Bogár László

Vélemény és vita

Európa önazonossága

A nemzetállamok önazonosságának „közös nevezőre” hozására nem létezik semmilyen demokratikus mechanizmus. Az egymástól elkülönülő kultúrák „összenyitása” tévedés volt

Nem meglepő, hogy az entropikus lejtőn a káosz felé rugdalt világunkban alig akad olyan kérdés, ami nagyobb indulatokat válthatna ki, mint az identitás. Nyilván tudatában volt ennek az Európai Bizottság hamarosan hivatalba lépő elnöke, Ursula von der Leyen is, amikor bejelentette, új biztosi (az EU-ban a miniszter megfelelője) pozíciót hoz létre, amelynek feladata az „európai életmód védelme” lenne.

Ahogy az várható volt, a bejelentést követően azonnal hatalmas indulathullámok kerekedtek szerte Európában. Nem meglepő módon a szocialista, zöld és liberális pártok képviselői heves tiltakozásba kezdtek, azt hangsúlyozva, hogy megvédeni éppen attól kell Európát, amit ez a dokumentum tervez. Pedig az új „portfólió” egyelőre inkább csak vázlatos megfogalmazásai láthatóan mindenképpen belül akartak maradni a „politikailag korrekt” beszédmód véleménydiktatúrája által megszabott határokon.

A dokumentum igen óvatosan ugyanis mindössze arra hívja fel a figyelmet, hogy bár Európa befogadó és toleráns, de világosan meg kell határozni azt, hogy kulturális értékeinek, az életét szabályozó normáknak a tartós megőrzése érdekében mit vár el mindazoktól, akik kontinensünkön kívánnak letelepedni. Pontosan annak érdekében, hogy mindenki – a migránsok is – kiszámítható rend keretei között, biztonságban élhessen földrészünkön. Ezt elősegítendő olyan új intézményhálózatot kell kiépíteni, amely segítheti az ez irányú teendők összehangolását, és ebben játszana meghatározó szerepet az új biztos, aki feltehetőleg a görög Margaritísz Szkínász lesz.

Módfelett valószínűnek látszik, hogy a legnagyobb indulatokat az a javaslat váltja majd ki, amely szerint létre kell hozni az Európai Védelmi Uniót (EVU), amelynek feladata a külső és belső biztonsággal kapcsolatos teendők komplex összehangolása lenne.

Az EVU gondolata már az európai uniós választásokat közvetlenül megelőzően is felmerült az Európai Néppártban, feltételezhetően azzal a szándékkal, hogy megpróbálja lecsendesíteni a Néppárton belüli drámai nézeteltérések okozta konfliktusokat. Ursula von der Leyen elképzeléseinek fogadtatása nem meglepő, hisz Európa és a földrészünk stratégiai törekvéseit megjeleníteni kívánó Európai Unió ma egy egyre elmélyülő szellemi polgárháború színtere, ami leginkább az elbeszélési módok, a narratívák háborújaként jelenik meg. Bár nem könnyű feladat pontosan néven nevezni e háború fő frontvonala mentén szemben álló feleket, de nagyon leegyszerűsítve nagyjából a következőket mondhatjuk el minderről: a 21. század során nagy valószínűséggel drámai erővel tör felszínre az a napjainkban már evidens tény, hogy az emberiség mint „alany”, nem képes annak a most már reménytelenül komplex rendszernek nemhogy irányítására, de még ellenőrzésére sem, amely lényegében ő maga, tehát az egész emberi világ. És azért nem képes, mert nem létezik semmilyen használható mechanizmus az emberiség közös identitásának a meghatározására és megjelenítésére. Vagyis nincs elképzelés sem arról, hogy mik lennének a főbb keretei egy, az egész emberiséget meghatározó létértelmezési logikának és az erre épülő létberendezkedésnek.

Formálisan az ezt elősegíteni képes intézményi mechanizmus az Egyesült Nemzetek Szervezete lehetne, de az elmúlt évtizedek és különösen a közelmúlt történéseinek tükrében ez komolytalan feltételezés volna. Az ENSZ erre elemi szinten is teljesen alkalmatlan intézmény, amelyet a világot valóságosan irányító erők tetszés szerint használtak/használnak bármilyen pusztító célra, az ENSZ-ben „egyesülő nemzetek” valóságos érdekeit, értékeit tökéletesen figyelmen kívül hagyva, mi több, ezeket ürügyként, hivatkozási alapként cinikusan felhasználva.

Azt persze aligha vitatja bárki, hogy az egész emberi létezés roppant bonyolultságú komplexumának ellenőrzése és irányítása a mainál sokkal összehangoltabb együttműködést igényel. Arra azonban nincs semmilyen használható válasz, hogy ezt milyen világhatalmi mechanizmus tenné lehetővé. A sokat emlegetett, az egyik oldal által célként megfogalmazódó „világállam” létezik már, csak tökéletesen ellenőrizhetetlen, saját létét is tagadó, „láthatatlan”, következésképp igen veszélyes, destruktív komplexumként. A fő kérdés az, hogy milyen erők, milyen mechanizmuson keresztül, milyen értékek mentén irányítanák ezt a „világállamot”.

A világ nagyjából kétszáz nemzetállamának egy demokratikus hatalmi struktúrára emlékeztető komplex döntéshozatali mechanizmusa ma teljesen elképzelhetetlennek látszik. Méghozzá azért, mert az egyes nemzetállamok önazonosságának „közös nevezőre” hozására nem létezik semmilyen valóban demokratikus mechanizmus. Ez egyúttal drámai módon hívja fel a figyelmet korunk alapvető ellentmondására, arra, hogy az egymástól elkülönülten létező kultúrák „összenyitása” végzetes tévedés volt. Olyan végzetes tévedés, amit a modern Nyugat mint globális csúcsragadozó, csak azért vitt végbe szimpla „strómanként”, hogy a világ „nem létező”, de őt is bábként mozgató urai ezzel az egész emberi világot egyetlen termelő és fogyasztó masinériává tegyék. És egy ilyen világ számára a minden identitást felszámoló multikulturális moslék a „természetes” lételem. A Bizottság leendő elnökének tervét most veszett dühvel elutasító „ügynökhálózat” ennek a minden önazonosságot felszámoló híg mosléknak mint alapvető emberi jognak a „védelmét” kívánja ellátni. Isten óvja Európát!

Kapcsolódó írásaink

Ulicza Tamás

Ulicza Tamás

A kvóták hamis nyugalma

ĀA Liga csapata lassú passzolgatással egyre közelebb került a kapuhoz, egyértelműen ők uralták a játékot, majd a tizenhatoson belül Matteo Salvinit felvágták

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Szellemóriás

ĀFricska. Nagy „mocskos szájú” Blanka méltó utódra lelt. A Keleten.hu közölte egy Gál Szilárd nevezetű mamahotel-forradalmárnak a félelmetesen igazmondó posztját