Bogár László

Vélemény és vita

Weimar Amerika

Ezzel a címmel jelent meg egy elemzés mindarról, ami ma az Amerikai Egyesült Államokban zajlik

A weimarizálódás egy másik birodalomban már igen súlyos következményekkel járt, így talán érdemes kicsit elgondolkodnunk ezen a párhuzamon. Az ugyan ma már szinte mindenki számára nyilvánvaló, hogy a világ alapvetően megváltozik a járvány és különösen a járvány okozta súlyos válság nyomán, de ezen belül nem érdektelen az a kérdés sem, hogy vajon miképpen változik meg Amerikának mint világbirodalomnak a szerepe, helyzete, és hogy miképpen befolyásolja mindez azt a háromrétegű háborút, amelynek egymásra torlódó örvényei határozzák meg Amerika mozgásait.

Nos, e három réteg úgy nyilvánul meg, hogy a világbirodalom hadat visel a világ egésze ellen, háborút folytat saját nemzete ellen, és végül, de nem utolsósorban zajlik egy mindinkább elmélyülő polgárháború az amerikai nemzeten (ha egyáltalán volt valaha is ilyen) belül is. Amerika weimarizálódása a szétzüllés utolsó állomása lehet, és ennek legfeljebb brutális kiváltója („trigger”, ahogy az angol mondja) e mostani járvány pusztítása.

Ma persze minden jóslat módfelett bizonytalan, de érdemes eltöprengeni a kérdésen, hiszen a világ sorsát döntően befolyásolni képes ügyről van szó. Lássuk, miként alakíthatja át ezt a háromrétegű háborút az egyelőre beláthatatlan következményekkel járó világjárvány. A világbirodalom világ ellen viselt háborújának lényegét az adja, ami minden hanyatló birodalom végzete. Minden világbirodalom legitimitása ugyanis abból táplálkozik, hogy képes egy mindenki számára elfogadható és kiszámítható rendet fenntartani, erre azonban Amerika egyre kevésbé képes, sőt egyre inkább ő maga a fokozódó káosz legfőbb gerjesztője. Ezért aztán a világ vonakodik megfizetni a birodalmi „adót”, amitől a birodalmi elit egyre arrogánsabb lesz, egyre átgondolatlanabb döntéseket hoz, ami fokozza a káoszt, és ezzel a kör bezárul.

A birodalom ezért egyre inkább deficites lesz, miközben egyre gátlástalanabbul próbálja elszívni a világ erőforrásait, egyre rohamosabb tempóban növekszik az eladósodottsága. A folyamat legdöntőbb eleme azonban lelki, erkölcsi és szellemi természetű, lévén hogy a birodalmi elit általános értelmi és erkölcsi lezüllése megállíthatatlannak látszik. Se valóságos tudásuk, se világos értékrendjük nincs már, mi több, egyre képtelenebbek még arra is, hogy alkalmas narratívában beszéljék el elemi szinten azt, ami lezajlik. (Paródiába illő módon arra azért jut energiájuk, hogy a magyar demokráciáért aggódjanak.)

Az elmúlt néhány év során ez látványosan megmutatkozott az Euró­pához, Oroszországhoz és Kínához fűződő kapcsolati rendszerben, de számos alapvető globális kérdésben is, mint például az egész világot romba dönteni képes pénzügyi buborék („Everything Bubble”) vagy éppen most a világjárvány értelmezésében és kezelésében. Ám a leglátványosabban és akár végzetes módon ez mutatkozik meg egyre inkább a történelmileg példátlan világleállás most még szinte felfoghatatlan dimenziójú társadalmi, gazdasági következményeinek kezelésében, pontosabban e kezelés totális kudarcában.

Ráadásul a birodalomnak most még csak nem is egyszerűen a maga egy évszázadot átfogó világbirodalmi státusára vonatkozóan kellene világos stratégiával rendelkeznie, hanem képesnek kellene mutatkoznia, hogy arra a lételméleti dilemmára is választ adjon, amit a globális kapitalizmus világrendszerének esetleges teljes összeomlása civilizációs értelemben a felszínre hozhat. A jelenlegi válságnak ugyanis van egy olyan dimenziója is, ami messze túlmutat az amerikai birodalom jövőjén.

A világot valójában uraló láthatatlan szuperstruktúra, amely az elmúlt hatszáz év során hat birodalmat „használt el” (az Egyesült Államok a hatodik) most mintha zavarban lenne, hisz az egész hatszáz éves időtávú projektje látszik egyre folytathatatlanabbnak. Ezt olyan adatok mutatják meg a legdrámaibb módon, amelyek eddig abszolút elképzelhetetlenek voltak. Az államadósság a tavaly év végi 106 százalékos szintről már most 116 százalékra emelkedett, és még ebben az évben meghaladhatja a 125 százalékot. A költségvetési deficit pedig akár tizenöt százalék is lehet.

De ennél is megdöbbentőbb az, hogy miközben a tőkejavak leértékelődése nyomán a nemzeti vagyon egésze folyamatosan csökken, a negatív vagyonként értelmezhető adósság teljes tömege, amelyben a társadalombiztosítási alapok fedezetlen követeléseinek „implicit adóssága” is benne foglaltatik, viszont rohamosan nő. Annyira, hogy április 25-én bekövetkezett az abszurditások abszurditása, a világtörténelem leggazdagabb birodalmának teljes adóssága (negatív vagyona) nagyobb lett, mint a teljes (pozitív) vagyona. A birodalmi elit azonban láthatólag most is az elmúlt évtized során felfújt pénzügyi „lufiból” származó virtuális vagyonok kimentésével van elfoglalva, akár saját nemzetállamuk vesztes többségének újabb megzuhanása árán is (háború a nemzet ellen).

És végül, de nem utolsósorban a háromrétegű háború harmadik elemét a járvány nyomán anyagilag, fizikai testében és lelkileg, erkölcsileg, szellemileg megroppant nemzetállam Amerikán belül minden eddiginél jobban elmélyülőben lévő tektonikai törésvonalak mentén kialakuló polgárháború jelenti. Mindez ráadásul alig több mint fél évvel az elnökválasztás előtt történik, amelynek kimenetele és egyáltalán e komplex létháború íve egyelőre teljesen megjósolhatatlan. Az egyetlen biztató jel, hogy a fenyegető katasztrófától megrettent politikai elit mintha most jelét mutatná az eddigieknél némileg együttműködőbb magatartásnak.

(A szerző közgazdász)

Kapcsolódó írásaink

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Feri ül

ĀFricska. Ferenc testvér ülni fog! A hír nehogy hurráoptimizmust gerjesszen azokban a tömegekben, amelyek szívesen látnák a DK vezérét valamely hűs büntetés-végrehajtási intézményben

Veczán Zoltán

Veczán Zoltán

Aláírás – most

ĀMire ön, kedves olvasó, ezt a lapot kézbe veszi, nem maradt már egy egész napja sem arra, hogy aláírásával támogathassa azt az európai polgári kezdeményezést, amelynek pusztán a lehetőségéért is hat évig pereskedett a Székely Nemzeti Tanács