Domonkos László

Vélemény és vita

A táv nem mérhető

Gyakran elnézegettem azt a táblát ott a szegedi Petőfi Sándor sugárúton, amerre a Szabadka felé vezető út indult: „Szeged–Beograd 223 km”

Először persze az a kétszázhuszonhárom kilométer irdatlan távolságnak tűnt. Főleg ha arra gondolt az ember, hogy Vásárhely alig huszonkettő, Makó is csak harminc, de még Kecskemét is mindössze nyolcvan kilométer. Később aztán, mikor a budapesti távot is (százhetven kilométer) igen sűrűn – volt idő, hogy hetente többször is – megtettem, rá kellett jönnöm: a kilométerekben mérhető távok a nagyon is viszonylagos emberi világ speciális léptékű mértékegységei, a nagyon is relatív „mihez képest?”olykor igen látványos manifesztálódásai.

Most, hogy olvasom a hírt: immáron tizennegyedszer lesz meg a következő napokban Szegeden egy világraszóló győzelemre emlékező, Nándorfehérvári Emléknapok elnevezésű rendezvénysorozat – azon kell kapnom magam, hogy kifejezetten jóleső érzéssel, elégedett büszkeséggel gondolok szülővárosomra. (Nem túl gyakori az ilyesmi. Finoman szólva.) Kezdődik egy író–olvasó találkozó beszélgetésével – Bán Mórral, a Hunyadi-regényciklus írójával. És bár a hivatalos „kánon” negligálja, ez a szerény, rokonszenves fiatalember minden jel szerint a magyar történelmi regény megújítója lesz. Kodolányi János és Makkai Sándor vonatkozó műveinek méltó folytatója, akinek 2011-ben megjelent, Isten katonái című, éppen az 1456-os Nándorfehérvárt feldolgozó regényében például ilyen sorok olvashatók: „Kinyitotta a szemét: a veres fellegekből véreső hullott, nem értette miért hallja (...) az angyalok zihálását. Nyílvessző zizegett el az arca fölött alig egy hüvelykkel, s beleveszett az éjszakába. Nem… Ez nem az angyalok zihálása. Négy megtermett legény tartotta kezét, lábát, és görnyedten rohant vele a göröngyök, földhányások között. – Mi a… Ágyúk bömböltek a közelben, s Hunyadi hallotta az égbolton keresztülzuhogó kőgolyóbisok robaját, amint becsapódnak a kőfalba. (…) Felüvöltött a fájdalomtól – legalábbis azt hitte, hogy üvölt. Szilágyi Mihály, László, Leonardo Lampanessa és Capistrano atya csak annyit láttak, hogy a nagyúr szeme fennakad, feje hátrahanyatlik. – Uramisten! – A seborvos intett a legényeknek. – Vigyétek az ispotályba! Gyorsan, míg nem késő! (…) Remegett a föld. Remegett az égbolt. Nándorfehérvár ostroma folytatódott.”

Ilyen pillanatképek után varázsolódik az ősi Mátyás térre – Szeged legszögedibb negyede, Alsóváros középkori hangulatait legjobban őrző környékére – a Hunyadiak kora, a nagy csata ideje, fegyver- és hadibemutatókkal, középkori táncházzal, muzsikával és bábelőadással, haditáborokkal és apródiskolával, bajvívással, zászlókkal – mindennel, ami csak kell. Ami csak segíthet felidézni és leküzdeni azt a kétszázhuszonhárom kilométert, ami Szeged és az egykori Nándorfehérvár (ma: Beograd, Srbija) között van. Amiről könyveivel Bán Mór és e rendezvénysorozattal a szegedi szervezők-rendezők együttese, Istennek hála, pontosan tudják, hogy leküzdendő – sok vagy kevés, nem számít. Mert lehet hazudozni a históriáról ezt és azt, lehet lekicsinyleni, meghamisítani, kiforgatni, agyonhallgatni: Nándorfehérvár, Hunyadi, Capistrano és a jól megtermett legények ott odalenn délen, messze vagy közel, semmisssé teszik azt a kétszázhuszonhárom vagy akárhány kilométernyi távolságot, ami fizikailag ugyan megvan, de lélekben, szándékozzanak bár akár sokkal nagyobbra nyújtani: nem létezik. Mert dicső múltunk irányába, Szegedtől, Budapesttől vagy az ezeréves ország bármely pontjáról Nándorfehérvár felé – a táv nem mérhető. Merthogy nem létezik. Itt van ugyanis mellettünk. Bennünk, ha úgy tetszik.

Kapcsolódó írásaink

Kacsoh Dániel

Kacsoh Dániel

Liberális nehéztüzérség

ĀA harcokat Brüsszelben is meg kell vívni, ám egyre jobban látszik, hogy a politikai viaskodás nem csak a népképviselet révén mandátumhoz jutó politikusok és a választott tisztségviselők körében zajlik

Lóránt Károly

Lóránt Károly

A háttérhatalom működése

ĀNagy-Britannia washingtoni nagykövete, Kim Darroch kiszivárogtatott jelentései, újabb és újabb hullámokat vernek a nemzetközi sajtóban, sőt már a Scotland Yard terrorelhárítási csoportja is vizsgálódni kezdett