Belföld

Modernitás az új NAT-hoz írt magyartankönyvekben is

A gyakorlóanyag bővült, a feladatok sokkal változatosabbak lettek, egymásra épülnek, nagy változás a munkatankönyvekben a nyelvi szinteknek megfelelő értő olvasás tanítása

Nem merül ki az internet szó ismétlésében a digitális szemléletmód – fogalmaz a módosított Nemzeti alaptantervhez készült magyartankönyvekkel kapcsolatos vádakra adott válaszcsokrában az Oktatási Hivatal. A kiadványok átdolgozottságának mértéke nyolcvan százalék, a tananyagcsökkenés pedig jelentős. Az informatika helyébe lépő digitális kultúra tantárgyhoz teljesen új tankönyvsorozat készül.

Modernitás az új NAT-hoz írt magyartankönyvekben is
Könnyebb lesz a gyerekeknek: jelentős a tananyagcsökkenés az új alaptantervben
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Elkészültek a módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelő új tankönyvek – jelentette be a köznevelési államtitkár júniusban. A felmenő rendszerben bevezetendő, NAT-hoz illesztett – így idén az 1., 5. és 9. évfolyamos diákoknak szóló – kiadványok azóta már elérhetők a Tankonyvkatalogus.hu oldalon, az Oktatási Hivatal honlapján pedig nemcsak a köteteket bemutató videókat nézhetik meg az érdeklődő pedagógusok és szülők, hanem tantárgyak szerinti bontásban részletes válaszok is olvashatók az eddig felvetett kérdésekre, bírálatokra.

A magyar nyelv és irodalom tárgyhoz írt GYIK első pontjában arra a vádra, hogy az elsős tankönyvek tartalma nagy százalékban megegyezik a korábbiakkal, közlik, hogy bár az illusztrációk valóban alig változtak, a betűtanításhoz kapcsolódó feladatok tartalmi és módszertani szempontból is jelentősen eltérnek a korábbiaktól. A gyakorlóanyag bővült, a feladatok sokkal változatosabbak lettek, egymásra épülnek. A taneszközök munkatan­könyv­vé váltak, ezzel alapvetően megváltozott a taníthatóságuk, kezelhetőségük − tudatosan felvállalva a magyar nyelv és irodalom tantárgy integráltságát. Az átdolgozás mértéke legalább nyolcvan százalék. Nagy változás a munkatankönyvekben a különböző nyelvi szinteknek megfelelő értő olvasás tanítása is.

A következő pontban a tananyagcsökkentést megkérdőjelező állítással kapcsolatban leszögezik: nem igaz, hogy az elsősöknek szánt kiadványok összoldalszáma 1324, s hogy meglehetősen durva „tévedésről” van szó, annak alátámasztására részletezik a munkafüzetek és olvasókönyvek oldalszámát, ami alapján a valós adat mindössze 474.

Egy másik pontban arra adnak magyarázatot, miért nem szerepelnek a tankönyvekben mai, élő szerzők művei, kortárs gyermekversek. A kötelezően feldolgozandó irodalmi szövegeket csak nyolcvan százalékban határozza meg a kerettanterv, ezek a művek – a korosztálynak megfelelően – elsősorban népmesék. A tankönyvben található műmesék és versek valóban nem kortárs szerzők művei, de a magyar irodalom mestereinek alkotásai – írja az OH. Rámutatnak: a pedagógusok a további szövegeket szabadon választhatják, így lehetőségük van olyan kortárs műveket feldolgozni, amik saját osztályuk profiljába illeszkednek. Nem attól válik 21. századivá egy taneszköz, hogy kortárs írók, költők műveit tartalmazza, hanem attól, hogy korszerű eljárásokat, módszereket alkalmaz – hangsúlyozzák a válaszban.

A modernitással és a digitális szemléletmóddal kapcsolatban úgy fogalmaznak, az nem merül ki az internet szó ismétlésében. Mindkét 9. évfolyamos tankönyv reflektál a digitális világ kihívásaira, így foglalkozik a médiatudatossággal, a manipulációval, a plágiummal, az internet hitelességével, a médiafüggőséggel és a virtuális valóság veszélyeivel, a személyiségi jog védelmével, adatvédelemmel, a személyes információk tudatos védelmével. Az interneten való hatékony kutatáshoz pedig sok online feladat nyújt segítséget, ezek tartalmazzák a megfelelő keresőszavakat (kulc­sszavakat) is, a megbízható ismeretek szerzéséhez, a tanulás segítéséhez pedig online adatbázisokat, oldalakat ajánlanak a tankönyvek.

A hagyományos informatikaórák helyére lépő digitális kultúra nevű tantárgyhoz készült gyakran ismétlődő kérdésekben hangsúlyozzák: nem pusztán az elnevezés lett más, a tananyag változása is olyan mértékű, hogy teljesen új tankönyvsorozatot szerkesztenek az általános iskola 3. osztályától a gimnáziumok 11. évfolyamáig. Ebből eddig – a kerettantervek bevezetésének üteméhez igazodva – az ötödikes és a kilencedikes tankönyv készült el.

A legfontosabb változás az új tankönyvekben az algoritmizáláskódolás témakörének megerősítése, valamint az információs technológiák hangsúlyosabb megjelenítése. Fókuszba kerül a „tevékenykedtetés” módszere, vagyis a gyerekek nem a számítógép előtt ülnek, és programsorokat írnak, hanem játszva-kísérletezve tanulnak, alsó tagozaton például padlórobotok segítségével.

Az új tananyag három fő témakör köré épül: a digitális írástudás (szöveges, rajzos, táblázatos dokumentumok készítése, internetes kommunikáció), a problémamegoldás (algoritmusok, adatmodellek, adatbázisok, táblázatkezelés) és az információs technológiák (robotika, webes és mobiltechnológiák).

Nagyon fontos változtatás a korábbiakhoz képest, hogy a tankönyvekben az elméleti háttér kicsit visszaszorul, legalábbis csak az adott feladathoz kapcsolódóan, és csupán a szükséges mértékben jelenik meg. A tanítási órákon a gyerekek hétköznapi környezetükből származó vagy iskolai problémákhoz kapcsolódó feladatokkal dolgoznak. Az ötödikesek pél­dául megtaníthatnak egy robotot arra, hogyan találjon ki a labirintusból, vezérlőeszközöket taníthatnak kő-papír-ollót játszani, bemutatót készítenek a Kis Göncölről és a marathóni csatáról, útvonalat terveznek az internet segítségével, emellett megtanulják azt is, hogyan járjanak el internetes zaklatás esetén. Kilencedikben a diákok többek között körlevelet írnak a felvételi vizsga eredményéről, videót állítanak össze a gesztenyefa virágzásáról, optikai csalódásokat ábrázolnak, programot írnak a magasabb fokú egyenletek megoldásához, weblapot készítenek egy kutyafajta bemutatásához, elemzik saját osztályuk statisztikai adatait, és dia­gramon ábrázolják a föld népességének változását.

Kapcsolódó írásaink