Bogár László

Vélemény és vita

A Nyugat alapértékei

Westlessness – ez a kissé különös, akár nyelvtörőnek is beillő szó volt talán a legtöbbször elhangzó angol kifejezés a hétvégén lezajlott müncheni biztonságpolitikai konferencián

A résztvevőknek kiosztott vitaanyag alcíme is ez volt, amit nem is olyan egyszerű lefordítani, talán „nyugattalanodásnak” vagy „nyugattalanításnak” mondhatnánk magyarul, de leginkább csak körülírni tudjuk a jelentését. A modern angol nyelv hihetetlen hajlékonyságát és gyakorlatias pragmatizmusát egyaránt képes kifejezni, hisz tartalmának kifejtése akár egy önálló tanulmányt is megérne.

Erre itt most nem nyílik tér, de azért talán érdemes eltöprengeni azon, hogy mitől is vált egy csapásra olyan divatossá ez a fogalom. Az alcímként ezt a kifejezést választó dokumentum már a bevezetőben világossá teszi, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a Nyugaton belüli, valamint a Nyugat és a világ többi része közötti konfliktusok válnak egyre élesebbé, hanem hogy a Nyugat fél évezrede fennálló hegemón szerepének történelmi összeomlása a tét.

Hogy milyen drámai hangütéssel próbálja mindezt egyértelművé tenni, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Oswald Spengler A Nyugat alkonya című művére hivatkozó mondattal indít, ami nem igazán mondható szokványosnak a Nyugat hatalmi elitjeinek ezen az összejövetelén. Igaz, a dokumentum – szintén Spenglerre hivatkozva – azzal zárja az elemző vitaindítót, némileg mesterkélt optimizmussal, hogy most, a 21. század során kell a Nyugatnak mindent megtennie azért, hogy a 22. században megkönnyebbült sóhajjal mondhassák el utódaink, hogy Spengler kultúrpesszimizmusa teljesen alaptalannak bizonyult. Ám mindaz, ami ebben a több mint százoldalas dokumentumban szerepel, nem igazán támasztja alá ezt a derűlátó várakozást, mint ahogy a német szövetségi elnök megnyitóbeszéde sem.

Mert ez a „sötét idők” eljövetelét feltételező beszéd éppen a rendkívüli veszélyeket hangsúlyozta, legfőképpen azt, hogy a világ a káosz felé sodródik, és láthatóan minden szereplő egyre inkább kizárólag a saját szemszögéből ítéli meg a világban lezajló folyamatokat, összeomlóban van az együttműködésre való minden hajlam. Az, hogy Kínát és Oroszországot a globális hatalmi rendszerrel szembeforduló erőként mutatta be, még csak érthető (pontosabban érthető az elfogultsága lenne), de az, hogy majdnem ehhez hasonló élességgel bírálta az Amerikai Egyesült Államok szerepét is, valóban szokatlannak mondható. Bár láthatólag igyekezett kerülni a nyílt konfrontációt, de nyilvánvalóvá tette, hogy a példátlanul durva amerikai beavatkozás az Északi Áramlat 2. gázvezeték ügyébe vagy Kína megítélése, azon belül a Huawei 5G-rendszeréhez való viszony birodalmi diktátummal való meghatározása eddig elképzelhetetlenül mély, tektonikus szakadék kialakulásának kezdetét jelentheti.

Paradox módon azonban mind az előbb említett vitaindító dokumentum, mind a globális hatalmi rendszer vezető személyiségeinek felszólalásai éppen annak a káosznak újabb megnyilvánulásai voltak, amelyről mint legyőzendő fenyegetésről beszéltek mindannyian. Bármilyen bizarr is ez, de mintha az egész konferencia éppen Oswald Spengler most már több mint száz évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatainak fájdalmasan helytálló voltát igazolták volna arról, hogy a Nyugat hanyatlása mennyire visszafordíthatatlan. Ma sokkal inkább az, mint amilyennek Spengler idejében látszott.

Az egyik legdrámaibb „elszólás” Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnöknek az a kijelentése volt, miszerint nem lehet politikai programunk a világ nyugatosítása, de törekednünk kell arra, hogy az egyetemes emberi értékek a világ egészében a jog uralmára épüljenek. Legnagyobb tisztelettel, de azt kell jeleznünk a szövetségi elnök úrnak, hogy a világ nyugatosítása politikai programmá tételéről való lemondással kissé elkésett, mert ezt a Fuggerek, a Mediciek, Cortez és Pizarro konkvisztádorai vagy az Angol Kelet-indiai Társaság ügynökei már „megoldották”, a világ nyugatosításának politikai programja réges-régen befejezett történelmi tény.

Most már inkább arra a kérdésre kellene koherens, globális választ találni, hogy miután e „projekt” pusztító következményei (lásd „meg nem gondolt gondolat”) ma már az egész világ káoszba zuhanásával fenyegetnek, mit és hogyan kellene végiggondolni és megtenni, hogy a teljes összeomlás elkerülhető legyen. Sajnos mindaz, ami ezen a konferencián lezajlott, és ahogyan ez végbement, azt erősíti meg, hogy a világ egyelőre inkább távolodik attól, hogy létrehozza azt az elbeszélési módot, amely alkalmassá tenne minket a világ és a Nyugat történelmi drámájának megértésére és kezelésére.

És végül, de nem utolsósorban egy „jelentéktelen apróságról” kell szólnunk, amelynek történelmi jelentőségű üzenete van. Az említett vitaindító anyag a világ meghatározó hatalmi reprezentánsaitól vett idézetekkel próbálja illusztrálni, hogy a politikai kommunikáció rendszerében miként tükröződik vissza mindaz, amiről a dokumentum is szólni kíván. Beszédes tény, hogy az „elrettentő példák” között három személyiségtől idéz olyan gondolatokat, amelyek az anyag készítői szerint szembefordulnak a Nyugat alapértékeivel. Nos, e három személyiség közül az első Donald Trump amerikai elnök, a második Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a harmadik pedig Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke. Hogy mit hoz a jövő, azt persze senki sem tudhatja, de hogy a 21. század eddig lezajló folyamatai sokkal inkább igazolják e három személyiség elképzeléseinek jogosságát, mint az anyag szerzőit, az biztos.

(A szerző közgazdász)

Kapcsolódó írásaink

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Vacak egy sors

ĀFricska. „Addig fogok kiabálni, amíg Kövér László szájkosarat nem tesz az arcomra” – nyilatkozta Dunaújváros frissen megválasztott parlamenti képviselője vasárnapi győzelme után

Őry Mariann

Őry Mariann

Európa mi vagyunk

ĀJavaslunk egy stratégiát: ki kell mászni a liberálisok zsebéből. Vissza kell venni az európai identitást. Minden más lassú öngyilkosság