Belföld

Folyamatos konzultáció a tanárokkal

Szeptemberben küldik el az etikai kódex tervezetét minden iskolának, így az őszi küldöttgyűlésen véglegesíthetik azt a pedagógusok

Továbbra is várják a pró és kontra érveket, javaslatokat a kilencosztályos általános iskola kérdésében – mondta lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke. Hangsúlyozta, a testület véleményét kikérik és meg is fogadják a döntéseknél.

horvath
Horváth Péter (Fotó: Horváth Péter Gyula)

– Miről volt szó a múlt pénteki küldöttgyűlésen?

– Értékeltük az elmúlt egy évet, áttekintettük az előttünk álló feladatokat, beszámolót hallgattunk meg a kilenc évfolyamos általános iskoláról szóló felmérésről és az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatokról, valamint megválasztottuk a tagozatok vezetőit.

– Milyen eredményeket hozott az elmúlt év a pedagóguskar számára?

– Nagyon fontos, hogy felállt a kar struktúrája, három megye kivételével megalakultak a területi elnökségek. Létrejöttek tagozatok is, ami a szakmai vélemények artikulálásában lényeges, például a tankönyvek tekintetében. Örömteli továbbá, hogy mára elfogadottá vált, hogy kikérik a kar javaslatait az oktatással összefüggő intézkedések előtt, a jogszabályok módosításánál, így kiépült egyfajta kölcsönös bizalom a kar és a döntés-előkészítők között. Ahhoz viszont, hogy megalapozott javaslatokkal szolgálhassunk, ismernünk kell a tagság, vagyis minél több pedagógus véleményét.

– Az évfolyambővítésre vonatkozó ötletre állásfoglalást kérő kari körlevélre alig több mint száz válasz érkezett, ami akkor is kevésnek tűnik, ha azok jelentős része egész tantestületek véleményét foglalja össze.

– Figyelembe véve azt, hogy a kilenc évfolyamos általános iskolára vonatkozó tervvel kapcsolatban eddig semmilyen konkrétumot nem hallottak a pedagógusok, ezt egyáltalán nem tartom kevésnek.

– Mi lesz a sorsuk a közvélemény-kutatás megállapításainak?

– Az eddig beérkezett és a honlapunkon nyilvánosságra hozott vélemények jó alapot adnak a további konzultációhoz, ezután is várjuk tehát a hozzászólásokat, pró és kontra érveket, problémafelvetéseket és megoldási javaslatokat. A köznevelési államtitkárságnak a hónap végén tervezzük elküldeni az összegzést.

– Említette, hogy több esetben figyelembe vették a kar javaslatait az intézkedéseknél. Mondana példákat?

– A tankönyvellátással kapcsolatos változásokban jelentős szerepünk volt, így például a diákcsomagok helyett iskolaszintű szállításban és a tankönyvfelelősök megemelt díjazásában. Lényeges módosításokat, ésszerűsítéseket sikerült elérnünk a következő tanév rendjét szabályozó kormányrendeletben, valamint számos javaslatunkat elfogadták a szakképzés átalakításánál is.

– Milyen feladatokat tűzött ki maga elé most a pedagóguskar?

– Szeretnénk elérni, hogy tanév közben ne lehessen nyugdíjazni a pedagógusokat. Egy másik probléma, hogy a munkaidő-nyilvántartás nem életszerű, ezen változtatni kell. A testület munkájával összefüggő célkitűzésünk pedig, hogy minden iskolában legyen képviselője a karnak.

– Hogyan kell ezt érteni, hiszen minden pedagógus a kar tagja?

– Igen, azonban az intézményekben kellene lennie olyasvalakinek, aki naprakész az NPK ügyeiben, és folyamatosan tájékoztatja a kollégákat. Indítványozzuk, hogy neki – hasonlóan a szakszervezeti tisztségviselőkhöz – munkaidő-kedvezmény járjon.

– Nemrég arról lehetett olvasni, hogy – miközben a törvény szerint januártól már minden pedagógusra nézve kötelező lenne – még nem készült el a kar etikai kódexe.

– Az etikai kódex megalkotásának nincs határideje, de valóban nem lenne helyes tovább késlekedni. Éppen ezért a küldöttgyűlésen arról is döntöttünk, hogy hamarosan egy elnökségi ülésen meghatározzuk a legfontosabb szempontokat, és szeptemberre el kell készülnie a tervezetnek. Ezt elküldjük majd minden iskolába, így az őszi küldöttgyűlés el is fogadhatja a beérkező javaslatokkal módosított kódexet.

– Mire épülhet az etikai kódex?

– Alapul vesszük más szakmák etikai kódexeit. Nagyon fontos eleme lesz a pedagógusok közötti, a pedagógus–diák és a pedagógus–szülő kapcsolatok alapvető szabályainak lefektetése.