Kő András

Vélemény és vita

Óriások

Olvasom, hogy az ország legmagasabb fája egy amerikai származású duglászfenyő, amely Somogy megyében, az Iharosberényi Erdészet területén található

Magassága: 51 méter 65 centiméter. Az 1870-es, 1880-as években ültették, s egy-egy levelének élettartama akár nyolc év is lehet. Összehasonlításul: a világ legmagasabb fáit, az óriás mamutfenyőket a kaliforniai Sierra Nevada hegység nyugati oldalán találjuk, amelyek meghaladják a száz métert is, és törzsük átmérője tíz-harminc méter. Átlagos életkoruk háromezer év.

Az ószövetségi szerzők szerint a leghosszabb életű ember, Matuzsálem, Noé nagyatyja, 969 évet élt. Maga Ádám is 930 évig. (Más kérdés, hogy milyen időszámítási, kronológiai rendszerbe illeszkedett bele ez a csaknem ezer-ezer esztendő.) A 21. század embere hetven-kilencven évével felfogni sem tudja egy óriási mamutfenyő távlatait. Még apró magonc, amikor Dávid megalapítja a júdeai királyságot, meghódítja és fővárossá teszi Jeruzsálemet (Kr. e. 1016). Csecsemőnek mondható (kb. hetvenéves), amikor a Salamon király vezette zsidó állam a fénykorát éli (Kr. e. 946). Az első (ókori) olimpia idején (Kr. e. 776) ezrével termi az első magvakat. Krisztus születésekor lép át az ifjúkorba… Birodalmak születtek, omlottak össze, népek pusztultak el, nyelvek szűntek meg, a közömbös föld megremegett, s városok égtek hamuvá, miközben az óriásfenyők süketen az emberi nyomorra, tovább szőtték létüket saját beteljesülésük felé. Az emberi történelem légnyomásaira egyetlen águk sem rezdült, csak saját történelmük foglalkoztatta és nyögette őket.

A természet katedrálisai ők. A Teremtő természetbe oltott életereje (1Móz. 1,11 kk.). A reimsi székesegyháznál ugyan szimplábbaknak látszanak, de – ha az élet a legfőbb mértékegységünk – magasabb rendűek nála. A katedrális állókép, nincs anyagcseréje, nem tud szaporodni, emberi kéz emelte, emberi kéz rombolhatja le. A fák nemzetsége azonban halhatatlan, amíg Naprendszerünk működik, tűleveleik sarjadásával, hullásával mérni fogják a földi időt.

Összezsugorodik, ami születés és halál között van. Az emberi lét nemhogy kitágulna, ellenkezőleg: ha az óriásfákra gondolunk, jobban érezzük a beszűkülő határt. Hippokratész is figyelmeztet: „Az élet rövid, a művészet örök, az alkalom mulandó, a tapasztalat csalfa, az igazság nehezen kifürkészhető.” Az óriásfenyőknek nincs gondjuk az élet hosszával. Csak az ember érzi, hogy nem napokkal, nem is évekkel, hanem csupán szívdobbanásokkal mérhető az élet.

Az öreg óriásfenyők ritkán dicsekedhetnek Heléna szépségével. És mégis: az ünnepek idején ékszerrel kellene feldíszíteni őket, ahogy az athéni Akadémosz kertjében egykoron ékszerek függtek a hatalmas platánpéldányok legszebbikén. Gyerekkoromban féltem a fáktól, amihez nagyban hozzájárult, hogy a balatoni viharok idején nem egy fába belevágott a villám. S mi tudtuk, mindenhová menekülhetünk, csak a fák „menedékét” kell elkerülnünk. Az óriásfenyők vidékén gyűszűnyi félelem sem szorult belém. Sőt szerettem volna belebújni a törzsükbe, elrejtőzni a világ elől, mint a tisztecskék rejtőztek el a Nagy Emberhegy kabátzsebeiben. Vagy átöleltem volna őket, ha hagyták volna. „S ha majd mélyebbre költözöm, / érzéstelen rommá omoltan, / egy hang közelről súgja még: / Én is az erdő fája voltam” (Áprily Lajos: Szeret az erdő).

Kapcsolódó írásaink

Faggyas Sándor

Faggyas Sándor

Weber nagy kabátja

ĀNem tudom, hányan várták repesve Manfred Weber EP-választási programjának közzétételét, de va­lószínű, hogy Németországban nem túl sokan, egy friss közvélemény-kutatás szerint ugyanis honfitársainak háromnegyede (!) azt sem tudja, hogy kicsoda ő

Szerencsés Károly

Szerencsés Károly

Szabadság Filmszínház

ĀA mozik a szabadság szigetei voltak. Hát ezért volt olyan fontos oda eljutni!