Belföld

Egységes ellenőrzés a közoktatásban

A vonatkozó törvény szerint a tanfelügyelő intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti

Harminc év után ismét van egységes külső kontrollja a köznevelési intézményeknek. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint a „kollégák” tájékozatlanok a tanfelügyelettel kapcsolatban, holott a részletes módszertan 2013 óta hozzáférhető.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az ATV-n hétfőn többek között arról beszélt, aggodalmat okoz a pedagógusok körében, hogy megkezdődnek az ellenőrzések. „Nem tudjuk, mit fognak vizsgálni, milyen hatáskörrel mennek az iskolákba a tanfelügyelők, mi lesz a megállapításaik következménye” – közölte Gallóné.

Lapunk megkeresésére az Emmi Köznevelésért Felelős Államtitkársága közölte, a tanfelügyelet szabályozásáról a köznevelési törvény 87. paragrafusa rendelkezik. E szerint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés intézményenként ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat. „Célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.
Az ellenőrzés kiterjed fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre. Különösen az óra- és foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Egy-egy intézmény ellenőrzését legalább három köznevelési szakértőből álló csoport végzi. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. Az ellenőrzésben az a köznevelési szakértő vehet részt, aki a külön jogszabályban előírt továbbképzés követelményeit teljesítette.” A törvény rendelkezik arról is, hogy az ellenőrzés eredménye és az azt megalapozó dokumentumok az intézmény fenntartója számára nyilvánosak, s azokat „figyelembe kell venni”.
Az államtitkárság hozzátette, a tanfelügyelettel kapcsolatos részletszabályokat egy 2012-es Emmi-rendelet tartalmazza, ezen kívül pedig 2013 óta nyilvánosak az emberi erőforrá­sok minisztere által jóváhagyott kézikönyvek, amelyek megtalálhatók az Oktatási Hivatal (OH) honlapján.

Tavaly áprilisban A köznevelés-fejlesztés aktuális kérdései címmel országos konferenciasorozatot rendezett az OH, amelyen az iskolaigazgatókat tájékoztatták a pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer fejlesztésével kapcsolatos újdonságokról. Emellett az érdeklődők feliratkozhatnak az OH tematikus, a tanfelügyelettel kapcsolatos információkat tartalmazó hírlevelére is.

Az Oktatas.hu oldalon elérhető kézikönyvek részletesen bemutatják a pedagógusok, az intézményvezetők és az intézmények értékelésére vonatkozó szempontokat, külön az óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák, kollégiumok, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai intézmények és a pedagógiai szakszolgála­tok számára. A bevezető hangsúlyozza, hogy az oktatásban 1985 óta, amikor a szakfelügyeletet megszüntették, tehát immár harminc éve, nem működik külső kontroll. Ezért nagy kihívás, hogy – az Európai Unió legtöbb tagállamához hasonlóan – hazánkban is működni kezd egy egységes, nyilvános szempontsor alapján kialakított, rendszeres külső szakmai ellenőrzés és értékelés.
Az általános iskolák számára készült kézikönyvben a pedagógusok olvashatnak például az ellenőrzés részletes módszertanáról, az óralátogatás megfigyelési szempontjairól, a javasolt interjúkérdésekről, a kérdőívekről, a dokumentumok – tanmenet, óravázlat, napló stb. – értékeléséről. Az óralátogatás megfigyelési szempontjai között sok más mellett szerepel, hogy milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus, sikerült-e minden tanulót bevonni a munkába, milyen volt az óra előkészítése, a tanulók ráhangolása, mennyire vette figyelembe a pedagógus az egyéni képességek közötti eltéréseket, hogyan jelent meg az órán a személyiségfejlesztés, milyen volt a pedagógus stílusa, kérdéskultúrája, időgazdálkodása.


Balog Zoltán a szellemi elit felelősségéről

„A magas katedrán állók munkája közfelelősség. Úgy kell a munkájukra tekinteniük, mint ami része a nemzetstratégiának, amely a magyarság felemelkedését szolgálja” – mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tegnap a Pesti Vigadóban, amikor rektori megbízási okiratot, valamint egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át. A miniszter hozzátette, az egyetemi és főiskolai tanárok alkotják hazánk szellemi elitjét, de az elithez tartozni csak akkor bír jelentőséggel, ha felelősségtudattal párosul. Szólt arról is, hogy az új felsőoktatási koncepció célja egy jobban megszervezett rendszer, amely összhangban áll a globális változásokkal, a hosszú távú gazdasági és társadalmi célokkal, és igazodik a valós munkaerő-piaci igényekhez. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektori megbízását Jelen János Lajos vehette át.