Belföld

A pedagógus hiteles példája elsődleges az új NAT szerint

Segíteni kell a diákokat, hogy olyan értékek és készségek birtokába kerüljenek, amelyekre támaszkodva képesek tartózkodni a káros szenvedélyektől – áll az alaptanterv tervezetében

Nem meglepő, ám az új Nemzeti alaptanterv vitaanyagában a nevelési célok között kifejtett téma: példát kell mutatniuk a pedagógusoknak diákjaik számára a testi-lelki egészség, az önismeret, az együttműködés, a médiahasználat, a tudatos életpálya-építés és a hazaszeretet terén is.

tanulók 20180914
Abban is támogatni kell a tanulókat, hogy a sport a mindennapi életük része legyen (Fotó: Hegedüs Róbert)

Az új Nemzeti alaptanterv nemrég közzétett munkaanyagából ezúttal a tanulási és nevelési célokat vesszük sorra, különös tekintettel a pedagógusok szerepére. A tervezet a célok között elsőként a testi-lelki egészségre nevelést említi, leszögezve, támogatni kell a tanulót abban, hogy az egészséges táplálkozás, a sport, a hobbik és a rekreáció a mindennapi életének részévé váljon, emellett tudatosítani kell benne a prevenció és a korai felismerés fontosságát a betegségek hatékony megelőzése és kezelése érdekében. Továbbá segíteni kell őt, hogy a lelki egészség területén olyan életre szóló szokásokat alakítson ki, amelyek révén vállalni és kommunikálni tudja szükségleteit, olyan értékek és készségek birtokában legyen, amelyekre támaszkodva képes tartózkodni a káros szenvedélyektől. Tudjon szeretetet adni és elfogadni, nyitott legyen mások érzéseinek figyelembevételére. Sajátítsa el a konfliktusok asszertív megoldási módjait, és a krízishelyzetekre adható konstruktív válaszokat. Alapvető, hogy a pedagógusok „saját életvezetésükben is gondot fordítsanak” erre – hangsúlyozza a dokumentum –, hozzáfűzve, minél több olyan alkalmat kell teremteni, ami teret és időt ad a szabad mozgásra, az önismereti és társas készségek fejlesztésére, a kreativitás kibontakoztatására, valamint „a pedagógiai eszköztár elengedhetetlen eleme legyen a fejlesztő értékelés”.

Az önismeretre, emberismeretre nevelés érdekében a pedagógusoknak ösztönözniük kell a tanulók önmegfigyelését, erősségeik és fejleszthető tulajdonságaik felismerését, mások reális és alapos megfigyelését, a másokkal való azonosságok és különbségek felfedezését. Az emberi élet, az emberi méltóság és az emberi teljesítmény tiszteletét szem előtt tartva a pedagógusok saját hitelességükkel erősítik a követendő cselekvési mintákat – áll a dokumentumban. Az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés a társas kapcsolatokban elnevezésű célkitűzéssel kapcsolatban a tervezetben többek közt az áll, hogy a pedagógusok „a nevelőtestületen belüli együttműködésük által modellt nyújtanak”, valamint előnyben részesítik a tanulói kooperációt lehetővé tevő munkaformákat, módszereket, ösztönzik a tanulókat a közös megoldások keresésére, az alkalmazkodásra, felelősségmegosztásra, toleranciára.

A kommunikációs kultúrára és médiahasználatra nevelésnél is fontosnak tartják a pedagógus példaadását, valamint azt, hogy a tanár lépést tartson az infokommunikációs fejlődéssel és rendszeresen használjon digitális eszközöket az oktatásban. Az autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelésnél ugyancsak lényeges, hogy a pedagógus „folyamatos szakmai fejlődésével és igényességével hiteles példát mutasson az élethosszig való tanulásra mint a megújulás lehetőségére”. Ezen kívül arra kell ösztönözniük a diákokat, hogy értékesnek tekintsék a kezdeményezőkészséget, a vállalkozói szellemet, a kihívásokkal való szembenézést, a sokoldalúságot, a változó szerepekhez való alkalmazkodás képességét.

A nemzeti és európai azonosságtudatra, hazaszeretetre és aktív állampolgárságra, demokráciára nevelésnél „a pedagógusok személyes példát mutatnak a demokratikus elvek alkalmazására, továbbá a nemzeti és európai identitás megélésére, a nemzeti ünnepek és jelképek tiszteletére”. Továbbá egyebek mellett „lehetőséget biztosítanak a vitakultúra megismerésére, az érvelés gyakorlására”. Végül a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettség érdekében a pedagógusnak szintén hiteles példát kell mutatnia, ismereteket és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítania a tanulók számára az energia- és anyagtakarékossággal, az újrahasznosítással kapcsolatban.

A magyarhirlap.hu weboldal sütiket (cookie) és különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása valamint az Ön számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Ezek használatát az Elfogadom gomb megnyomásával jóváhagyja. Bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatónkban talál.

Elfogadom