Belföld

Kulcsszereplő az Eszterházy-egyetem

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatainak jelentős részét az egri felsőoktatási intézmény veszi át a tervek szerint

Egy most nyilvánosságra került rendeletmódosítási javaslat szerint az egri Eszterházy Károly Egyetem láthatja el a jövő évtől például „az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv feladatait”, illetve „kezdeményezheti a kísérleti tankönyv tankönyvvé nyilvánítását” is.

Több, oktatási tárgyú rendelet módosítási javaslata is felkerült a Kormany.hu honlapra. Ezek közt van, amely a sajátos nevelési igényű, illetve az enyhe és különböző mértékben súlyos értelmi fogyatékos tanulók értékelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokra, a gyógypedagógusi, konduktori hálózatra, a kora gyermekkori fejlesztésre vonatkozik. Egy másik javaslatcsomag „a háttérintézmények racionalizálásával” összefüggésben a – megszűnő – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) feladatainak átruházását részletezi. Eszerint például „a köznevelési rendszerben folyó változások elemzését, kutatását, a fejlesztések szakmai támogatását” végző intézmény a továbbiakban – a jogszabály elfogadása esetén 2017. január elsejétől – az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) végzi, s az egri székhelyű egyetem működik közre majd a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának folyamatában is az OFI helyett. A „tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló” rendeletben meghatározott szerepet is átvenné az oktatáskutató intézettől az EKE. Ennek alapján az egri egyetem láthatja el „az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv feladatait”, illetve „kezdeményezheti a kísérleti tankönyv tankönyvvé nyilvánítását”. A harmadik módosító csomag az oktatási igazolványok (diák és pedagógus) „ügyfelekhez való eljuttatásának egyszerűsödésével”, illetve új, hivatalból induló hatósági eljárásokkal – például diákotthonok működési engedélyének felülvizsgálata – kapcsolatos. Rendelkezik például arról, hogy „ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően oktatási igazolványa érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt – és az igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak –, oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes”.