Belföld

Megújul az egészségügyi szakfelügyeleti rendszer

A helyszíni vizsgálat során a szakfelügyelő megtekintheti az ellátási folyamatokat, a berendezéseket, a dolgozóktól és a betegektől írásban vagy szóban felvilágosítást kérhet

Szeptember elsejéig kell lefolytatni első ízben az egészségügyi szakfelügyelők kiválasztására szolgáló pályázatot. A területi szakfelügyelők november elsején állnak munkába, és szükség esetén az ellátó működési engedélyének visszavonását is kezdeményezhetik.

Megújul az egészségügyi szakfelügyeleti rendszer
Fotó: MH

Az egészségügyi szakfelülgyeleti rendszer működését sok bírálat érte az elmúlt években. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász például idén márciusban az Inforádióban kijelentette, „ma teljesen kontroll nélküli folyamat az, hogy a kórházak milyen minőségben látják el a betegeket”. A múlt héten viszont megjelent az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló Emmi rendelet. E szerint a szakfelügyelet az ellátás egész folyamatában vizsgálja a szakmai előírások, protokollok érvényesülését, továbbá cél a rendszer legjobb nemzetközi gyakorlatokkal való összevetése és a minőségfejlesztés módozatainak kidolgozása is.

A friss szabályozás alapján a szakfelügyeletet továbbra is az országos tisztifőorvos valamint a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, illeteve azok járási hivatalai látják el az Emberi Erőforrások Minisztériumának módszertani irányítása mellett, a szakfelügyelők közreműködésével. Szakfelügyeleti tevékenységet az végezhet, akit az országos tisztifőorvos – szakterületek és illetékességi területek szerint – névjegyzékbe vesz. Az országos szakfelügyelő állandó megbízással, a területi szakfelügyelő eseti megbízással vagy keretszerződéssel látja el tevékenységét.

A területi szakfelügyelő vizsgálhatja a vonatkozó jogszabályok, irányelvek végrehajtását, a megelőzés, kórismézés, gyógyítás, ápolás, gondozás és rehabilitáció szakszerűségét, eredményességét, a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a betegbeutalás rendjét, az ügyeleti-készenléti ellátás összhangját és a panaszok érdemi kivizsgálását. Az országos szakfelügyelő – többek közt – véleményt nyilvánít, illetve megoldási javaslattal jelentést ad a megbízónak az ellátást, betegbiztonságot súlyosan veszélyeztető gyakorlat vagy hiányosság esetén, részt vesz a szakmai irányelvek kialakításában, kidolgozza az egyes szakterületek minőségfejlesztési adatgyűjtési rendszerét, klinikai auditot és kockázatelemzési tevékenységet végez.

Szakfelügyelői tevékenységet nem végezhet az, aki az ágazat irányításában, ellenőrzésében vagy finanszírozásában közreműködő szerv vezetője, egészségügyi szakmai köztestület elnöke, szakmai kollégium vezetője, egészségügyi intézmény vezetője. A területi szakfelügyelő nem végezhet ellenőrzési tevékenységet olyan szolgáltatónál, amellyel ő vagy közeli hozzátartozója szerződéses kapcsolatban áll, vagy más okból nem várható el tőle tárgyilagos vizsgálat. A névjegyzékbe kerülésről az országos tisztifőorvos ír ki pályázatot. A bírálóbizottság – amely a miniszter által delegált két főből, az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal által delegált egy-egy főből áll – a Magyar Orvosi Kamara valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara előzetes véleményezése után dönt. A megbízás legfeljebb három évre szól, de többször meghosszabbítható.

A helyszíni vizsgálat során a szakfelügyelő beléphet az egészségügyi szolgáltató helyiségeibe, megtekintheti az ellátási folyamatokat és a berendezéseket, az ellátásban közreműködő valamennyi személytől és betegtől akár írásban, akár szóban felvilágosítást kérhet. Ha az ellenőrzés során a szakfelügyelő megállapítja, hogy az ellátó valamilyen szabályt megsértett, a javaslatát is tartalmazó jelentést köteles haladéktalanul eljuttatni a megbízónak. Azonnali intézkedést igénylő esetben a kormányhivatal soron kívül tájékoztatja az országos tisztifőorvost, ő pedig a minisztert. A szakfelügyelő kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltatás felfüggesztését, vagy az ellátó működési engedélyének visszavonását is.
A szakfelügyelők kiválasztására szolgáló pályázati eljárást első alkalommal idén, szeptember elsejéig kell lefolytatni a rendelet szerint. Az országos szakfelügyelőt ezután haladéktalanul névjegyzékbe kell venni, a területi szakfelügyelőket pedig október 31-ig. November elsején az akkor zajló – a jelenleg hatályos, 2013-as rendelet alapján folytatott – vizsgálatokat a dokumentumok megküldésével át kell adni az új szakfelügyelői rendszernek.

Kapcsolódó írásaink