Domonkos László

Vélemény és vita

Két választás Csíkban

Még reggel kilenc óra sincs, de egyre hosszabb a sor itt a főkonzulátus épülete előtt

Gyimesből ide tartva, lefelé a Fügés-tetőn, végig egész Csíkban a vasárnap reggeli béke fölött fojtott feszültség vibrál, amit nem nagyon enyhít a kedves és készséges fogadtatás, a kitű­nően megszervezett választási procedúra, a gyorsaság, utána a szertartás Makovecz Imre templomában és a tisztelgés Márton Áron püspök úr szobra előtt. A Mikó-várban minden felfokozódik, régi magyarországi ávós (portás?) tempókat idézően bravúros következetességgel előbb beenged, majd kidob bennünket egy székelyek közé keveredett ősmagyar porkoláb-fajzat (merthogy errefelé is akad ilyen). Eszembe jut, finom iróniával mit mondott az egyre inkább turistaközponttá váló gyimesbükki határátkelőnél, azon a bizonyos vasúti őrhelyen egy bölcs helybéli ember: amarról, a határon túlról „jöttek bé túlvilági román testvéreink”. A hangsúly a „túlvilági” jelzőn van.

Igen: világok és túlvilágok kavarognak körülöttünk, világok harca folyik, ha nem is egészen úgy, mint H. G. Wells regényében. Népek harcának zajló tengere, amiről a székely himnusz beszél. Amely éppúgy elhangzik itt-ott, a Széphavason, Szent László kápolnájánál vagy a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumban, mint az őshimnusz Boldogasszony anyánk vagy éppen Kölcsey Himnusza, amit errefelé ugyan (most éppen) nem próbálnak tiltani, de bőven van helyette más. Az Úz-völgye felé menet még nem tudjuk, mennyire, szinte a nemlétbe szorította az EP-választás a hírt, hogy mi történt Csíkszentmárton alpolgármesterével és családjával, a hajnalban rájuk rontó álarcos rendőrpribékek László Antalt még egy román provokátor tettleges bántalmazásával is vádolni próbáltak.

A zuhogó eső dacára mindinkább nő a tömeg itt, Csíkszentmárton főterén, kamerák, fotósok, székely és magyar zászlóerdő, feltűnően sok fiatal. A háborús hősök címeres-apostoli kettős keresztes, turulmadaras emlékműve előtt Bíró Erika nagytiszteletű asszony mondatai hallatán az ember kénytelen újra meg újra átélni-megidézni a Sütő András által megírt ősi székely szokást: hősi halottaik sírjánál búcsúzásképpen, utolsó üdvözletként puskalövést küldtek…

A katonanép jelen lévő tagjaira persze másfelől is erősen figyelnek: alig egy-két perccel a tiltakozó nagygyűlés kezdete előtt mintegy varázsütésre eláll az eső és a Hargita felől földöntúlian ragyogó napsütés árad szét mindenfelé. Bíró Erika beszél: „Mi befogadtuk a másikat, mert vendégszerető nép vagyunk, de a vendég rátelepedett a földjeinkre, a jussunkra, a teme­tőinkre, iskoláinkra, el akarja venni zászlóinkat, egyetemeinket, jelképeinket, hátulról támadva. Támadtak bennünket történelmünk során, próbáltak eltüntetni. Száz éve széttépték hazánk testét. És ma sincs ez másképp. Támadnak, el akarnak tüntetni, fel akarnak számolni. Elég volt! Fogják, fogjuk egymás kezét.” Az Úz-völgyi katonatemetőért. Is.

Itt van az RMDSZ elnöke, meg minden felekezet, katolikus, unitárius, kálvinista, itt vannak a fiatalok és az idősebbek, a tanárok meg a parasztemberek, itt vannak a gyimesiek és a magyarországiak. Itt Csíkban, ahol Tamási szerint ördögváltozás volt és ahol a nagy székely az ördögre lövetett, így fest a választás. Szól a tárogató, Erdély nagy, talán legnagyobb püspöke, a Székely Hadosztály egykori hadnagya elégedetten bólint. A nap meg csak süt, süt tovább, egyre vidámabban.

Kapcsolódó írásaink

Baranya Róbert

Baranya Róbert

Győzelmi jelentés a Titanicról

ĀRekordrészvétel, rekordgyőzelemmel – így foglalható össze két szóban a Fidesz–KDNP eredménye a vasárnapi európai parlamenti választáson

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Gyónás

ĀMit mondana el az embereknek az a Guy Verhofstadt, aki olyan marhaságokkal kampányolt nálunk a szavazást megelőzően, miszerint a Magyarországnak szánt támogatásokat közvetlenül a polgárokhoz juttatnák el