Knopf Alexandra

Vélemény és vita

Szélsőségek Európája

Csökken az érdeklődés az uniós ügyek iránt

Bár az idei európai parlamenti választáson nem zuhant tovább a részvétel, sőt a várakozásokkal ellentétben minimálisan növekedett is, a választópolgárok érdeklődésének csökkenése az uniós ügyek iránt az elmúlt két-három évtizedben általánosan jellemző volt. Míg az első, 1979-es voksolás során még az euró­paiak hatvankét százaléka elment szavazni, ez a szám mára mindössze negyvenhárom százalékra esett vissza. Magyarországon tíz év alatt majdnem tíz százalékkal csökkent a választási hajlandóság, ami az érdektelenségen túl azt is jelezheti, hogy a társadalom képtelen az Európai Unió jelenlegi politikájával azonosulni.

A magas munkanélküliség, a megszorítások és a politikától való általános elfordulás következményeként az Európai Unió fokozatosan veszített népszerűségéből az elmúlt esztendőkben. Ehhez adódik még hozzá a már sokat emlegetett legitimáció kérdése, amit az Európai Unió demokratikus deficitjének is szokás nevezni, és amely összekapcsolódik az uniós intézményrendszer demokratikus felépítésével és a hatalommegosztás rendszerével. A legitimáció megkérdőjelezése teljesen jogosnak tekinthető a tekintetben, hogy minden politikai rendszer alapvető feltétele saját legitimációjába vetett hite. Éppen ez az, amit a Jobbikhoz hasonló radikális pártok az unió kapcsán szeretnek megkérdőjelezni és abból politikai tőkét kovácsolni.

EU szavazas 1