Kultúra

A bronzba öntött, majd festékkel leöntött tekintély

Erdélyi utazások: Samuel von Brukenthal szobra előtt, Nagyszeben főterén

Nagyszeben központjában járva egy szinte az utcaszinten álló, de három méteres bronz alakkal is találkozhatunk. Samuel von Brukenthal, a hajdani főkormányzó, azaz gubernátor a saját palotája előtt áll bronzba öntve 2021 szeptemberétől. A Deák Árpád nagyváradi szobrász által készített, és a szebeni származású köztársasági elnök, Klaus Johannis által felavatott szobrot aztán rövidesen le is öntötték a román trikolor színeivel.

A bronzba öntött, majd festékkel leöntött tekintély
Az egykori gubernátor ma is tekintélyt sugároz
Fotó: MH/Pálffy Lajos

Hogy miért is haragudott a térfigyelő kamerák által is rögzített, majd 500 lejre büntetett férfi eme tekintélyes férfiúra, az is hamarosan kiderült. A 37 éves elkövető, akinek egyébként a letisztítás költségeit is állnia kellett, elvbarátaival együtt románok gyilkosának tartja az egykori kormányzót, Erdély első, mindenki által látogatható múzeumának megalapítóját. Samuel von Brukenthal az ultranacionalisták szerint azért romángyilkos, mert ő verette le az 1784-es parasztfelkelést, és végeztette ki annak két vezetőjét, a korábban hegyirablóként tevékenykedő Horeát és Colscát.

Nos, tény, hogy ebben az időben, pontosabban 1774 és 1784 között ő volt Erdélyben a kormányzó, de a katonaság kivezényléséhez, majd a 4000 magyar áldozattal járó tétlenkedés utáni bevetéséhez már nem nagyon volt köze. Ezt Bécsből intézték, Samuel von Brukenthal csak a felkelőkkel való tárgyalásokat szervezte, Ghedeon Nichitici ortodox püspököt küldve azok megbékéltetésére. Akire aztán a lázadók rá is lőttek, de a gyülevész had a reguláris katonaságnak már nem tudott ellenállni.

Szeben főtere, balra középen a Brukenthal-palota, előtte a szoborral
Szeben főtere, balra középen a Brukenthal-palota, előtte a szoborral
Fotó: MH/Pálffy Lajos

Végül maguk adták ki három vezérüket, és mint már tudhatjuk, Samuel von Brukenthal elküldött a börtönbe hozzájuk egy festőt, így ma is tanulmányozhatjuk Horea, Colsca és a harmadik vezér, Crisan nem túl bizalomgerjesztő ábrázatát. Nem von Brukenthal tehetett arról sem, hogy Crisan öngyilkos lett a börtönben, két társát pedig nyilvánosan kerékbe törték Gyulafehérváron. Nem volt benne a keze aztán az 1764-es, mádéfalvi tömeggyilkosságban sem, mint tudjuk, ezeket ez „ügyeket” akkoriban a hadvezetés intézte.

Hanem Samuel von Brukenthal elsősorban kitűnő hivatalnok, átlag feletti műveltséggel rendelkező műgyűjtő és fajtája mellett mindvégig kiálló evangélikus szász volt. 1721-ben született a Szebentől vagy harminc kilométerre lévő Újegyházon. Ahol szintén pusztul manapság egy szép szász erődtemplom, és az 1910-ben megszámláltatott 639 szászból immár csak 72 maradt.

A jelen és a történelem Nagyszebenben
A jelen és a történelem Nagyszebenben
Fotó: MH/Pálffy Lajos

Samuel von Brukenthal jelentős vagyont és nemességet örökölt atyjától, aki arról is gondoskodott, hogy fiát külföldi egyetemekre küldje. Az ifjú pedig jogot hallgatott 1743-tól Halléban, majd később Jénában is, és az előbbi helyen lett tagja a Három Arany Kulcs szabadkőműves páholynak. Ami nem volt ritkaság abban az időben, de tudását és kapcsolatrendszerét már itthon kamatoztatta, hiszen 1745-ben már újra Szebenben találjuk.

Samuel von Brukenthal sikeres volt a házasságában is, hiszen a város főbírájának a lányát, Katharina von Klocknert vehette el feleségül. Ilyen háttérrel aztán megnyíltak előtte a kapuk, tisztséget kapott a város vezetésében, majd pedig a bécsi udvarba is eljutott a szászok küldöttségének (Deputatio) tagjaként. 1753 márciusában az uralkodó, Mária Terézia is fogadta, akinek megnyerte tetszését a tettre kész fiatalember.

Kitüntetéseivel, palotája előtt
Kitüntetéseivel, palotája előtt
Fotó: MH/Pálffy Lajos

Így aztán már egyenes volt az útja a belső titkos tanácsosságig, 1774-ben a Gubernium elnöki posztjáig, majd 1777-ben a főhatalomig, a kormányzóságig. Hivatali idejében pedig jelentős adóreformot hajtott végre, az uralkodó akaratának megfelelően rendezte az úrbéri kérdést, és megreformálta az igazságügyet is. Mindeközben pedig ébren őrködött a szászok évszázadok alatt megszerzett jogain. Amire a magyar arisztokrácia és Bécs is veszélyt jelentett ekkoriban.

De a hivatali pálya mellett Samuel von Brukenthal odafigyelt vagyonának gyarapítására is. Az apjától örökölt és a hozományként kapott pénzeket földekbe fektette, amiken mintagazdaságokat hozott létre. Fellendítette a len és a kender termesztését és tenyészállatokat, juhokat, szarvasmarhákat és lovakat hozatott külföldről és elsőként termesztett Erdélyben burgonyát és lóherét is. Fűtött üvegházaiban megteremtek a déligyümölcsök, a citrom, a narancs és az ananász is.

Kapuszín a történelmi belvárosban
Kapuszín a történelmi belvárosban
Fotó: MH/Pálffy Lajos

Pompás nyári kastélyt építtetett aztán az Olt partján, Szebentől 15 kilométerre lévő Feleken, majd 1778-ban hozzáfogott barokk palotájának megépítéséhez is a város központjában. Ez a tíz év alatt befejezett épület lett az otthona a bécsi időktől gyarapított legendás műgyűjteményének, 1200 festménynek és 900 metszetnek. Köztük Tiziano, Rubens, Lucas Cranach és Jordanes festményeinek, vagy éppen Albrecht Dürer metszeteinek.

Samuel von Brukenthal könyvtára a maga 16 000 kötetével legalább olyan híres volt, mint a műgyűjteménye. A kor tudományos munkái és a szépirodalom mellett régi oklevelek, kézzel írott kódexek is voltak itt, amiket akkoriban szabadon lehetett tanulmányozni. A kormányzó 1780-tól ásványgyűjtéssel is foglalkozott, nagy híre volt aranyrög gyűjteményének. Ugyancsak szép eredményeket ért el az érmegyűjtésben, kollekciójának sem volt párja Erdélyben, de talán a birodalomban sem. (Esetleg Mária Terézia férje, Lotharingiai Ferenc jelenthetett eme szenvedélyében konkurenciát neki.)

A falakon ott van a történelem
A falakon ott van a történelem
Fotó: MH/Pálffy Lajos

Palotájában aztán otthonra lelt római kori leletgyűjteménye, de az általa még 1753-ban alapított Collegium Musicum is. A helybeli muzsikusok koncertjei mellett intézkedett arról is, hogy korának nagy „sztárjai” is fellépjenek Szebenben. 1790-ben írótársaságot hozott aztán létre, és August Schlözerrel megíratta az erdélyi szászok történetét is. Samuel von Brukenthal tudományos folyóiratot is megjelentetett, és még 1765-ben egy részletekbe menő tervezetet készített az erdélyi szász egyetem megalapításáról is.

Nem véletlenül áll hát ez a három méteres szobor Szeben központjában, a visszafogottan díszített barokk palota előtt. Nagyon sokat köszönhetnek a szászok, majd pedig a Trianonnal helyzetbe kerülő románság is az egykori helytartónak. Akinek talán csak egyvalami nem adatott meg, mivel egy szem kislánya négyéves korában meghalt. Ezért aztán, miután megnyittatta a palotáját a nagyközönség előtt, úgy rendelkezett, hogy vagyonát a város evangélikus gimnáziuma örökölje.

Az iskola cserébe napjainkban is Samuel von Brukenthal nevét viseli. Máig is álló műemlék épülete is Brukenthal kormányzósága alatt, 1779-re készült el, ő maga is a korábbi épületben végezte középiskolai tanulmányait. Hogy a 170 ezres Szebenben a megmaradt 1500 szász gyermekei megtöltik-e a kétemeletes, hatalmas épületet, azt nem lehet tudni. A tanítás minden esetre német nyelven zajlik, aminek maga Samuel von Brukenthal is nagyon örülne.

Kapcsolódó írásaink

A takácsok csarnokából lett templom

ĀNagyszebenben a luteránusok „katedrálisa” után eljutottunk a katolikusok plébániatemplomába is, amelynek a helyén korábban ipari célokra használt épület állt