Belföld

Áprilisban szentelik püspökké Berta Tibor katonai ordináriust

Tábori lelkészség

Letette a hitvallást és a hűségesküt Berta Tibor tábori püspök március 17-én, a budapesti apostoli nunciatúrán.

Az eseményre zárt körben, a hatályos járványügyi rendelkezések betartásával került sor Michael August Blume, alessanói címzetes érsek, apostoli nuncius és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek jelenlétében. Berta Tibort a Katonai Ordinariátus általános helynökét Bíró László lemondása után Ferenc pápa február 18-án nevezte ki püspökké. Kaposváron született 1966-ban, 1991-ben szentelték pappá, előbb veszprémi, majd kaposvári egyházmegyésként szolgált.

Három évvel később kezdte meg szolgálatát a Katonai Ordinariátusban, ahol 1994–97 között titkár volt, 2009-ben pedig inkardinálták. Először százados, alezredes, 2008-ban pedig ezredes rendfokozatot kapott. Püspökszentelésére április 10-én kerül sor a Szent István Bazilikában, ahol Erdő Péter lesz a főszentelő, Michael August Blume apostoli nuncius és Varga László kaposvári püspök pedig társszentelők. Püspöki jelmondatát Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből választotta: „Szolgatársak az Úrban”.

Kapcsolódó írásaink