Ulicza Tamás

Vélemény és vita

Túlmozgásos véleménydiplomaták

Álláspont. Miért gondolja azt egy diplomata, hogy a magyar nyilvánosság előtt kritikát kell vagy lehet megfogalmaznia Magyarország kormánya felé?

„Vannak még itt független és ellenzéki médiumok, amelyek tág szerkesztőségi szabadsággal tudják végezni újságírói hivatásukat” – mondta David Kostelancik, az amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője, miközben azt ecsetelgette, hogy a kormány minden eszközzel igyekszik eltünteti a szabad sajtót. Ebben talán érezhetünk némi ellentmondást: nincs sajtószabadság, de rengeteg ellenzéki és független médium van, tág szerkesztőségi szabadsággal. A halottnak képzelt magyar sajtó felett mondott gyászbeszédét pedig több tucatnyi ellenzéki sajtótermék közvetíthette.

Kostelancik több vádat is megfogalmazott, de egyetlen ponton tudott konkrétumot említeni, ahol volt is némi igazság a szavaiban: újságírókat listázni vélt véleményük vagy kötődésük alapján minimum szerencsétlen lépés, de mindenképpen kerülendő. Kostelancik minden más esetben balladai homályba burkolta a részleteket és a konkrétumokat, és forrásai mindig teljesen névtelenek voltak.

Ha Kostelancik szeretne igazán részrehajló médiát látni, akkor nem kellett volna eljönnie Magyarországig, hanem elég lett volna leülnie hazájában méretes, süppedős foteljébe, és bekapcsolnia mondjuk a CNN-híradót. Igaz, az most éppen nem kormánypárti, de szeretett volna az lenni, ezért támogatta teljes mellszélességgel Hillary Clinton kampányát, és demokrata politikust ma is szinte csak akkor kritizál, ha különvéleményt fogalmaz meg. Vajon a CNN fenyegeti a sajtószabadságot vagy követi a „szerkesztőségi irányvonalat”? Természetesen nem egészséges az sem, ha egy sajtótermék egyik irányba csak kritikát, a másikba pedig csak dicséretet szór, de talán kicsit hiteltelen Kostelancik szentbeszéde a médiá­ról, miközben az hazájában is több sebből vérzik, és erre pont az ügyvivő által hivatkozott Donald Trump próbálta felhívni a figyelmet.

Nem mellékes kérdés az sem, hogy vajon Ukrajnának és Máltának jutott jó önmérséklettel megáldott amerikai diplomata, és Magyarország kapja a „túlmozgásos véleménydiplomatákat”, vagy más áll annak hátterében, hogy sem a máltai újságíró halála kapcsán nem ébredt aggály a helyi amerikai diplomáciai képviselet tagjaiban, sem az ukrán oktatási törvény esetében, sőt ez utóbbit (valószínűleg rendesen át sem olvasva) üdvözölték is az Egyesült Államok kijevi nagykövetségén.

Miért gondolja azt egy diplomata, hogy a magyar nyilvánosság előtt kritikát kell vagy lehet megfogalmaznia Magyarország kormánya felé? Ahogy Magyar Levente államtitkár is fogalmazott: ez a kéretlen beavatkozás a magyar belpolitikába „a rossz emlékű goodfriendi hagyományt” idézi. Kostelancik a diplomácia több udvariassági szabályát is megszegte azzal, hogy kritikáját nem tényekkel alátámasztva a külügyminisztériummal közölte, hanem azokat az általánosságokat, amiket valószínűleg néhány magyar baloldali politikustól vagy aktivistától hallott, beleböfögte a magyar újságírók tömegébe. Nem véletlen, hogy a magyar külügyminisztérium azonnal be is kérette az ügyvivőt, és közölték vele, hogy se negatív, se pozitív véleményt ne hangoztassanak a diplomaták, mert nem ez a dolguk.

Kostelancik valószínűleg egyszerűen a közönséghez igazította mondanivalóját: újságírók közé ment, hát a sajtószabadságot éltette és féltette. Ugyanakkor utána kellene járnia, hogy hazája jelenlegi külpolitikai vonalába nem igazán illik bele az a fajta, ingatag alapokon nyugvó morális ítélkezés és „odaszólogatás”, ami az Obama-adminisztráció idejében megengedett, sőt elvárt volt bizonyos esetekben. Intő példa lehetne számára a legutóbbi példa a távozó holland nagykövettel is, de lehet, hogy ő is épp most írt egy könyvet, és kell a reklám.