Gazdaság

Az ember a legfontosabb krízishelyzetben is

Ahol nem vált még a vállalati kultúra részévé a home office, ott sokkal több technikai kontrollra, irányításra és kommunikációra lesz szükség, főleg az első időszakban

A távmunka mint munkavégzési forma, az irodatípusú vállalkozások, ügynökségek, tanácsadók, kreatív és marketingcégek, koordinációt végzők számára akár száz százalékban is lehetőséget biztosít a vírusok, krízisek okozta hatások csökkentéséhez, de több olyan munkakör és tevékenység van, amely fizikai jelenlétet igényel – nyilatkozta lapunknak Bakos Róbert, a Symmetria Magyarország Zrt. műszaki vezérigazgatója.

Az ember a legfontosabb krízishelyzetben is
Bakos Róbert: A távmunka fokozatos bevezetésében hiszek
Fotó: MH

– Mit tud tenni egy felelős vállalatvezető olyan krízishelyzetben, mint a mostani járvány?

– Cégvezetőknek, vállalattulajdonosoknak krízishelyzetben, mint például a többünket foglalkoztató koronavírus esetében is, dönteniük kell, hogy vállalják-e annak kockázatát, hogy a meglévő folyamatok, működéstámogató megoldások mentén irányítják vállalatukat, vagy esetleg „unortodox” módon, de változtatnak, kezdeményeznek átalakításokat a munkakultúrában, bevezetnek informatikai és telekommunikációs eszközöket üzletfolytonosságuk érdekében. Amennyiben nem vesznek tudomást a problémáról, nem vizsgálják meg egy krízishelyzet esetleges gazdasági és működésbeli hatását, akkor sokkal hamarabb nélkülözniük kell vállalatuk egyik legfontosabb értékét, az embert, mint ahogy előkészülnének egy krízishelyzet kezelésére.

– Ha nem is áll még fent a legnagyobb veszély, érdemes vészforgatókönyvet készíteni?

– A vállalatok stabilitása, jövedelmezősége és a kollégák védelme érdekében javasolt felkészülni, különböző forgatókönyveket átgondolni, tekintettel a külső hatásokra, a működést befolyásoló tényezőkre. Sajnos a fennakadások, váratlan helyzetek sokszor humán és gazdasági veszteséggel járnak, ezért elengedhetetlen energiát, tudatosságot fektetni a működés fenntartásába. Gyors recept a váratlan események kezelésére nincs, minden cégnek magának kell ismernie saját üzleti folyamatait, a működést támogató rendszerek képességeit, a vállalati kultúra sajátosságait és az ezek közötti összefüggéseket. Informatikai oldalról a megfelelő üzletfolytonossági keretrendszer fő elemei azok, amelyek a dolgozók számára biztonságos távoli hozzáférést tesznek lehetővé azon adatokhoz, alkalmazásokhoz, programokhoz (például könyvelőrendszer), amelyek a munkahelyen belüli munkavégzés során is elérhetők, illetve mindenki számára egy integrált felületen képesek biztosítani a csevegést, videó­konferencián történő kommunikációt és a dokumentumokon való közös munkavégzést.

– Érdemes-e a gyakorlatban kísérletet tenni arra, hogy az alapvetően nem távmunkára berendezkedett helyek át tudnak-e állni, azaz próbanapot tartani?

– Inkább a távmunka fokozatos bevezetésében hiszek, mintsem egy próbanap megtartásában. A távmunka egyik fontos eleme a technikai háttér, de nem az egyetlen. A távmunkavégzés csak akkor lehet sikeres, ha a szükséges környezeti, kulturális, jogi, munkavédelmi feltételeket úgy a munkaadónál, mind a munkavállalónál is biztosítják és egyértelműen szabályozzák, ezek megteremtése gondos előkészítést igényel. Azon vállalatok, amelyek a múltban foglalkoztak üzletfolytonosságuk kialakításával, krízis- és katasztrófahelyzetek kezelésével, felkészítették a szervezetet, különböző informatikai és kollaborációs eszközöket vezettek be, vállalati kultúrájuk részévé tették a home office kategóriát, megszerezték az adatvédelmi és hatékonyságvédelmi tapasztalatokat, óriási helyzeti előnyben vannak azokkal szemben, amelyek ezt mereven elutasították.

– Fent lehet tartani a hatékonyságot otthoni munkával?

– Részben igen, részben nem. Nagyon függ az adott feladattól, a távmunka technikai és humán feltételeinek folyamatos meglététől, a távmunkában résztvevők érettségétől. Ahol nem vált még a vállalati kultúra részévé a távmunka, ott sokkal több technikai kontrollra, irányításra és kommunikációra lesz szükség, főleg az első időszakban. Nem lehetetlen küldetés, de óriási szerepe van a hierarchikus szerveződésben a vezetők proaktív szerepvállalásának, ami biztosan sokáig a manuális és granuláris irányítás egyidejű alkalmazását igényli. A tapasztalatok alapján a menedzsment a távmunka lehetőségét akkor támogatja, ha az otthoni munkavégzéssel fent tudja tartani a hatékonyságot, a gazdasági működés folytonosságát, mérhetővé tudja tenni továbbra is a kollégák teljesítményét, és informatikailag biztonságban tudja a vállalat adatvagyonát.

– Milyen informatikai átállásra és technológiai háttérre van szükség ehhez?

– Átállásra véleményem szerint nincs szükség, jóval inkább a technológia és az alkalmazások adta lehetőségeket kell előkészített módon használni a kollégák és a vezetők részéről.

– Melyek azok az ágazatok, ahol könnyebb kivitelezni a távmunkát?

– A távmunka mint munkavégzési forma az irodatípusú vállalkozások, ügynökségek, tanácsadók, kreatív és marketingcégek, koordinációt végzők számára akár száz százalékban is lehetőséget biztosít a krízisek okozta hatások csökkentéséhez, de több olyan munkakör és tevékenység van, amely fizikai jelenlétet igényel. Jellem­zően például a gyárak termelő- és raktá­rozási részlegeinél, az egészségügyben, az építőiparban. A krízisek elkerülhetők, vagy hatásuk csökkenthető abban az esetben, ha a vállalatok előre gondolkodnak, időközönként legalább egy minimális összeget beruháznak az informatikai rendszerek biztonságába, adataik archiválásába, kollaborációs megoldások bevezetésébe, és megfelelő szakemberek, tanácsadó cégek alkalmazásával dolgoznak az üzletfolytonosság megteremtésén.

Technológia és az alkalmazások adta lehetőségek

Sávszélességben – és az alkalmazások igényeinek – megfelelő internetkapcsolat

Virtuális magánhálózat és/vagy biztonságos internet-hozzáférés a vállalati rendszerekhez

Biztonságos, folyamatosan üzemeltetett, belső vállalati informatikai és távközlési infrastruktúra

Együttműködést támogató alkalmazások a vállalaton belüli és vállalatok közötti kommunikáció biztosítása céljából

Kapcsolódó írásaink

A home office-t is tanulni kell

ĀAz otthoni munkavégzés fejleszti a szervezeten belüli kommunikációt és az együttműködést, a buktatók ellenére megéri türelemmel és jó szándékkal egymást támogatva fejlődni