglátszott rajta, hogy részint beszéde… unalmasságával, részint sértő szúrásaival ki szeretné forgatni a házat türelméből.” A közmondás azt tartja: Aki sosem veszti el a türelmét, azt nem lehet legyőzni.

„A parlament! Évekkel ezelőtt ha Istóczky fölkelt, mielőtt a száját feltátotta volna, már zajos derültség fogadta. Aztán minden ötödik-hatodik mondatánál fölharsant a hangos mosolygás. Az elnök minduntalan közbeharangozott, figyelmeztette a szólót, hogy ne izéljen.” Vannak dolgok, amelyek szörnyűek, ha másod- vagy harmadrendűek. Vonatkozik ez a parlamenti felszólalásokra is.

„Wolf felelt neki legelőször. A fogát ugyan vicsorgatta, de harapni nem harapott.” Sohase becsüljük alá az emberi hülyeség hatalmát!

„Szentkirályi makacs ember volt, s bizonyos tekintetben nagy különc. Széchenyi egyszer visszaemlékezve, hogy Szentkirályi hét hónapra született, tréfásan jegyzé meg: »Az a két hónap hiányzik neki.«” A különc csak magára számíthat. Nem lehet tudni, hogy büszke vagy bolond.

„Sok tekintetben érdekes lesz ez a szavazás. Vannak ugyanis parlamentünkben egzisztenciák, akik annyiból kétesek, mert még a mai nap se tudjuk, mely oldalra szítanak legújabban.” A kétértelmű beszéd félút a hazugsághoz, a hazugság pedig út a hiteltelenséghez.

„A március 4-iki országgyűlésen egyedül Göndöcs volt ébren, míg az egész Ház mélyen szendergett. Ébren volt – mert ő beszélt. Hogy a Ház miért szendergett? Azért, mert ő ébren volt.” Hérakleitosz arról győz meg bennünket, hogy az ébrenléthez egyazon világ tartozik; az alvók mindegyikének pedig saját, külön világa van.

„A delegátus urak jó színben vannak. Kutyabajuk. Nem látni rajtuk, hogy szerecsenek, olyan mórok, akiket hazaeresztettek, miután megtették kötelességüket.” Dante a pokol legalsó, legmélyebb körében helyezte el azokat, akik „megtették kötelességüket”…

(A szerző újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Faggyas Sándor

Faggyas Sándor

Karantén (10.)

ĀA brüsszelita siserehad hazudik „reggel, éjjel meg este”, rágalmazzák, fenyegetik a magyar kormányt

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

Szellemi gravitáció

ĀHa van nemzet, amely el tud szakadni a földtől, a realitásoktól, amely az igazáért, hitéért, szabadságáért a világ fölé is kitárja a szárnyait, az a miénk