Belföld

Kontrollálatlan továbbképzések

Az átlag harmincórás tanfolyamok díja ötven- és százezer forint között van, az értékelésről a szervezők szolgáltatnak adatokat, ám annak valóságtartalmát alig ellenőrzik

Tökéletesen elégedettek a továbbképzésekkel a pedagógusok – legalábbis a szervezők által beküldött adatlapok szerint. A gyanúsan egyöntetű pozitív minősítések nem sok segítséget adnak az érdeklődőknek, ellenőrzésre pedig csak szórványosan kerül sor: az Oktatási Hivatal havonta három-négy szervezőnél tart ellenőrzést és két-két továbbképzésüket vizsgálja meg, miközben a kurzusok száma ezer fölötti.

pedagógus 20170807
Pedagógusok az iskolapadban. Oktatóik ontják a jeleseket (képünk illusztráció) (Fotó: MH)

Kaotikus a pedagógusok továbbképzési rendszere címmel írtunk nemrég arról, hogy igencsak indokoltnak tűnik a tanárképző intézményekhez rendelni a kurzusokat – amint az a közeljövő kormányzati tervei között szerepel –, most ugyanis a jelek szerint még az Oktatási Hivatal (OH) sem rendelkezik átfogó és megbízható információkkal a képzési „piacot” illetően. Az ez évi kurzusok résztvevőivel, módszertanával kapcsolatban feltett kérdéseinkre a hivatal nem tudott tájékoztatást adni, a válaszhoz csatolt táblázatból viszont kiderült, az első félévben 1121 helyszínen hirdettek meg képzéseket, amelyek szervezői között szerepel az OH és a regionális szakképzési centrumok, a Magyar Diáksport Szövetség, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, és igen sok a kft., a bt., az egyesület és alapítvány is.

Újabb kérdéseinkkel ismét megkerestük a hivatalt, miután a továbbképzések szabályozását tanulmányozva rábukkantunk a kötelezően kitöltendő Minőségbiztosítási űrlapra, amelyen a tényleges létszámadatok mellett szerepelnie kell annak is, hogyan minősítették a résztvevők a kurzust különféle szempontokból, mint például megfelelt-e az elvárásaiknak, újak voltak-e az átadott információk és mennyire hasznosíthatók a gyakorlatban, jónak tartották-e a képzés metodikáját, illetve az oktatók munkáját. Ezért azt tudakoltuk, mi történik a beküldött űrlapokkal, összesítik-e és értékelik-e őket, van-e bármilyen következménye az azokon szereplő adatoknak, véleményeknek, minősítésnek?

Az OH közölte: mivel a 2017 első félévében megtartott képzések összesítéseit 2018. március 31-ig kötelesek a szervezők elküldeni a hivatalnak, ezért az első félév adatai még nem állnak rendelkezésükre. Egyébként a minőségbiztosítási adatlappal jogszabályi vagy egyéb előírás alapján az OH-nak nincs teendője. A rajta szereplő adatok csupán tájékoztató jellegűek, céljuk, hogy a képzésre jelentkezni kívánó pedagógusok elolvashassák a korábbi résztvevők értékeléseit, és a szervező a résztvevők visszajelzése alapján javíthassa, módosíthassa a programját.

Kíváncsiak voltunk arra is, ellenőrzik-e azokat az információkat, amelyeket a kurzus szervezője megad, s ha igen, milyen gyakorisággal? Előfordul-e, hogy visszavonnak engedélyt? A hivatal válasza alapján a vonatkozó kormányrendelet az ellenőrzés gyakoriságát nem szabályozza. Ebben az évben az OH átlagosan havonta három-négy szervezőnél tart ellenőrzést, és szervezőnként két továbbképzést vizsgál. (Ez a képzések magas számát tekintve nem jelent túl gyakori revíziót – a szerk.) A hivatal nem jogosult a szervező engedélyét visszavonni, csak a továbbképzési jegyzékről törölheti a képzést ismételt vagy súlyos jogsértés esetén – írta az OH.

Megtudtuk továbbá, hogy a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer (Pedakkred.oh.gov.hu) minden akkreditált képzést nyilvántart, itt megtalálható a képzések díja is, de azt a hivatalnak nem kell nyilvántartania. Az ár nem szabályozott. Az ingyenesen hozzáférhető képzéseket a költségvetés finanszírozza, sok tanfolyam európai uniós támogatással valósul meg, a többi kurzus költségét a pedagógus és az őt foglalkoztató iskola fedezi.

A PedAkkredet böngészve utánanéztünk az előző cikkünkben említett, a pedagógusok számára meghirdetett agykontrolltanfolyamoknak. Ezeket országszerte négy cég szervezi, azonban a képzések leírása mindenütt szó szerint megegyezik. Az „Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő módszer” elsajátítására negyven óra áll a résztvevők rendelkezésére. A továbbképzés célja „szakmai módszert és módszertani ismeretet adni a pedagógusnak ahhoz, hogy önmagában és a diákjaiban relaxáció segítségével fokozott nyugalmat és figyelmet tudjon kialakítani; hogy néhány egyszerű mentális technikával olyan kreatív ötleteket tudjon generálni, amelyek hatékonyabbá teszik oktató és nevelő munkáját; s hogy empátiás képességét növelje”. Javasolt óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár, szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztőpedagógus munkakörben dolgozóknak, intézményvezetőnek és helyettesének, gyermekvédelmi felelősnek, munkaközösség vezetőnek, osztályfőnöknek, rendszergazdának, szabadidő-szervezőnek stb. A részvételi díj az Egyre jobban és jobban Kft.-nél és az Agykontroll Kft.-nél 18 és 36 ezer forint között van, a Horizone Kft.-nél 36 ezer forint, a Mind jobban Kft.-nél pedig 26 és 39 ezer forint közötti összeg. A képzések minőségbiztosítási adatlapjai alapján az Egyre jobban és jobban Kft. tavalyi, 14 képzésén összesen 196 pedagógus vett részt, és minden egyes értékelési pontban ötös érdemjegyet adtak. A Horizon Kft. 19 kurzusán 177-en voltak, itt már akadt egy 4,6-os és két 4,8-as átlagosztályzat az ötösök között. Az Agykontroll Kft. tíz képzésén 76 pedagógus tanulhatta a relaxációt, ők is tökéletesen elégedettek voltak a beküldött űrlapok szerint, csupán az információk újdonságát értékelték négyesre.

Egyéb témában véletlenszerűen kiválasztott képzések adatai szerint az átlagban harmincórás tanfolyamok díja ötven- és százezer forint között van, az értékeléseknél pedig 4,5-ös minősítésnél rosszabbal elvétve találkoztunk. A Konfliktuskezelés az iskola falain belül című, a DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt. által szervezett kurzus ára például ötven- és kilencvenezer forint között van, a Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben című tanfolyam díja a Learning Innovation Kft.-nél hetven- és száztízezer közötti, Informatikai alapismeretek képzést pedig ötven- és százezer forint között tart a pedagógusoknak a Danuvia Stúdió Kft.