Belföld

A pandémia után újra szabadon

Hagyományos ünnepi szertartások lesznek

A húsvéti szent háromnapon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

A nagycsütörtök Krisztus utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi, a katolikus egyházban ez az oltáriszentség szerzésének emléknapja. Ezen a napon délelőtt a püspöki székhelyeken krizmaszentelési szentmiséket tartanak, amelyen kerül sor az olajszentelés szertartására. Az esti „utolsó vacsora miséjén” a Gloria éneklése után elnémulnak – „Rómába szállnak” – a harangok, a mise végén az oltáron pedig mindössze a gyertyatatrókat és egy lepellel letakart keresztet hagynak. Az oltárfosztás Jézus szenvedésére és ruháitól megfosztására emlékeztet.

Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja, a legszigorúbb böjt. A katolikus egyház ősi hagyomány alapján ezen és a következő napon nem mutat be miseáldozatot. A liturgiában felolvassák a Megváltó halálára vonatkozó írásokat, majd a passiót, Jézus szenvedésének történetét, és leleplezik a gyászlepellel bevont keresztet.

Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja. Ekkor kerül sor a tűzszentelésre, amelyet a gyertya- és keresztvízszentelés, majd a vigília mise követ. A misén már az Üdvözítő feltámadása fölötti öröm nyilvánul meg, ismét megszólalnak a harangok, és felhangzik az Alleluja. Ezen a napon ér véget a nagyböjt.

Tavaly és tavalyelőtt a koronavírus-járvány miatt a Vatikánban a nagyhét összes szertartásának helyszíne a Szent Péter-bazilika volt, idén azonban a keresztutat ismét a pápa vezeti majd a Colosseumban, az utolsó előtti stáción egy ukrán és egy orosz család közösen viszi majd a keresztet.

Egyházmegyéinkben is a hagyományos módon tartják meg a szent három nap liturgiáját. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek nagycsütörökön délelőtt 10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi olajszentelési szentmisét mutat be, majd 18 órakor az esztergomi bazilikában celebrálja az utolsó vacsora emlékezetére tartott szentmisét. Nagypénteken 18 órától szintén az esztergomi bazilikában emlékezik meg Krisztus szenvedéséről, nagyszombaton pedig este a budapesti Szent István-bazilikában mutat be szentmisét. Vasárnap az esztergomi bazilikában lesz ünnepi liturgia fél 11-től. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 18 órától tartja a nagycsütörtöki szertartást a győri székesegyházban. A nagypénteki szertartás 15 órakor kezdódik, majd 18 órától városi keresztutat vezet. A nagyszombati vigília mise 20 órakor lesz, a másnapi ünnepi szentmise pedig 10 órakor.

Kapcsolódó írásaink