Vitéz Ferenc

Vélemény és vita

Te és a világ Könyve

Minden valamirevaló író (moralista, filozófus, művész) igyekszik tisztázni világhoz való viszonyát

Az elmés idézetekből aforizmagyűjtemények sora jelenik meg Márai Füves könyvének mintájára (aki A négy évszakban és az Ég és földben is több tanácsot kínál). Nem árt Kölcsey „erkölcsi végrendeletét” (Parainesis) követve Benedek Elek 1894-es Testamentumát sem kifelejteni e sorból, s ide kívánkoznak Wass Albert Rézkígyóval és Az erdők könyvével együtt 1947-ben, német emigrációban írt Te és a világ tanításai.

A Farkasverem, Wass Albert első regénye, 1934-ben jelent meg, igazi önsorselemzés, ezt a rendkívüli teljesítményt értékelte a Babits által 1940-ben neki ítélt Baumgarten-díj is. Balázs Ildikó szerint korát meghazudtoló emberismeretet, a világ dolgait megfigyelve fölhalmozott tudást közvetít. „Wass érti s olyannak láttatja e világot, amilyen: olykor értelmetlennek, sivárnak, ám egy szinte irracionális jövőábránd mindent megszínesít.” Az 1940-ben írt Mire a fák megnőnek életfilozó­fiai alapja is a békesség: „Az Isten világa békére termett, csak az emberek rontják. Azok az emberek, akiknek nincsen dolguk a földdel, akiknek éppen ez a rontás a mesterségük.” Őket csak a munkával s az „igazságos élettel” lehet legyőzni, hogy majd szégyenkezzenek. Ez a gondolat későbbi műveinek is visszatérő motívuma.

A Testvérnek szóló címzésben figyelmeztet rá, hogy a világ nem csúnya, az emberek nem rosszak. „A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér. […] S olyankor elcsúfítja a világot maga körül.” De nem szabad elfelejteni, hogy az igazi világ a gyökerekből ered, a jellemből, adottságokból, érzésekből, és a gyökerek mélyebben vannak, mint a halott avar.” Wass ezt a gyökereinkből növekedő világot mutatja be. Humanista optimizmusa szerint: „A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is azt hirdeti a látszat.”

Mi is felelősek vagyunk ezért, hogy ne legyen csúf és beteg a világ. Isten vállalja alkotásáért a felelősséget, de az ember mindig Istent okolja, ha ő elrontott valamit. Szabad kezet adott, de nem azért, hogy reá mutogassunk, ha balra léptünk, s hogy azzal rombolja le templomát az ember. „Ne félje a gonoszt, csak kerülje útjait. Imádkozzék, ha viharba kerül, s dolgozzék, ha már elmúlt.” S kerülje a fertőzött levegőt is – főleg, ha maga fertőzi meg bosszúval, törvénytelenséggel és igazságtalansággal.

Ma is sokat beszélünk a jogokról. Vannak jogvédők, jó, hogy vannak, de hadd idézzem azt, amit Wass Albert írt a törvényről és jogról. Az ember által alkotott törvények mindig valakinek az érdekeit védik, ezek „az emberi közösségek játékszabályai”, melyeket tisztelni kell, és be kell tartani. „De ha ki akarnád játszani a természet törvényeit: megölnéd azt, aki vagy.” Illetve: „Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön. Pedig csak egyetlen igazi jogod van: békében élni. De éppen erről feledkeznek meg leggyakrabban.”

Mielőtt a folytatás ígéretével becsuknám a könyvet, idemásolom az Elfogultság és megértés sorait: „– Ez a hegy kopasz – mondja a keleti oldalon lakó ember – nincs rajta egyetlenegy fa sem! – Ezt a hegyet sűrű erdő borítja – jelenti ki a nyugati oldalon lakó. Mielőtt hajba kapnál valakivel emiatt, vedd a fáradságot, és sétálj át a hegy másik oldalára is.”

(A szerző irodalomtörténész)

Kapcsolódó írásaink

Domonkos László

Domonkos László

Vazvrassényije

ĀAz oroszok most már pontosan olyanok, mint amit réges-régen az első világháborút megjárt őseink meséltek, írtak róluk