Dippold Pál

Vélemény és vita

Vérszomj

Az emberiség jelentős része vérszomjas. Mivel egyre többen vagyunk a földön, a vérszomjasok száma is jelentős mértékben nő.

Kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy többmilliárdos az a tömeg, amelyik így vagy úgy ehhez a csoporthoz sorolható. Az így legyen mondjuk a pusztán érdeklődő, a hétköznapokban mindig az erőszakot, a vért kereső, izgalomra vágyó, passzív résztvevő. A hallgatók és a nézők. Az úgy mondjuk legyen az aktív vérszomjas, a ragadozó, a puszta élvezetért ölő veszett farkas vagy megbolondult tigris. Ám még ezek is kevés izgalmat adnak a közönségnek. Jöjjenek tehát a gyilkosok.

Nem kell hívni őket, mindig is jöttek, itt vannak, és jönni is fognak. Az újságok, a rádióhírek és a tévéadások legnagyobb része róluk szól. A tetteikről. Abból a hátborzongató cselekvéssorból, amelynek a végén a gyilkos önelégülten nézhet bele a kamerába, mert azt hiheti, és velünk is azt akarja elhitetni, hogy legyőzte az időt. Egy lövéssel, egy kardsuhintással, egy ütéssel vagy egy rúgással a vanból voltot csinált. Valakiből valamit. Élő emberből holt testet.

Napjaink legdivatosabb vérszomjasai az úgynevezett Iszlám Állam gyilkos fegyveresei. Miután ennek a martalóc seregnek a civilizáltnak mondott nyugati kultúra katonái szabaddá tették a terepet bombázásaikkal és az államok szétverésével Afrika északi részén, elindulhattak ölni. Egy-egy emberrel kezdték, a szerencsétlen civil túszok lefejezését gondosan lefilmezték. A felvételek aztán elborították az egész földet, és a fejlett nyugati civilizációban élők, akiknek nagy része a passzív vérszomjasok csoportjához tartozik, kellemes borzongással és szörnyülködésekkel nézhették meg ezeket.

Nemrégiben a magukat iszlamistának mondó banditák huszonegy kopt keresztényt fejeztek le a tengerparton. Ezt is, természetesen, filmezték. A fejlett, ám magától a keresztény kultúrát eltaszító Nyugat minden korábbinál erősebben borzonghatott. Ha jól megnézzük, a vérszomjasok milliárdjai jól jártak. Mindenki megkapta a magáét.

Azok meg végképp diadalmaskodhatnak, akik ezt a világméretű és végtelenül cinikus játszmát létrehozták és irányítják. Köztük természetesen ott vannak azok az aljas provokátorok, akik a gátlástalan sajtószabadság nevében provokálják rajzaikkal és írásaikkal a muzulmánokat és a keresztényeket.
Az égtájakat nem lehet felcserélgetni. A keletből soha nem lesz nyugat, és északból nem lesz dél. Aki ezt nem ismeri fel, az legalább annyira gonosz és ostoba, mint a világnak ezen a négy részén gyilkoló martalócok és provokátoraik.