Külföld

„Visszautasítjuk, hogy a baloldal a magyar emberek nevében folytasson párbeszédet az EU-val”

A baloldal hazánk elleni támadásai kapcsán nyílt levélben fordult az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenhez, illetve az Európai Parlament elökéhez, David Sassolihoz a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA). A két szervezet levelének szövegét alább változtatás nélkül tesszük közzé.

„Visszautasítjuk, hogy a baloldal a magyar emberek nevében folytasson párbeszédet az EU-val”
A CÖF levelet írt David Sassoli EP-elnöknek (balra) és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennek
Fotó: AFP/Anadolu/Dursun Aydemir

„Tisztelt Ursula von der Leyen Elnök Asszony!

Tisztelt David Sassoli Elnök Úr!

Önök, mint az Európai Unió két meghatározó alapintézményének vezetői hivatalból figyelemmel kísérik a tagállami, így a magyarországi politikai folyamatokat. Hazánk lassan tíz esztendeje egyfajta „csatatérállamnak” minősül persze nem a választott vezetők, nem is az őket támogató széles tömegek, hanem megítélésünk szerint elsősorban az országunkat és a nemzetet egyaránt ellenségnek tekintő, egyúttal a kereszténydemokrata-konzervatív legitim kurzust folyamatosan legyűrni kívánó külső és belső erők nyomásgyakorlási kísérleti következtében. Megjegyzendő, hogy ezen csoportosulások (pártok, NGO-k) egyik legfőbb eszköze az a dezinformációs kampány, amelynek elsődleges célja a magyar nemzet lejáratása, diszkreditálása részben az uniós intézmények és azok elöljárói szemében.

Ez utóbbi szándék megnyilvánulásaként értékeljük, hogy hat parlamenti és azon kívüli ellenzéki párt vezetője nyílt levelet intézett az Unió intézményeihez, amelyben az említett baloldali politikusok egypártrendszert vizionálnak és a törvényesen immár háromszor meggyőző többséggel megválasztott nemzeti kormányt és annak legitim miniszterelnökét megpróbálják a magyar emberekkel szembe állítani szokásosnak mondható módszerrel, valótlan és féligazságokat tartalmazó kijelentésekkel.

A magyarok döntő többségének nehéz elviselni, hogy az Európai Parlament, a magyar ellenzékkel összebútorozó szocliberális képviselők, a legitim és demokratikus körülmények között megválasztott országgyűlésünk döntéseit támadva, politikai érdektől vezérelve, az EU közös értékű jogszabályozását semmibe véve, országunk ellen fordítja. Szervezetünk, amely a több százezres magyarországi békemenetek fő szervezője, a COVID-járvány elmúltával ismét szükségét érzi a magyar polgárok változatlan erejét megmutatni, a népfelség, a jogállamiság és a demokrácia melletti kiállással. Az EU szövetségi rendszerét bomlasztó, hazudozó Gyurcsány Ferenc vezette, ellenzéki törpepártokat integráló tevékenység ellen fellépésünk elkerülhetetlen. Az Unió intézményrendszerével 2002-2010 között bolondját járató, hatalom mániákus DK-s bukott miniszterelnök üzeneteit, és a hozzá csatlakozó törpepártok kiszolgáltatott hétköznapi figuráinak feljelentéseit komolyan venni súlyos hiba.

A Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, mint a magyar nemzeti közösség meghatározó civil ernyőszervezete az Európai Civil Együttműködési Tanácskozással karöltve határozottan visszautasítja azt álságos és igaztalan törekvést, amely azt a látszatot kívánja kelteni, hogy a töredezett, konfliktusok által terhelt, a legutóbbi időközi parlamenti választáson megrogyott baloldali ellenzék jogot formálhatna arra, hogy valamennyi magyar ember nevében folytasson párbeszédet, akár az EU akár annak szuverén tagállamai vezetésével. Ez nem csupán nevetséges, hanem nélkülöz mindenféle közjogi és közpolitikai realitást is.

Ahogy Alaptörvényünk foghalmaz, mi nemzeti civilek is büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. Mi is valljuk, hogy Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Többségükben azok a magyarországi ellenzéki erők, akik ma „demokratikus ellenzéknek” állítják be magukat, részben a nemzetiszocialista, részben az államszocialista nézetrendszer mentén kezdték politikai pályafutásukat, elévülhetetlen bűnöket elkövetve az uniós alapértékek tekintetében is.

A fentiek alapján bízunk benne, hogy a Tisztelt Elnök Asszony és a Tisztelt Elnök Úr kellő kritikával fog közelíteni minden, a magyar nemzetet megosztani, Európát pedig félrevezetni kívánó kezdeményezéshez. Bár lehet, hogy széleskörű, a magyarországi békemeneteken is jó látható tömegtámogatással rendelkező civil közösségünk nincs bizonyos kérdésekben egy ideológiai platformon, abban biztosak lehetünk, hogy a tisztesség, a bölcsesség és a józan ítélőképesség talaján egy közös, erős tagállamokból álló sikeres Európai Unió fennmaradásában vagyunk érdekeltek, ahol háttérbe kell szorítani úgy a külső káros politikai, gazdasági ezen belül spekulációs pénzügyi befolyásolási kísérleteket, mint a belső az Unió integritása ellen, annak tényleges megosztottságát célzó akciókat.”

Kapcsolódó írásaink